Klacht Eneco: betekenis jaarnota cq jaarafrekening en het effect ervan.

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 46927
Gebruiker
Stuurman
Datum
2 reacties

Details

De klacht

Eind september hebben wij onze jaarafrekening gekregen van eneco. In de overtuiging dat de jaarafrekening berekent wordt over de ontvangen bedragen van eneco door ons hebben wij op 2 oktober het bedrag van de jaarafrekening betaald. Helaas bleken wij nog 2 maanden achter te lopen met betalingen en die waren niet met de jaarafrekening verrekend ( wat wij wel dachten). Groot was onze verbazing dat de eneco ons wilde gaan afsluiten, van een betalingsregeling ( bij telefonisch contact) was geen sprake. Wel konden we her aangesloten worden, maar daar kwamen veel extra kosten bij. Gelukkig konden wij bij een andere energiemaatschappij wel terecht. Omdat wij onmogelijk de achterstand in 1x kunnen betalen, heeft Eneco nu een incassobureau ingeschakeld, op onze vraag of wij een een overzicht konden krijgen is voldaan. Alleen hier is geen touw aan vast te knopen, niet overzichtelijk. We zijn op 4 november overgegaan en ook nu blijkt dat we voor november moeten betalen.

De oplossing

Graag duidelijk, ook voor in de toekomst richting klanten dat de jaar afrekening over alle maandbedragen gaat ( wel of niet overgemaakt) of dat de jaarafrekening gaat over de bedragen die Eneco heeft ontvangen.
Als coulance zouden wij het fijn vinden als Eneco ons de aanmaningskosten kwijtschold en de incassokosten. Over een betalingsregeling valt dan te praten.

2 reacties

 1. Auteur
  Eneco
  Datum
  Geachte heer, mevrouw Stuurman, Ik heb uw klacht gelezen. Vervelend dat u na ontvangst van de jaarnota in de veronderstelling bent geraakt dat u alle termijnbedragen voorafgaand aan de jaarnota, al had voldaan. Wij vermelden op de jaarnota het aantal 'in rekening gebrachte termijnbedragen'. Ervan uitgaande dat die op het moment van de jaarnota ook al door u zijn voldaan (de betalingstermijn van de betreffende termijnbedragen was immers al verstreken), klopt dan het eindsaldo op de jaarnota. Als u niet aan uw betalingsverplichting had voldaan, is het het eindsaldo uiteraard hoger.Uit uw bericht maak ik op dat u het ons kwalijk neemt dat wij niet duidelijk hebben gecommuniceerd. Wij kunnen ons hierin niet vinden. Wij hebben u de maandelijkse nota's toegestuurd en daarop een vervaldatum voor de betaling vermeld. Toen wij geen tijdige betaling van u ontvingen, hebben we u betalingsherinneringen, aanmaningen en sommaties gestuurd, voorafgaand aan de jaarnota. Hierop heeft u geen actie in de vorm van een volledige betaling ondernomen. Vervolgens vermelden we op de jaarnota de termijnen die 'in rekening zijn gebracht'. We vermelden dus niet 'reeds door u betaald'. We mogen er overigens van uitgaan, dat u zelf weet in welke maanden u betalingen aan ons heeft verricht en in welke niet, nog los van de betalingsherinneringen waarmee wij u op de achterstand hebben geattendeerd.Na diverse betalingsherinneringen, aanmaningen en sommaties hebben wij uiteindelijk besloten de leveringsovereenkomsten stop te zetten omdat de achterstand niet werd ingelopen. Dat is gebeurd per 31 oktober 2013. We hebben een eindnota gemaakt tot geschatte standen per die datum. In aanloop tot deze eindafrekening hebben wij nog 2 termijnen bij u in rekening gebracht, als zijnde voorschotten op de uiteindelijke energiekosten. Dat is gebeurd in oktober en ook nog in november. Voor alle duidelijkheid, we brengen geen kosten in rekening voor november, maar wel een voorschot. Die twee voorschotbedragen zijn verrekend met het uiteindelijke saldo, opgebouwd tot 31 oktober 2013. Als u alle in rekening gebrachte bedragen aan ons had voldaan, dan resteerde er volgens de eindnota een tegoed van 152,34 euro. Omdat u niet alle in rekening gebrachte bedragen voldaan heeft, hebben wij dit tegoed verrekend met de openstaande nota's. Op dit moment staat er nog 709,66 euro open. We hebben na 22 oktober 2013 geen betalingen meer van u ontvangen. We zien geen reden om de terecht berekende incassokosten te laten vervallen. Graag licht ik tot slot het openstaande saldo aan u uit. Wij vinden het namelijk belangrijk dat dit helder is voor u. Het openstaande saldo van 709,66 euro bestaat uit de termijnbedragen voor mei, augustus en september 2013 van samen 657 euro. Vervolgens hebben we november nog een voorschot van 205 berekend (en in mindering gebracht op de energiekosten op de eindnota tot 31 oktober). Die heeft u niet voldaan. Daar is het tegoed van de eindnota van 152,34 mee verrekend, wat op een restsaldo van 52,66 euro uitkomt. Samen met de openstaande termijnen van 657 euro komt het totaal daarmee bij ons op 709,66 euro. Dit is exclusief de kosten van de deurwaarder die de vordering momenteel in behandeling heeft. U kunt met hen een betaalafspraak maken. Wij raden u aan om op tijd te betalen, om verdere kosten te voorkomen.Ik ga ervan uit dat ik u ons standpunt en het openstaande saldo zo duidelijk en volledig heb toegelicht. Met vriendelijke groet, Kelly, medewerkster Eneco
 2. Auteur
  Stuurman
  Datum
  We zullen overgaan tot een betalingsregeling. Jammer van de eindafrekening, betaald bedrag ipv in rekening gebrachte bedragen zou klantvriendelijker zijn. Na de eindafrekening begint dan iedereen weer op 0.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Stuurman
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry