Klacht Eneco: Boeten van €1560,- van huidige bewoner op mij verhaald, terwijl ik al sinds 2009 niet meer woonachtig op het adres ben!

Klachtnummer
# 31771
Gebruiker
tarasova
Datum
5 reacties

Details

De klacht

Sinds 2009 ben ik verhuisd uit de woning die ik samen met mijn ex bewoonde. Mijn ex en zijn neef gingen samen wonen in de woning en alles was verder geregeld (dacht ik!). Afgelopen vrijdag kreeg ik een brief van de deurwaarder dat ik een boete heb openstaan van €1563.61 bij Eneco. Afgelopen maandag heb ik de deurwaarder gebeld en gevraagd waar dit over gaat. Ik schrok toen er werd gezegd dat dit over de woning betrof waar ik al 5 jaar niet meer woon! In 2011 blijkt er het product warmte te zijn besteld en dat ging automatisch zonder mijn toestemming hiervoor te hebben moeten krijgen. Ik heb nergens een handtekening onder gezet. In 2012 zijn er betaalachterstanden geweest die hoog zijn opgelopen. Bij navraag van mijn ex blijkt dat hij er in 2011 al uit de woning is gegaan en dat de neefjes van mijn ex in de woning zijn komen wonen. De neef beweert er niet langer meer te wonen, maar staat er nog steeds wel ingeschreven. Ik ga geen boete betalen wat niet van mij is! Help wat moet ik doe

De oplossing

De boete moet verhaald worden op degene die daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de warmte. Het is onrechtmatig om mij de boete te laten betalen, terwijl ik al 5 jaar niet op het adres woon en ook nergens voor heb getekend om wat voor product dan ook af te nemen. Eneco kan het niet via de huidige bewoners verhalen, dus proberen ze het nu maar via mij te doen. Dit is niet juist!
Bij de deurwaarder is bekend met wie de huidige bewoners van de woning zijn en dus is te achterhalen wie er gebruik maakt van de Eneco warmte. In alle registers is ook duidelijk te zien dat ik niet meer in de woning woon vanaf 2009. Als er een product in 2011 is besteld (toen ik er dus niet woonde!) is het overduidelijk dat er misbruik wordt gemaakt van mij.
Ik ben ook nog hoogzwanger en word nu opgezadeld met problemen van iemand anders. Dit bezorgt mij nu zoveel stress die ik niet kan gebruiken. En nu ben ik de problemen aan het oplossen van een ander, terwijl er misbruik van mijn naam wordt gemaakt.

5 reacties

 1. Auteur
  Eneco
  Datum
  Beste mevrouw Tarasova, Wat een vervelende situatie! Ik begrijp dat u dit graag snel opgelost ziet. Volgens onze gegevens hebben we geen opzegging van u ontvangen in 2009, toen u de woning verlaten heeft. Dit is dan ook de reden dat het contract tot op heden actief is en de vordering is opgelopen. Bent u nog in het bezit van de meterstanden van destijds? Ik kijk deze kwestie graag voor u na. In de tussentijd wil ik u vragen om een uittreksel van de gemeente waaruit blijkt dat u de niet langer staat ingeschreven op het betreffende adres. U kunt deze richten aan onlineservice@eneco.nl, t.a.v. Kelly.U had sinds 2007 een overeenkomst voor warmte op het adres. Echter is er in de woning een combiset geplaatst vanuit Eneco in 2011. Er is geen nieuw product/contract besteld. De openstaande vordering heeft betrekking op de achterstand in betalingen voor wat betreft de warmtelevering. Tot en met mei 2012 werden de verschuldigde bedragen maandelijks geïncasseerd. Daarna zijn onze incasso's mislukt en zijn we op een gegeven moment overgegaan op het versturen van acceptgiro's. Graag ontvang ik via het gegeven e-mailadres bewijsstukken waaruit blijkt wanneer u de woning heeft verlaten en het liefst ontvangen we ook de meterstanden ten tijde van uw vertrek. Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te informeren en zie uw reactie graag tegemoet. Met vriendelijke groet, Kelly, medewerkster Eneco
 2. Auteur
  tarasova
  Datum
  Beste Kelly, bedankt voor je bericht. Ik heb geen meterstanden meer van toen en ook niet van nu, aangezien ik hier niet meer woon en dus ook niet kan achterhalen wie er dan wel precies woont.
  Ik kan geen uittreksel vragen bij de gemeente Rotterdam over wie er nu woont, wellicht is dat iets aan jullie om te onderzoeken? Jullie ingeschakelde gerechtsdeurwaarder kantoor weet het namelijk wel en kan deze informatie dan ook verkrijgen (wettelijk gezien). Ik zend verdere gegevens toe. Bedankt!
 3. Auteur
  Eneco
  Datum
  Beste mevrouw Tarasova, Het is niet aan Eneco om te achterhalen wie er nu woonachtig is op het adres. Het is de verantwoordelijkheid van de vertrekkende contractant op het energiecontract tijdig op te zeggen en van de nieuwe/achterblijvende bewoner om een eigen energiecontract (bij Eneco of een andere energieleverancier) aan te vragen. Dit is allebei niet gebeurd. Het is voor ons niet mogelijk om de geleverde energie met terugwerkende kracht in rekening te brengen bij de huidige/vorige bewoner(s). Zij hebben immers zelf geen levering bij ons aangevraagd en hadden dat ook bij een andere energiemaatschappij dan Eneco kunnen doen. Eneco heeft nu al die tijd energie geleverd, welke wel moet worden betaald. Wij hebben het energiecontract op uw naam inmiddels beëindigd en maken een eindnota in orde. Het is niet aan ons om te bepalen hoeveel warmte u verbruikt heeft en welk gedeelte van de vordering niet voor uw rekening is. Het contract stond immers de volledige periode op uw naam. Als u documenten kunt overleggen waaruit blijkt dat u eerder bent vertrokken uit de woning, kijk ik graag na of ik iets voor u kan betekenen om de vordering mogelijk te beperken. Feit blijft echter wel dat u verantwoordelijk wordt gehouden voor de huidige vordering omdat u het contract niet eerder heeft opgezegd. Ik zie uw eventuele gegevens graag via onlineservice@eneco.nl tegemoet. Met vriendelijke groet, Kelly, medewerkster Eneco
 4. Auteur
  tarasova
  Datum
  Beste Kelly,wat je verteld, staat totaal niet in verhouding met de uitkomst van dit. Er is misbruik gemaakt van mijn persoonsgegevens, dit mag duidelijk zijn. Geen enkele vordering zal op mijn naam verhaald kunnen worden bij de rechtbank. Een boete van €1563.61 op mij verhalen, terwijl er bekend is dat ik niet degene ben die gebruik heeft gemaakt van de warmte van Eneco is niet juist. Feit blijft dat er in 2011 is er een product besteld, zonder mijn handtekening en mijn medeweten.
 5. Auteur
  Eneco
  Datum
  Beste mevrouw Tarasova, Voor alle duidelijkheid, de vordering betreft géén boete of bedrag voor een nieuw (besteld) product. Wij brengen het warmteverbruik van de voorgaande periode bij u in rekening omdat u tot heden contractant bent geweest. Dit heb ik eerder toegelicht.U heeft verzuimd om uw contract bij ons tijdig op te zeggen. Tegelijkertijd heeft de achterblijvende bewoner geen eigen contract geregeld. Eneco is hiet niet verantwoordelijk voor. Dit neemt niet weg dat we ons kunnen voorstellen dat de situatie voor u vervelend is en daarom kijk ik graag na of en wat we voor u kunnen betekenen hierin.Om dat te kunnen doen, heb ik op zijn minst bewijs van u nodig waaruit blijkt wanneer u exact de woning heeft verlaten. Dit kunt u toesturen naar het gegeven e-mailadres. Beschikt u hier niet over, dan is er helaas niets wat ik voor u kan doen. Ik adviseer u dan om deze kwestie onderling met de oude/nieuwe bewoner(s) op te lossen, al dan niet met hulp van een juridische instantie. Ik vertrouw erop dat ik u zo duidelijk heb geïnformeerd. Groet,Kelly, medewerkster Eneco

Ook een klacht indienen over Eneco?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen