Klacht Eneco: Eneco meldt me onterecht af bij mijn energieleverancier.

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 316744
Gebruiker
J.J. Konijnenberg
Datum
6 reacties

Details

De klacht


Eneco heeft me onterecht afgemeld bij United Consumers voor de levering van gas en elektriciteit. Tegenover mij ontkennen ze me afgemeld te hebben en wordt er verwezen naar E.on, maar tegenover United Consumers blijven ze volhouden dat ik een overeenkomst met hen aan ben gegaan.
Ik heb me niet bij Eneco en/of E.on aangemeld; niet via een website, niet telefonisch, niet schriftelijk, niet in persoon en niet anderszins.

De oplossing

Intrekken van de onterechte afmelding.

6 reacties

 1. Auteur
  Eneco
  Datum
  Beste heer, mevrouw Konijnenberg,

  Wat spijtig om te vernemen over uw klacht, dat u klant bij ons bent geworden waar u geen weet van heeft.
  Het klantnummer wat u doorgeeft, gaat om [verwijderd ivm privacy] Is dat ook het adres wat bij United Consumers zat? Op [verwijderd ivm privacy] kan ik niets vinden, daar hebben wij geen contracten op staan.

  De aanmelding is aan de deur gedaan, op 5 juli om 13.20 uur. Andere voorletters staan genoteerd en mogelijk zijn de overige gegevens anders. Kunt u uitleggen om welk adres u het heeft?

  Met vriendelijke groet,
  Danielle
  Eneco Webcare
 2. Auteur
  J.J. Konijnenberg
  Datum

  Ik vind het onfatsoenlijk dat u mijn persoonlijke informatie in het openbare deel plaatst.
  Eneco had dit ook al in onze eerdere, privé e-mail wisseling aan kunnen kaarten.

  Als wij een overeenkomst met elkaar aan waren gegaan dan had u geweten dat het adres bij het klantnummer het afleveradres is dat bij United Consumers zit en dat mijn adres het factuuradres is dat daarbij hoort.

  Bij een aanmelding aan de deur moet er ook een handtekening zijn gezet, hetzij op een papieren formulier, hetzij op een PDA touchscreen. Die handtekening zou ik graag willen zien.
 3. Auteur
  Eneco
  Datum
  Beste heer, mevrouw Konijnenberg,

  Sorry voor het ongemak. Wij weten niet bij welke leverancier u zit of zat, die informatie hebben wij niet. Om die reden heb ik nu ook nog geen duidelijkheid over welk adres het gaat, aangezien het klantnummer die u doorgeeft staat op een ander adres dan die u heeft ingevoerd. Geeft u middels een privé-opmerking het juiste klantnummer? En kunt u verklaren waarom er andere voorletters zijn gebruikt dan die zichtbaar zijn op het huidige klantnummer die u genoteerd heeft? Dan kan ik er verder mee.

  Met vriendelijke groet,
  Danielle
  Eneco Webcare
 4. Auteur
  J.J. Konijnenberg
  Datum
  U beschikt over twee adressen: het leveradres en het factuuradres.
  Het leveradres is het adres waar de energieleverancier gas en elektriciteit aan levert en dat is het adres waar u uw klantnummer aan gekoppeld heeft.
  Het factuuradres is het adres waarnaar de factuur gestuurd wordt en daar woont dus degene die betaalt voor de energie die aan het leveradres geleverd wordt.
  Vaak betaalt degene die woont op het adres waaraan geleverd wordt, zodat dan het lever- en factuuradres hetzelfde is, maar in het huidige geval woon ik, de betaler, op een ander adres dan het leveradres.
  Ik vermoed dat de persoon die voorwendt dat er bij hem aangemeld is, dit alles niet geweten heeft, waardoor hij de voorletters van degene die woont op het leveradres heeft gebruikt in plaats van die van de betaler.
  Het klantnummer dat u al heeft, is dus het juiste.

  Omdat u eerst op 8 augustus schreef:
  "Is dat ook het adres wat bij United Consumers zat?"
  vind ik het moeilijk om uw stelling van de dag daarop:
  "Wij weten niet bij welke leverancier u zit of zat"
  te geloven, maar als u het echt niet weet wil ik wel vertellen dat United Consumers de leverancier is.

  U beweert een contract te hebben waarbij de aanmelding aan de deur gedaan is. De handtekening die daarbij gezet moet zijn zou ik graag willen zien. Een afdruk daarvan op papier kunt u naar eigen keuze sturen naar het lever- en/of het factuuradres, of een digitaal bestand naar het in het privébericht vermelde e-mail adres.

 5. Auteur
  J.J. Konijnenberg
  Datum
  Ondanks mijn twee eerdere verzoeken daartoe heb ik nog steeds geen handtekening gezien.

  Dit zou voor u de eerste stap moeten zijn in het aannemelijk maken dat de aanmelding waarvan u beweert dat die (aan de deur) gedaan zou zijn, daadwerkelijk plaats heeft gevonden.
  Omdat een bijzondere bewering bijzonder bewijs nodig heeft en uw bewering dat een bewoner voor wie een ander het energiecontract regelt en betaalt, zichzelf bij u aangemeld zou hebben, bijzonder ongeloofwaardig is, moet er bewijs zijn dat die bewoner bij het contact aan de deur een handtekening heeft gezet EN dat die handtekening niet onder valse voorwendselen verkregen is.
  Ik wacht nog steeds op die eerste stap.

  Als u niet in staat bent de beweerde aanmelding aannemelijk te maken, dient u in het landelijk systeem voor energieleveranties het adres weer vrij te geven.

 6. Auteur
  Eneco
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Beste heer, mevrouw Konijnenberg,

  U wordt gebeld en we zorgen voor de getekende aanmelding. We vragen nog even uw geduld. U hoort binnenkort van ons zodat we dit verder kunnen uitzoeken en u mogelijk kunnen helpen.

  Met vriendelijke groet,
  Danielle
  Eneco Webcare

Uiteindelijke oplossing

Auteur
J.J. Konijnenberg
Datum
Uiteindelijke oplossing
Eneco sluit deze klacht zonder hem af te hebben gehandeld: jullie gaan voor een getekende aanmelding zorgen (?!) en gaan het verder uitzoeken. Dat lijkt me een merkwaardige woordkeus en een even merkwaardige volgorde. Om dat uitzoeken te vergemakkelijken geef ik even een feitenoverzicht: De colporteur vroeg de bewoner persoonlijke gegevens en drong aan op het ondertekenen via de tablet. De bewoner gaf herhaaldelijk aan zich nergens nergens toe te willen verplichten, waarop de colporteur beweerde dat het ondertekenen alleen diende om aan te tonen dat hij tijdens het gesprek bepaalde punten had genoemd. De bewoner bleef bij zijn weigering en zei nogmaals uitdrukkelijk dat hij niet aangemeld wilde worden. ER IS NIETS ONDERTEKEND. De colporteur heeft geen formulier voor ontbinding/herroeping gegeven. Het eerste bericht van Eneco dat er toch aangemeld zou zijn kreeg de bewoner per brief die gedateerd is op 28 juli 2018 (dus 13 dagen na de colportage-datum).
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Eneco?