Klacht Eneco: Jaarnota is incompleet.

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 611084
Gebruiker
HansMvdM
Datum
3 reacties

Details

Klacht

Mijn zonnepanelen hebben deze periode (na salderen) meer elektriciteit terug geleverd dan ik heb verbruikt. Op mijn jaarnota staat hierover slechts 1 zinnetje:
Terugleveringsvergoeding (btw Vrij) € 20,83-
Verdere gegevens ontbreken.

Ik kan niet herleiden waarop dit bedrag gebaseerd is. Het teruglevertarief en het saldo aantal terug geleverde kWh ontbreken geheel. Volgen mijn eigen berekening zou de teruglever vergoeding veel meer moeten bedragen, namelijk ruim € 50.
Ik wil graag een juiste en complete jaarnota, zodat duidelijk wordt hoe Eneco aan de terugleveringsvergoeding is gekomen.
Diverse mails en diverse telefoontjes geven steeds antwoord op een andere vragen, maar niet op deze. Er wordt soms een nieuwe jaarnota beloofd, maar deze blijft steeds achterwege.
Waarom houd Eneco deze gegevens achter?
Ik accepteer niet zomaar een willekeurig gekozen bedrag.

Gewenste oplossing

Ik wil dat Eneco een duidelijke en complete jaarnota opstelt, waarin wordt aangegeven wat het teruglevertarief is en wat het aantal terug geleverde kWh's bedraagt.
Geboden oplossing
Eneco kiest ervoor om geen antwoord te geven op mijn vraag, maar op andere vragen antwoord te geven. Eneco: "U schrijft over een omissie op de jaarnota zonder dat u zelf concreet onderbouwt waarop uw veel hogere verwachting van de terugleververgoeding gebaseerd is." HansMvdM: Nou worden de feiten omgekeerd: ik verzoek Eneco om een onderbouwing van de jaarnota en Eneco verwijt mij een gebrek aan onderbouwing. Het moet niet gekker worden. Eneco: We hebben u netjes uitleg gegeven over de manier waarop wij uw terugleververgoeding hebben berekend. -> Ik heb Eneco mijn jaarnota opgestuurd waarin de wijze waarop de terugleververgoeding wordt berekend ontbreekt. Tot op heden heb ik alleen een globale omschrijving gezien, zonder concrete bedragen. Ik begrijp nu dat er geen verdere discussie met Eneco mogelijk is. Na 2 maanden van mailen, chatten en klachten om twee getallen blijft Eneco hardnekkig weigeren. Heel triest.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

3 reacties

 1. Auteur
  Eneco
  Datum
  Beste heer HansMvdM,

  Bedankt voor uw bericht. U bent al een tijd bezig duideliikheid te krijgen over de hoogte van de teruglvergoeding op uw jaarnota. Het is begrijpelijk dat u wilt weten hoe dat berekend is vooral omdat deze lager is dan u verwacht had. Waarop die verwachting is gebaseerd, noemt u verder niet. We vinden het jammer dat het u hierover niet eerder duidelijkheid van ons heeft ontvangen. Met deze reactie geven we graag uitleg.

  Jaarnota
  Het tijdvak van uw jaarnota loopt van 15 juni 2021 tot en met 15 juni 2022. In die periode heeft u met uw zonnepanelen via de terugdraaimeter in totaal 230 kWh meer terugeleverd dan verbruikt. Tot 29 mei 2022 was uw kale leveringstarief voor elektriciteit nog hetzelfde als voor de jaarnota van 2021. Medio mei 2022 informeerden we u per e-mail dat het kale leveringstarief per eind mei 2022 zou wijzigen.

  Uw terugleververgoeding per kWh is derhalve een weging van die tarieven in het verbruiksjaar en van de hoeveelheid teruglevering in die twee perioden. Een snelle nacalculatie wijst uit dat u de juiste vergoeding voor uw teruglevering heeft ontvangen. Er is geen grond voor een correctie van de jaarnota.

  Uit uw bericht blijkt dat u meer behoefte heeft aan inzicht in uw jaarnota. We raden u daarom aan de terugdraaischijf te vervangen voor een slimme meter met twee lever- en twee teruglevertelwerken. Voor meer informatie over het vervangen van de huidige meter verwijzen we u naar www.Stedin.net of hun klantenservice.

  Met vriendelijke groet,

  Alejandro
  Eneco Webcare
 2. Auteur
  HansMvdM
  Datum
  Nou doet Eneco het wéér. Er wordt geen antwoord gegeven op mijn vraag!

  Er wordt een bedrag genoemd, maar er wordt nog steeds niet duidelijk gemaakt hoe aan dit bedrag gekomen wordt en welke teruglevertarieven hiervoor gebruikt zijn.
  Wel geeft Eneco aan dat hun bedrag juist is en dat er geen grond is voor aanpassing van de jaarnota.
  Hoe moet ik als gebruiker nu weten dat dit klopt?
  Bij de levering van gas wordt dit wel duidelijk gemaakt, maar bij elektriciteit wordt de gebruiker van de domme gehouden.

  Ik kan me niet voorstellen dat met het gebruik van een slimme meter mijn jaarnota ineens wél aangepast kan worden, zoals Eneco in de reactie aangeeft.

  Ik eis een aangepaste jaarnota waarin de omissie van de jaarnota wordt rechtgezet, zodat ik duidelijkheid krijg over mijn jaarnota.

  Groeten,
  HansMvdM
 3. Auteur
  Eneco
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Beste heer HansMvdM,

  U schrijft over een omissie op de jaarnota zonder dat u zelf concreet onderbouwt waarop uw veel hogere verwachting van de terugleververgoeding gebaseerd is. We hebben u netjes uitleg gegeven over de manier waarop wij uw terugleververgoeding hebben berekend.

  Aan hand van onze uitleg en de wijzigingen van tarieven die u van ons ontving kunt u de hoogte van de vergoeding zelf narekenen. Als het goed is bewaard u onze communicatie over de tariefswijzigingen voor uw controle in uw administratie.

  U heeft 230 kWh teruggeleverd en daarvoor Euro 20,83 aan vergoeding ontvangen. Hoeveel is dat gemiddeld per kWh? Vergelijk dat nu eens met uw uitgerekende gewogen gemiddelde prijs per kWh over uw afgelopen verbruiksjaar. Uw verwachting van het te ontvangen bedrag was veel te hoog. Als u de terugleververgoeding alleen berekend op uw nieuwe tarieven geldend vanaf 29 mei 2022 dan is het logisch dat u een veel hoger bedrag verwachtte. Dat is geen weging van het tarief. Die periode maakt immers voor slechts voor 17/365 deel uit van uw jaarnota.

  Aan de hand van de informatie die u al van ons heeft, kunt u zelf uitrekenen of hetgeen we u vergoeden klopt. We herhalen ons advies: Wilt u meer en beter inzicht, schaft u dan een slimme teruglevermeter aan.

  Ik wens u een mooi weekend.

  Met vriendelijke groet,

  Alejandro
  Eneco Webcare

Deze klacht is gesloten

Ook een klacht indienen over Eneco?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen