Klacht Eneco: na drie jaar nog steeds geen saldering zonne-energie

Klachtnummer
# 75139
Gebruiker
E Hoenkamp
Datum
4 reacties

Details

De klacht

Vandaag precies drie jaar geleden heb ik mij aangemeld voor het leveren van de surplus energie van mijn zonnepanelen (9/9/2011 ref nummer 100255, Eancode 871687120053310136.)

Sindsdien heb ik een aantal keren contact gezocht met leverancier Eneco, zowel telefonisch als per e-mail. Ik ben erg vaak van het kastje (Eneco) naar de muur (Liander) en omgekeerd gestuurd. Zowel Eneco als Liander hebben diverse keren beloofd met spoed de zaak in orde te zullen maken. Ik heb ook telkens opnieuw mijn meterstanden doorgegeven. Na mijn laatste contact heb ik opgegeven nog vaker te gaan informeren. De geleverde energie staat nu op bijna 2.4 MegaWatt

Ik heb bijgehouden met wie ik contact heb gehad en wanneer, en zowel Eneco als Liander hebben bevestigd dat die contacten ook bij hun geregistreerd zijn.
Eneco heeft ruim een jaar geleden per brief gemeld dat communicatie alleen nog met Eneco hoeft plaats te hebben. Dus ik wil niet weer opnieuw doorgestuurd worden naar Liander.

De oplossing

(1) Saldering van de geleverde energie volgens de wettelijke regeling. Mijn meter geeft aan dat ik tot nu toe 2420 kWh heb geleverd.
(2) Een snelle oplossing volgens het initiatief van Eneco zelf, nl zonder verdere communicatie met andere partijen i.c. de netbeheerder.

4 reacties

 1. Auteur
  Eneco
  Datum
  Beste heer Hoenkamp, Bedankt voor het delen van uw klacht. Ik heb uw klacht in behandeling genomen en u ontvangt binnen een week een inhoudelijke reactie van ons. Met vriendelijke groet, Kelly, medewerkster Eneco
 2. Auteur
  E Hoenkamp
  Datum
  Diverse keren eerder heeft Eneco beloofd actie te zullen ondernemen (o.a. de heer van Houten, mevr. Scholten, de heer Hartman, en de heer Klumpenbeek). Ik hoop daarom dat Uw voornemen tot een inhoudelijke reactie ook gevolgd zal worden door daadwerkelijke actie. Ik blijf geloven dat dit oplosbaar is, en wacht met spanning af.
 3. Auteur
  Eneco
  Datum
  Beste heer Hoenkamp, Ik heb de kwestie onderzocht en contact gehad met de heer Klumperbeek, waar u in mei dit jaar nog contact mee heeft gehad. Navraag bij Liander leert ons dat het noodzakelijk is dat u reageert op een e-mail die Liander u gestuurd heeft nadat u zich heeft aangemeld via energieleveren.nl. Zolang u dat niet doet, kunnen we u namelijk inhoudelijk niet verder helpen. Als u de e-mail onverhoopt niet meer heeft, neemt u dan alstublieft contact met Liander op want pas nadat u heeft gereageerd op die e-mail, zetten wij een correctie in gang. Ik hoop dat u hiermee verder kunt. Als u nog vragen heeft, laat het dan gerust weren. Met vriendelijke groet, Kelly, medewerkster Eneco
 4. Auteur
  E Hoenkamp
  Datum
  Eneco heeft vorig jaar afgesproken dat communicatie alleen nog zou lopen via Eneco. Ik ga er niet mee accoord dat Eneco die afspraak, die zelf hebben gemaakt, niet nakomt. Dit schiet zo niet op. Al in mijn eerste bericht hierboven heb ik gezegd dat ik almaar van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Uw reactie? Meteen maar weer van het kastje naar de muur. Ik zal dit verlies dan maar slikken en naar een andere energie leverancier overstappen.

Ook een klacht indienen over Eneco?