Klacht Energiedirect.nl: Drievoudig gasverbruik na plaatsing slimme gasmeter

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 292560
Gebruiker
Gladys Ramirez
Datum
7 reacties

Details

Klacht

Na plaatsing van de slimme gasmeter is het gemeten gasverbruik verdrievoudigd.
Energiedirect wil niets doen en beweert, dat de oude gasmeter versleten was.
Het gemeten verbruik ligt nu boven het gemiddelde verbruik van een huishouden. Dat kan niet bestaan, omdat ik een alleenstaande dame in een kleine flat ben, die zuinig aan doet. Ik kook eenmaal in de drie of vier dagen om gas te sparen en heb de verwarming altijd laag staan.
Door de exorbitante energierekeningen ben ik zwaar in de financiële problemen gekomen en kan een controle door de netbeheerder onmogelijk betalen.

Gewenste oplossing

Controle of van de nieuwe slimme gasmeter.
Geboden oplossing
Een verzoek aan Stedin om een nieuwe meter te plaatsen en afschuiven naar Stedin. Er is geen resultaat. Er is ondanks duidelijke en vooral specifieke motivatie geen enkele oplossing geboden. Het blijkt dat er slimme meters geplaatst worden zonder garantie. Vervolgens neemt verbruik drastisch toe en wordt er gefactureerd en afgepoeierd. Al wat ik wens is een objectieve en onafhankelijke ijking van een gasmeter die twijfels oproept. Het is misbruik en schande.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

7 reacties

 1. Auteur
  Energiedirect.nl
  Datum
  Beste klant,

  Wij hebben elkaar zojuist telefonisch gesproken en daarin heb ik het volgende aangegeven.Ik heb contact opgenomen met Stedin en gevraagd of de meter niet naar behoren werkt. Stedin heeft naar het verloop van de meterstanden gekeken en zijn van mening dat de meter niet defect is. Zij kunnen langskomen om de meter te controleren op verzoek u zelf. Ik begrijp dat u hierover al contact op hebt genomen met Stedin echter is het risico van de kosten niet gewenst.

  U verwacht van ons dat wij verzoeken om stedin kosteloos de meter komen te laten nakijken, dit doen zij echter niet op ons verzoek. Mijn excuses hiervoor.

  Ik heb dan ook contact opgenomen met onze klachten afdeling. Zij nemen binnen 3 werkdagen telefonisch contact op om dit te bespreken.

  Mijn excuses voor het ontstane ongemak.

  Met vriendelijke groet,

  Rick
  Webcare energiedirect.nl
 2. Auteur
  Gladys Ramirez
  Datum
  Met dit antwoord neem ik geen genoegen en in het bovenstaande verslag is ook nog wat weggelaten. Hieronder mijn antwoorden.

  1) In het telefoongesprek is gedreigd met naheffing als zou blijken dat de oude meter kapot was en te weinig heeft aangegeven. Het heeft er alle schijn van, dat Energiedirect onder dreiging van financiële naheffing en exorbitante kosten onder haar verantwoordelijkheid om geleverd gas correct af te rekenen probeert uit te komen.

  2) Energiedirect is eindverantwoordelijke voor een juiste levering en afrekening van het geleverde gas. Het zonder enige bemiddeling afschuiven naar de netbeheerder lijkt alleen een poging om onder deze verantwoordelijkheid uit te komen. Ik heb een overeenkomst met Energiedriect en niet met de netbeheerder.

  3) Het heeft er alle schijn van dat Energiedirect probeert te profiteren van een kapotte gasmeter, die te veel aangeeft door mij als klant ervan te weerhouden een controle te laten uitvoeren.

  4) Op mijn argumentatie wordt niet ingegaan. Het enige wat ik te horen krijg is Stedin zegt dat er geen reden is om aan te nemen, dat de gasmeter slecht functioneert. In het telefoongesprek geeft Energiedirect nog aan, dat de netbeheerder Stedin alleen aanneemt, dat de gasmeter mogelijk defect zou zijn als er duizenden kubieke meters te veel worden aangegeven. Persoonlijk vind, dat als ik 500 kubieke meter te veel moet afrekenen dat een substantiële aanslag is op mijn financiën en natuurlijk een makkelijke winst voor Energiedirect.

  5) Energiedirect gaf eveneens aan, dat zij zelf niet naar het verbruiksoverzicht heeft gekeken. Dit overzicht geeft duidelijk aan, dat het verbruik precies vanaf het moment van de installatie van de nieuwe slimme meter is verdrievoudigd. In mijn ogen een grove omissie in de verantwoordelijkheid, die Energiedirect in deze heeft. Die verdrievoudiging is een aannemelijke reden voor het slecht functioneren van de gasmeter en een motief om de gasmeter te (laten) controleren voor een ieder, die daar verantwoordelijk voor is. En dit zonder dit af te wentelen op een de klant. Een klant, die in wezen behulpzaam is bij het in stand houden van een goed werkend gasnetwerk. Het is simpelweg een organisatorische taak.

  6) Uit het telefoongesprek bleek ook, dat er door de netbeheerder wordt uitgegaan van een gemiddeld gasverbruik per huishouden. Ik woon alleen in een kleine flat en probeer zo zuinig mogelijk te doen met gas. Eenmaal koken per 3 of 4 dagen en de verwarming laag. Daar past geen gebruik van meer dan 1500 kubieke meter per jaar bij. Ik ben geen gemiddeld huishouden.

  7) Mogen mij nog meer argumenten te binnen schieten, dan zal ik deze in het proces van het traineren door Energiedirect van het in stand houd van een juiste afrekening van het geleverde gas naar voren brengen.

  Met vriendelijke groet,
  Gladys Ramirez.

 3. Auteur
  Gladys Ramirez
  Datum
  Een dringend advies aan een ieder die de keus heeft een slimme meter te weigeren: NIET DOEN. Energiedirect heeft mij aangegeven, dat oude meters veel minder verbruik aangeven dan de nieuwe slimme meters. Mogelijk om mij er van te overtuigen, dat de nieuwe meter wel goed functioneert. Er blijft echter twijfel en als het al waar is, vooral geen slimme meter laten plaatsen. Er wordt niet meer gereageerd door Energiedirect. De klacht blijft open. Zij factureren mogelijk te veel gas en zijn niet bereid de juistheid aan te tonen door de gasmeter te laten ijken.
 4. Auteur
  Energiedirect.nl
  Datum
  Beste klant,

  Ik zie dat mijn collega je vanmorgen per e-mail op de hoogte heeft gehouden over de situatie betreft je meter. We hebben opnieuw een verzoek ingediend om je meter te laten ijken.

  Wanneer we hier reactie op hebben ontvangen nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

  Met vriendelijke groet,

  Sharon
  Webcare energiedirect.nl
 5. Auteur
  Gladys Ramirez
  Datum
  Hierbij mijn laatste reactie naar Stedin en een geactualiseerde overzicht gas verbruik ter informatie.

  Beste Stedin medewerker,

  Dank U voor uw reactie.

  Ik blijf echter van Stedin eisen, dat zij de gasmeter onafhankelijk en kosteloos laat ijken of de meter vervangt.

  De gasinstallatie in mijn woning is door een gecertificeerde installateur gecontroleerd. Er zijn geen gebreken in de gas installatie van de woning. Zijn rapport is bijgevoegd. De installateur vertelde mij eveneens, dat het regelmatig voorkomt, dat de nieuwe slimme gasmeters niet goed functioneren en te veel verbruik aangeven.

  Eveneens is het duidelijk dat de verdrievoudiging van het verbruik samenhangt met de plaatsing van de slimme gasmeter en het uiterst onwaarschijnlijk is, dat het aan iets anders ligt. Een geactualiseerd verbruiksoverzicht waar dit uit blijkt is eveneens bijgevoegd.

  Stedin blijft argumenteren, dat de meter op basis van ongelijk geijkt moet worden op grond van een kwaliteitskeurmerk. Dit is geen absolute individuele garantie voor de unieke gasmeter in mijn woning. De verdrievoudiging van het gemeten gas is wel een specifieke aanwijzing, dat deze meter niet goed functioneert.

  Een andere herhaling van Stedin is, dat een hoog verbruik in zijn algemeenheid geen reden is om te twijfelen aan de meter. In dit geval is er een specifieke reden. De extreme verhoging van gasverbruik namelijk een verdrievoudiging. Verder is het verbruik terwijl ik alleenstaand ben en zuinig aan doe hoger dan het gemiddelde van de omliggende woningen waar ook gezinnen in wonen.

  Stedin gaat volledig voorbij aan de specifieke omstandigheden en constateringen van dit geval en daarom houd ik mijn eis staande. De herhaling van algemeenheden door Stedin heeft deze klacht verre van weerlegd.

  Met vriendelijke groet,
  Gladys Ramirez.

 6. Auteur
  Gladys Ramirez
  Datum
  Ter informatie rapport controle gasinstallatie.
 7. Auteur
  Energiedirect.nl
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Beste klant,

  Uiteraard is de situatie erg vervelend. Ik zie inmiddels dat je gisteren per e-mail op de hoogte bent gesteld van de situatie en de afronding.

  Ik kan me voorstellen dat je het niet eens bent met de uitkomst van Stedin. Uiteraard hebben wij wel ons uiterste best gedaan om je voor zover hier in te ondersteunen. In de mail die mijn collega je gisteren heeft gestuurd heeft hij dan ook alle stukken bijgevoegd die we hebben ontvangen vanuit Stedin.

  Zoals mijn collega heeft aangegeven in de mail kunnen wij op dit moment niets meer voor je betekenen aangezien het geschil ligt bij Stedin. Natuurlijk hoop ik dat je er met hun uit zal komen. Mocht je ons toch nog nodig hebben dan hoor ik het natuurlijk graag.

  Met vriendelijke groet,

  Sharon Vrijhoeven
  Webcare energiedirect.nl

Deze klacht is gesloten

Ook een klacht indienen over Energiedirect.nl?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen