Klacht Energiedirect.nl: opzegvergoeding

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 329528
Gebruiker
Opzegvergoeding
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Energiedirect heeft mij een opzegvergoeding in rekening gebracht na mijn emigratie.

Op de website van de ACM staat het volgende vermeld:
"Een energiebedrijf mag een opzegvergoeding in rekening brengen als:
u het contract stopt voor de afgesproken einddatum van het contract en de opzegvergoeding is opgenomen in de ALGEMENE VOORWAARDEN.

Hoeveel opzegvergoeding moet u betalen?
Deze regels gelden alleen voor kleinverbruikers. U bent een kleinverbruiker als u een gasaansluiting heeft met een capaciteit van maximaal 40m3(n) uur of een elektriciteitsaansluiting van maximaal 3x80 A.

De opzegvergoeding kan op 3 manieren berekend worden:
De opzegvergoeding is maximaal 15% van wat u verbruikt zou hebben als u klant was gebleven.
De opzegvergoeding is het verschil tussen: de marktprijs van het contract toen u overstapte en de verwachte opbrengst van het contract als u klant was gebleven. Plus een vergoeding van administratiekosten van maximaal 50 euro.
De opzegvergoeding is maximaal 100 euro voor elk jaar dat u eerder opzegt.

Welke optie voor u geldt, leest u in uw energiecontract of in de ALGEMENE VOORWAARDEN van uw energieleverancier."

Hier dient u zich aan te houden. In mijn algemene voorwaarden of contract staat niets vermeld over zowel de hoogte dan wel de berekening van mijn opzegvergoeding.

Verder staat in de wetgeving (Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders) het volgende vermeld:

https:wetten.overheid.nlBWBR00333942013-04-01

Artikel 4, lid 3:
Bij een overeenkomst voor de levering van elektriciteit én gas acht de ACM het bedingen van een afzonderlijke opzegvergoeding per product slechts redelijk indien de kleinverbruiker voor zowel elektriciteit als gas de overeenkomst vroegtijdig beëindigt en OVERSTAPT naar een andere vergunninghouder.

Artikel 8, lid 1:
De ACM oordeelt dat er sprake is van een redelijke voorwaarde indien het beding, op grond waarvan de vergunninghouder het recht verkrijgt een opzegvergoeding in rekening te brengen, wordt opgenomen in de overeenkomst, waarbij duidelijk wordt aangegeven wat de hoogte van de opzegvergoeding is.

Artikel 9:
De ACM acht het redelijk dat vanaf de inwerkingtreding van deze richtsnoeren geen opzegvergoedingen meer in rekening mogen worden gebracht die in strijd zijn met deze richtsnoeren.

EnergieDirect handelt in strijd met met de richtsnoeren. Ik stap niet over naar een andere vergunninghouder, dat kan niet bij emigratie.

De oplossing

Annuleren opzegvergoeding

0 reacties

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Opzegvergoeding
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Energiedirect.nl?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. Meld je klacht bij het bedrijf

  2. Stuur een juridische brief of e-mail

  3. Bel onze juridisch expert

  4. Laat ons voor je bemiddelen