Klacht Essent: onterechte aanmaankosten Essent

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 174900
Gebruiker
Michael
Datum
4 reacties

Details

De klacht

Ondanks de wet die op 1 juli 2012 in werking is getreden is gebleken dat u tot op heden de nieuwe wet normering incassokosten niet heeft begrepen. Ik sta bij gelegenheid kennissen bij wanneer zij een juridisch probleem hebben met een bedrijf. Zo ook uw bedrijf. Onlangs kreeg ik een brief van een kennis onder ogen waaruit blijkt dat u voor iedere termijn die onbetaald is gebleven, de minimale kosten berekend van € 40,-. Zo heeft hij drie termijnen van € 38,- onbetaald gelaten en inmiddels incassokosten in rekening gekregen van € 120,-. Zonder de hiervoor noodzakelijke 14-dagenbrief te ontvangen. Als u deze al zou sturen dan nog is het niet correct om voor iedere termijn de minimale kosten in rekening te brengen. U blijft echter volhouden dat deze kosten terecht zijn en blijft dreigen met afsluiting als het niet betaald wordt.

De oplossing

Ik stel voor dat u uw incassobeleid aanpast, zodat het voldoet aan de wettelijke vereisten. Dus voor het geval het tot op heden niet duidelijk voor u is zal ik op een rijtje zetten waar een 14-dagenbrief aan moet voldoen:

- u moet een 14-dagenbrief sturen waarin een termijn van 14 dagen wordt gegeven ingaande de dag na ontvangst van de brief (dus 16 dagen) om de vordering vruchtenloos te voldoen
- er moet expliciet vermeld worden wat de maximale kosten zijn die u in rekening mag brengen bij het niet voldoen van de vordering
- u moet vermelden dat indien u niet Btw-plichtig bent dat de incassokosten worden verhoogd met de omzetbelasting op het moment dat u de vordering uit handen geeft aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder.

Daarnaast mogen incassokosten niet gestapeld worden en mag u bij een lopende verplichting alleen incassokosten in rekening brengen over het totaal openstaande bedrag. Dus in het geval van mijn kennis blijven de verschuldigde incassokosten € 40,-.

4 reacties

 1. Auteur
  Essent
  Datum
  Beste heer,

  De incassokosten die Essent in rekening brengt, is conform de wetgeving.
  Voor een factuur onder de EUR 2.500 mag een bedrijf 15%, met een minimum van EUR 40,- incassokosten in rekening brengen.

  Voordat we een aanmaning factureren, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld via het betreffende voorkeurs correspondentie kanaal (post of e-mail).

  Indien een betaling uitblijft, factureren we EUR 20,- incassokosten. Bij het nogmaals uitblijven van een betaling, wordt de overige EUR 20,- van het wettelijk minimum gefactureerd.

  Incassokosten worden in rekening gebracht per openstaande nota, als uw kennis 3 openstaande nota's heeft voor langere tijd, worden daar per nota in totaal EUR 40,- in rekening gebracht voor incassokosten.

  Mochten de incassokosten niet betaald worden, dan kan er worden overgegaan tot beëindiging van het contract wegens het niet nakomen van de afspraken en kan de levering ook fysiek afgesloten worden.

  Meer informatie hierover kun je vinden in de algemene voorwaarden op onze website.

  Met vriendelijke groet,

  Ron
  Essent Webcare
 2. Auteur
  Michael
  Datum
  Ik begrijp heel goed wat u doet. Dit hoeft u niet nogmaals uit te leggen. Ik geef u aan dat dit niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Wat u in uw algemene voorwaarden vermeld doet hieraan niet af. Ik zie geen enkele juridische grondslag vermeld waarop u baseert dat u deze kosten in rekening mag brengen.
 3. Auteur
  Essent
  Datum
  Beste heer,

  Zonder gegevens van de betreffende klant kunnen wij niets nakijken in ons systeem. Wij ontvangen dan ook graag de gegevens van de betreffende klant. Tevens ontvangen wij daarnaast ook graag een getekende verklaring van onze klant dat deze u toestemming geeft om de communicatie met u voort te zetten over de persoonlijke situatie van hem/haar.

  U kunt hiervoor het klachtenformulier op de website invullen.

  Met vriendelijke groet,

  Angelique
  Essent Klantenservice
  Webcare
 4. Auteur
  Michael
  Datum
  Er is geen antwoord gegeven op mijn vraag. In de laatste reactie wordt verzocht om de gegevens van mijn kennis kenbaar te maken, zodat het kan worden nagekekeken. Ik heb deze gegevens bewust niet vermeld, omdat het gehele incassobeleid moet worden aangepast nu dit in strijd is met de wet. Ik ga het hier niet bij laten zitten.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Michael
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Essent?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen