Klacht Facebook: Oppositieprocedure tegen merkdepot inbreuk en auteursrecht op de merknaam

Klachtnummer
# 408790
Gebruiker
Hanna36
Datum
0 reacties

Details

Klacht

Betreft: Oppositieprocedure tegen merkdepot inbreuk en auteursrecht op de merknaam Tokkie!

Geachte FACEBOOK NETHERLANDS B.V.,

Tevens zijn jullie via geen kant te bereiken geen fax e-mail brieven komen niet aan, dus maar dan via deze weg.

Bij brief van 06 december 2019 heeft Kantoor Theodorus facebook bericht een aanspraak te doen tegen het merkdepot en auteursrecht en een procedure zullen indienen.

Facebook heeft hier geen gehoor aangegeven. Facebook dient binnen vijf dagen schriftelijk bevestigt:

- de merknaam aanvraag in te trekken en kopieën van de intrekking te verschaffen en
- met onmiddellijke ingang enig verder gebruik van het Teken alsmede daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden.

Als facebook bij gebreke van uw tijdige en volledige voldoening heb ik reeds opdracht van cliënte om direct de oppositieprocedure op te starten tegen facebook en, voor zover aan de orde, een kort geding om het verdere gebruik van het Merk in de Benelux te doen staken en gestaakt te houden. In dat geval zal cliënte tevens vergoeding vorderen van de in dat verband te maken juridische kosten.

-Zie bijlage Oppositieprocedure tegen merkdepot inbreuk en auteursrecht op de merknaam.

Ten slotte zie ik uw bevestiging en een schriftelijk besluit binnen 5 dagen tegemoet,

Met vriendelijke groet,
Kantoor Theodorus.

Gewenste oplossing

Besluit genomen word en nep account verwijderd worden.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Facebook hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over Facebook?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. Stuur een juridische brief of e-mail

  2. Bel onze juridisch expert

  3. Laat ons voor je bemiddelen