Opgelost door Famed: Onterecht dreigende en zeer intimiderende houding Famed

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 146563
Gebruiker
Kaar070
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Door een fout van VGZ zijn mijn nota's van tandarts onterecht niet vergoed. VGZ hierover benaderd, deze erkende de fout en gaan tot correctieverzoek over. Echter dit duurt 5 werkdagen plus dat de feestdagen ook voor vertraging kunnen werken. Dit alles duidelijk aan Famed per e-mail medegedeeld, vóór de door Famed gestelde termijn. Ondanks dit alles vanochtend een wel zo onvriendelijk en dreigend telefoontje van Famed ontvangen waarin met incassokosten werd gedreigd en waarin werd medegedeeld dat dit niet hun probleem was maar mijn probleem en dat ik tot onmiddellijke betaling moet overgaan. Mijns inziens is Famed niet gerechtigd deze intimiderende werkwijze te hanteren. Ik heb aangetoond dat de "fout" niet bij mij ligt en tevens heb ik Famed op de hoogte gehouden van de fout van VGZ en dat de zaak in behandeling is. Waarom deze dreigende en zeer intimiderende houding van Famed? Dit kan absoluut niet door de beugel en is buitenproportioneel.

De oplossing

Waarom wordt er geen onderscheid gemaakt tussen wanbetalers en mensen die de dupe zijn van fouten in het proces (in dit geval VGZ). Ik ben zo transparant en helder mogelijk geweest in informatieverschaffing naar Famed toe en heb meegewerkt aan het herstellen van de fout dit niet eens bij mij lag. Desondanks wordt je op een wel zó vreselijke intimiderende, dreigende toon gecontacteerd alsof je een wanbetaler bent. Ik vind deze werkwijze van Famed niet meer door de beugel kunnen. Ze mogen niet alle betalers over één kam scheren. Ik vind dat deze intimiderende manier van werken moet stoppen. Excuses zouden hier op zijn plek zijn plus de toezegging dat zij een onderscheid gaan maken tussen wanbetalers en mensen die de dupe zijn van fouten bij zorgverzekeraar of anderzijds.

1 reactie

 1. Auteur
  Kaar070
  Datum
  Gebeld door Famed met excuses voor de intimiderende houding van hun medewerker/collega. Er is toegezegd dat de betreffende medewerker aangesproken zal worden op gedrag.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Kaar070
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
opgelost
Beoordeling
happy

Ook een klacht indienen over Famed?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen