Klacht FenL Publishing Group: Opzeggen tijdschrift zonder boete en overeenkomstig hun eigen Algemene Voorwaarden.

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 278726
Gebruiker
A Weijl
Datum
0 reacties

Details

Klacht

In december 2015 heb ik een abonnement voor 2016 afgesloten bij F&L op het tijdschrift Alles over geschiedenis. Het betrof een Euro-Actie abonnement dat na afloop in januari stilzwijgend is overgegaan in een abonnement vanaf 2017 dat ik jaarlijks vooruit betaal. Nu wil ik dit abonnement opzeggen en heb daartoe op 31 juli 2017 contact opgenomen met Abonnementenland, die de administratie voor F&L regelt.

De theorie is dat ik een opzegtermijn heb van drie maanden (volgens wet Van Dam omdat het tijdschrift 10x per jaar verschijnt). Dat betekent dat ik de nrs. 22 (verschijnt op 14 november) en 23 (verschijnt in december) niet meer ontvang, en uiteraard dat ik recht heb op restitutie van die twee nummers die ik vooruit heb betaald. Het abonnement kost € 50 voor 10 nrs. Logischerwijs ontvang ik dan € 10 van retour.

In de praktijk kreeg ik te horen dat als ik tussentijds opzeg, mijn abonnement vervalt. Dat ik de reeds ontvangen nrs. als losse nrs. moet beschouwen die dan meer (0,95 per nr.) kosten, 6 euro administratiekosten moet betalen, de opzegtermijn valt ná het nr. van 14 november en dat ik dus niets terugkrijg, sterker dat ik moet bijbetalen.

Dit strookt echter niet met hun Algemene Voorwaarden waar in artikel 8A bij 8a.3 staat vermeld: “…Indien er sprake is van een automatische verlenging voor onbepaalde tijd waarbij het Abonnement bestaat uit levering van Edities welke minder dan 1 keer per maand verschijnen, geldt dat de Consument Klant een opzegtermijn van maximaal 3 maanden heeft. Na Opzegging zal de overeenkomst derhalve nog maximaal 3 maanden gelden welke ingaat op de eerste dag van de volgende maand waarop wordt opgezegd.”

Dan de restitutie, die staat vermeld in artikel 9 van de Algemene voorwaarden van F&L “9.1 Indien de Consument Klant de Overeenkomst heeft opgezegd zoals bedoeld in de gevallen genoemd in Artikel 8.a.3 en 8.a.4 (automatische verlenging voor een onbetaalde tijd) dan zal F&L de eventuele vooruitbetaalde en onverteerde bedragen terug betalen.”

Dus F&L acteert naar de klant in strijd met hun eigen Algemene Voorwaarden. Ik ben per mail met F&L in discussie gegaan en gevraagd waarom zij zich niet houden aan hun eigen Algemene Voorwaarden maar daar krijg ik geen antwoord op. Via deze mogelijkheid hoor ik graag van ze.

Gewenste oplossing

Zoals ik boven al vermeld: opzegmogelijkheid zonder administratiekosten en restitutie van de vooruit betaalde nummers van november en december. En dat het voor alle klanten mogelijk wordt om volgens de eigen Algemene Voorwaarden van F&L ( die overigens wettelijk zijn) op te zeggen.
Geboden oplossing
FenL Publishing Group heeft niet gereageerd
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

0 reacties

Deze klacht is gesloten

Ook een klacht indienen over FenL Publishing Group?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. Stuur een juridische brief of e-mail

  2. Bel onze juridisch expert

  3. Laat ons voor je bemiddelen