Klacht Fenor: Misleid met twéé 'eindnota's'. Kan tegoed niet verrekenen omdat ik al betaald heb. Bedrog !

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 584176
Gebruiker
D. Verveer
Datum
0 reacties

Details

Klacht

Fenor heeft mij TWEE enidnota's gestuurd. Eérst een voor 28/12/2021-31/12/2021. Ik zag de term 'eindnota' en heb per omgaande betaald.

Een maand later, krijg ik nóg een 'eindnota' voor 28/12/2020 tot 28/12/2021.
Daar krijg ik geld terug.

Ik mag dit verrekenen, volgens de antwoorden op de 'veelgestelde vragen' op de site van de curator. Dat kán echter niet, omdat ik - ter goeder trouw- betaald heb;
een ONVERSCHULDIGDE betaling. Dit is pure misleiding / bedrog.

Nu krijg ik een antwoord : het zou om twee verschillende contracten gaan. Echter bij een andere vraag op de site van de curator staat, dat alléén het leveringsadres relevant is.

Gewenste oplossing

Betaal de onverschuldigde betaling terug.
Geboden oplossing
De curator "Yspeert" is van het type "pappen & nathouden". Ze blijven komen met onzinnige redeneringen. Levering was op één woonadres door één leverancier. Door de afrekening in twee delen te splitsen en eerst een verschuldigd bedrag opeisen en ná verloop van de betaaltermijn van die rekening een tweede rekening sturen waaruit blijkt dat ik in feite niets verschuldigd ben, maar juist geld moet ontvangen, is volgens mij fraude. Er volgt een klacht bij de deken van de orde van advocaten en aangifte wegens fraude. Uitkomst : Yspeert wordt geschrapt bij de orde en is dan geen advocaat meer. En dus ook geen curator in de toekomst.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

0 reacties

Deze klacht is gesloten

Ook een klacht indienen over Fenor?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. Stuur een juridische brief of e-mail

  2. Bel onze juridisch expert

  3. Laat ons voor je bemiddelen