Opgelost door Fiber Nederland: Opzeggen Fiber Nederland abonnement is niet mogelijk

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 260229
Gebruiker
PC
Datum
2 reacties

Details

De klacht

Verzoek cliënt:
Uw cliënt X gaat STAD verlaten om naar een seniorencomplex waar alle voorzieningen aanwezig zijn, in een ander deel van het land te verhuizen. Uw medewerker heeft aangegeven dat er slechts 3 opties zijn: het abonnement meenemen (kan niet), het overdragen aan een volgende bewoner (ken die niet, is immers een huurwoning), het abonnement afkopen (onmogelijk, leef reeds op minimum bestaansniveau). Graag wil ik u verzoeken het huidige abonnement met inachtneming van de gebruikelijke maand opzegtermijn te beëindigen. Dit met ingang van de eerste volgende maand zodat het abonnement per einde van die maand kan worden stop gezet.

Antwoord Fiber:

De einddatum van het contract staat op dd-mm-2018.
Mocht u het contract eerder willen beëindigen dan is het afkoopvoorstel als volgt: resterend aantal maanden x maandbedrag. Indien u akkoord gaat met de afkoopsom kunt u dit laten weten middels een reactie op dit bericht, bij geen bericht laten wij het abonnement conform de gemaakte afspraken doorlopen.
Cliënt:
Dus als iemand anders, bijvoorbeeld een ouder die verzorging nodig heeft, bij familie zou intrekken waar reeds een tv/internet voorziening is gaan jullie ook zo met de situatie om. Dat is namelijk niet anders!

Antwoord Fiber:
Dit zijn de voorwaarden zoals Fiber gesteld heeft.

De oplossing

Het huidige abonnement met inachtneming van de gebruikelijke maand opzegtermijn te beëindigen.

2 reacties

 1. Auteur
  Fiber Nederland
  Datum
  Beste klant,

  Wij hebben contact met uw bewindsvoerder gehad en hebben afgesproken dat wij wat documentatie binnen zouden krijgen en hierop de beslissing zouden maken.

  Met vriendelijke groet,
  Fiber Nederland
 2. Auteur
  PC
  Datum
  Beste Fiber,

  Uw adequate reactie per telefoon, uitleg en absoluut redelijk verzoek om enige bewijzen van de situatie met de aansluitende oplossing kan niet anders worden beoordeeld als klantvriendelijk.
  Mijn advies aan u zou zijn om uw medewerkers zodanig te instrueren dat zij niet halsstarrig vast blijven houden aan vooraf vastgestelde stappenplannen en ten alle tijden een senior met beslissingsbevoegdheid aanwezig te laten zijn. Dit voorkomt u en de cliënt veel tijd, dus geld, ergernis, boosheid e.d.
  Ik wil uw medewerker A...e (volledige naam bij mij bekend) bedanken voor zijn correcte afhandeling van deze klacht.

  Met vriendelijke groet,
  Coomans Bewindvoering

Uiteindelijke oplossing

Auteur
PC
Datum
Uiteindelijke oplossing
Fiber heeft aangegeven dat zij het abonnement conform afspraak zullen beëindigen na inzage in enkele bewijsstukken welke zijn overlegd en geaccepteerd en dit per post zullen bevestigen.
Status
opgelost
Beoordeling
happy

Ook een klacht indienen over Fiber Nederland?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen