Opgelost door FIBR : Minachting voor de oudere klant en het uitvoeren van een onrechtmatige daad door FIBR

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 582717
Gebruiker
B. Jans
Datum
1 reactie

Details

Klacht

Mijn leeftijd is 80 jaar en ik ben afhankelijk van de Thuiszorg en Mantelzorg en ben om medische redenen al een aantal jaren aan mijn woning gekluisterd.
Al een aantal jaren heb ik een rekening bij de ATB Bank. Vanaf 3 januari heeft de ATB Bank haar naam gewijzigd in FIBR Bank. Onderdeel van de naamswijziging was ook de wijze waarop in de toekomst van de rekening gebruik gemaakt kan worden. De rekening kan alleen nog worden benaderd met een smart telefoon en alleen 2-traps verificatie volstaat niet meer.
Mijn mantelzorger heeft hemel en aarde bewogen om dit toch tot stand te brengen maar de bank is onwrikbaar en verleent geen enkele medewerking. Zelfs het AFM advies in deze om redelijkheid en billijkheid te betrachten heeft geen enkel positief effect.
Ten lange leste heb ik besloten om invulling te geven aan het advies van de FIBR Bank zelf namelijk het opzeggen van de rekening nadat de termijn van de lopende deposito's zijn verstreken. Gezien de toch relatief hoge rente op de deposito's met een looptijd tot Feb. 2023 leek dit gegeven de omstandigheden de beste oplossing Dit alles heb ik keurig verwoord in mijn mailing.
So far so good zou men zeggen.
Afgelopen vrijdag 11-2-2022 echter werd het totaalbedrag van mijn deposito's overgemaakt op mijn tegenrekening bij de Rabobank. Dit gebeurde zonder vooraf overleg en zonder goedkeuring van mij. De rekening bij FIBR werd opgegeven.
Vandaag 14/2 heb hiertegen bezwaar gemaakt en schadevergoeding geëist voor de gemiste rente inkomsten. De betreffende medewerker die deze actie had uitgevoerd gaf wel aan dat er foute waren gemaakt binnen de organisatie maar zaken terugdraaien was onmogelijk. Bovendien was ze niet op de hoogte van gemaakte afspraken en verdere mailing. Zaken konden niet worden teruggedraaid

Gewenste oplossing

Volledige compensatie van de gemiste rente!
Geboden oplossing
Status
opgelost
Beoordeling
happy

1 reactie

  1. Auteur
    B. Jans
    Datum
    Opgelost

Deze klacht is gesloten

Ook een klacht indienen over FIBR ?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. Stuur een juridische brief of e-mail

  2. Bel onze juridisch expert

  3. Laat ons voor je bemiddelen