Klacht Gemar Parket: schadevergoeding voor annulering

Klachtnummer
# 88513
Gebruiker
M&M
Datum
8 reacties

Details

De klacht

Op 19 nov j.l.in de namiddag heb ik in de winkel van Gemarparket een order getekend voor het behandelen van door hen geleverde parketvloer.
Na thuiskomst stelde ik vast dat deze behandeling niet zou kunnen geschieden met de eisen gesteld werden : gehele ontruiming van de ruimte die behandeld zou moeten worden.
Op 20 nov j.l. in de ochtend, dus binnen 24 u ,heb ik de order gannuleerd. De verkoper zei dat daar 30% ( = € 227,70 ) aan annuleringskosten aan verbonden was : "U hebt immers getekend ! Als dat bij U thuis was gebeurd had U 2 weken bedenktijd gehad".
Coulance is afgewezen.
In de CBW voorwaarden , die ik achteraf heb gekregen (de wettelijke informatieplicht is niet nageleefd) stelt art 12"De Annulering" dat er van die 30% afgeweken kan worden als de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade lager is.
Ik meen dat dit het geval is: nihil !
Er was een uitgebreide e-mail wisseling. Situatie nu : dreiging incassoburo.
Ik vind e.e.a. buiten proportie.

De oplossing

Ongedaan maken schadevergoeding voor mijn annulering.

8 reacties

 1. Auteur
  Gemar Parket
  Datum
  Onze verkoper is bij de familie thuis geweest en heeft ter plaatse advies gegeven over het behandelen van de vloer. Hierna is de heer ter plaatse in de winkel geweest om een order af te sluiten voor het behandelen van de vloer. Het is dus een weloverwogen keuze geweest om een order af te sluiten. De order is in ons hoofdkantoor in behandeling genomen. De volgende dag heeft de heer inderdaad de order willen annuleren met de mededeling dat het niet goed uitkomt in verband met meubels verzetten en dat dit op een later moment dient te gebeuren. Echter wilde hij annuleren. Wij hebben voorgesteld de opdracht in afroep te plaatsen. Dit wilde de heer niet. Hierdoor hebben wij annuleringskosten in rekening gebracht. Dit met een aantekening dat, als de heer alsnog de behandeling uit wil laten voeren, wij deze kosten als "aanbetaling" zullen zien. Ook hier ging de heer niet mee akkoord.
  Wat betreft CBW voorwaarden, deze worden altijd met een order meegeleverd. De heer heeft hier ook op zijn order voor ontvangst voor getekend.
  Ondanks dat het hier om een actie ging met uitvoering januari of februari 2015 zijn wij bereid geweest dit later in 2015 uit te laten voeren. Dit geldt wat ons betreft nog.
 2. Auteur
  M&M
  Datum
  VOORSTELLING V ZAKEN DOOR G.P. IS PERTINENT ONJUIST.Conform advies v.d. verkoper bij mij thuis naar de winkel gegaan voor huur poetsmachine.Daar werd van strategie veranderd en een speciale aanbieding gedaan om G.P. alsnog de vloer te laten behandelen.Pas NA het tekenen v.d. overeenkomst werden de Verkoopvoorwaarden toegevoegd.Een schending v.d. wettelijke informatieplicht.Ik ben BESLIST NIET VOORAF geinformeerd.Daardoor kan ik niet verplicht worden gesteld de annuleringskosten te betalen
 3. Auteur
  Gemar Parket
  Datum
  Wij staan nog steeds achter ons voorstel deze werkzaamheden op een later tijdstip uit te laten voeren. De heer heeft te kennen gegeven liever later de vloer te laten behandelen. Mocht hier geen gebruik van gemaakt te worden, gaan wij er vanuit dat de order geannuleerd dient te worden en daarvoor kosten in rekening gebracht zullen worden. Dit is reeds verschillende malen per e-mail aangegeven.
 4. Auteur
  M&M
  Datum
  Op geen enkele wijze is door mij aangegeven dat ik de vloer alsnog later zou willen laten behandelen.
  Het blijft voor mij onmogelijk om alle meubels te verwijderen. GP gaat niet in op de essentie van mijn klacht namelijk mijn argument dat men heeft verzuimd mij vóór ondertekening van de order te in formeren over haar verkoopvoorwaarden.Dat betreur ik. Men is hier wettelijk toe verplicht. Ik acht dit cruciaal .
  Mijn conclusie omtrent de annuleringskosten blijft ongewijzigd
 5. Auteur
  Gemar Parket
  Datum
  Zoals eerder aangehaald in diverse e-mail berichten en op deze site, komen wij er hier samen niet uit. U kunt uw klacht bij het CBW indienen. Het CBW is er niet alleen voor ons, maar ook voor u. Daarom worden deze altijd meegeleverd.
  met vriendelijke groet.
 6. Auteur
  M&M
  Datum
  Ik zal mijn klacht niet bij het CBW indienen omdat het m.i. volkomen helder is dat GP in gebreke is gebleven.
  GP heeft vóór het sluiten van de koopovereenkomst mij niet de gelegenheid gegeven kennis te nemen van de CBW voorwaarden.
  De wet zegt dat dit verplicht is. Dit betekent dat ik de CBW voorwaarden niet van toepassing heb verklaard c.q. vernietigd.
  GP wil dit niet begrijpen maar dit is en blijft mijn standpunt. De annuleringskosten zullen derhalve niet door mij worden voldaan.
 7. Auteur
  Gemar Parket
  Datum
  U heeft uw standpunt, wij de onze.
 8. Auteur
  M&M
  Datum
  Mijn standpunt is gebaseerd op de wettelijke informatieplicht om de verkoopvoorwaarden vóór het afsluiten van de verkoopovereenkomst aan de kopende partij kenbaar te maken.
  Het standpunt van GP is gebaseerd op de CBW verkoopvoorwaarden. Echter zijn deze pas na het sluiten van de verkoopovereenkomst aan de orderbevestiging toegevoegd.
  Dat GP dit niet wil inzien en volhardt in haar standpunt betreur ik.

Ook een klacht indienen over Gemar Parket?