Klacht Geschillencommisie: "Rechter" Geschillencommissie Telecommunicatie doet uitspraak zonder bestudering van het dossier

Klachtnummer
# 338964
Gebruiker
Schoneslaper#60
Datum
0 reacties

Details

De klacht


Dat de uitspraak van de Geschillencommissie Telecommunicatie vernietigd kan worden behoort tot de mogelijkheden vanwege:

- Het door de rechter blijk geven van niet bestudering van het dossier;
- Het met bewijsmiddelen aangetoonde malversaties met de nota's van Online/ M7 Groep;
- Het door Online/ M7 Groep weigeren van transparantie door de transcriptie nooit naar mij als cliënt verstuurd te hebben;
- Het door Online/ M7 Groep zonder afmelding niet verschijnen ter zitting;
- De opgehouden schijn van belangenverstrengeling van Online/ M7 Groep met de Geschillencommissie Telecommunicatie;
- Na ingediende klacht bij de Klachtencommissie Geschillencommissie Telecommunicatie, die de "rechter" met zijn groepje confronteerde met een foute houding, de terugkoppeling er een was van "dat zij het een bijzonder leuk gesprek/ontmoeting hebben gevonden";
- In een dergelijk geval van ernstige dwaling/vooringenomenheid, is het de vraag dat zo'n uitspraak stand kan houden.

Met bovenvernoemde argumenten lijkt het zinvol deze kwestie voor te leggen aan bevoegde instanties.

De oplossing

Dat de uitspraak van de Geschillencommissie Telecommunicatie vernietigd wordt, de kwestie opnieuw bestudeerd door en het opnieuw een uitspraak volgt na bestudering van het dossier, zonder vooringenomenheid!

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Geschillencommisie hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over Geschillencommisie?