Klacht Geschillencommisie: De Geschillencommissie doet niets met een overduidelijke tegenstrijdigheid in haar eigen uitspraak

Klachtnummer
# 364788
Gebruiker
Silky#
Datum
0 reacties

Details

De klacht

De Geschillencommissie heeft in 2018 uitspraak gedaan in een zaak tussen een installateur van zonnepanelen en mij over een defect paneel. In de uitspraak geeft de commissie aan dat de betreffende ondernemer mij schadeloos moet stellen, door mij een bedrag te betalen, dat berekend moet worden op basis van de aan mij gegarandeerde opbrengstperiode. Volgens de koopovereenkomst bedraagt deze periode 25 jaar.

In de uitspraak staat ook de hoogte van het schadeloosstellingsbedrag genoemd. De hoogte van dat bedrag is vreemd genoeg niet berekend op basis van de opbrengstgarantieperiode van 25 jaar, maar op basis van de veel korter durende productgarantie; een garantieperiode die slecht 10 jaar bedraagt. Het gevolg hiervan is dat het genoemde schadeloosstellingsbedrag veel lager was, dan wanneer het berekend zou zijn op basis van de door de commissie expliciet benoemde garantieperiode.

In mijn beleving staat in de uitspraak van de commissie een tegenstrijdigheid, waardoor het aan mij uitbetaalde schadeloosstellingsbedrag veel lager is uitgevallen, dan het zou zijn geweest als het op basis van de in de uitspraak voorgeschreven manier was berekend.

Direct na de uitspraak in juli 2018 heb ik dit gemeld bij de Afdeling Kwaliteit van geschillencommissie en in de maanden daarna heeft men dit onderzocht. Uiteindelijk heeft men mij laten weten dat het schadebedrag inderdaad berekend is op basis van de kortere productgarantie, maar tot mijn verbazing is de commissie ook van mening dat zij geen fout heeft gemaakt in haar uitspraak.

Hoewel ik herhaaldelijk heb gevraagd of de commissie mij wilde uitleggen hoe zij het met elkaar kan rijmen, dat zij enerzijds in haar uitspraak voorschrijft hoe het schadeloosstellingsbedrag moet worden berekend en zij anderzijds het bedrag op een andere manier berekent, geeft zij daarop geen antwoord, maar herhaalt zij slechts dat zij geen fout in de uitspraak heeft gemaakt. Inmiddels heeft de commissie mij laten weten dat zij niet meer op mijn vragen zullen reageren.

Hoewel de Geschillencommissie op haar website haar mond vol heeft over dat zij kwaliteit van haar werk van groot belang acht, ben ik van mening dat ze zich in dit geval schuldig maakt aan machtsmisbruik en een gebrek aan zelfkritiek door geen enkele verantwoordelijkheid te nemen voor haar fout en zelfs niet de moeite wil nemen mijn vraag om enige uitleg te beantwoorden.

De oplossing

Ik zou het fijn vinden als de Consumentenbond bij de Geschillencommissie om nadere uitleg zou willen vragen en haar op haar verantwoordelijkheid zou willen wijzen.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Geschillencommisie hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over Geschillencommisie?