Klacht GGN Mastering Credit: Fraude, niet onafhankelijk, geen afdracht van betaling, geen communicatie en tijdverspilling.

Klachtnummer
# 359676
Gebruiker
Jacobklacht#101
Datum
3 reacties

Details

De klacht

GGN , in opdracht van DSW, heeft ten onrechte geld bij mij gevorderd, wat ik, in 2018, terugkomend van vakantie in haast heb betaald. Het was volstrekt onduidelijk waarover het ging. DSW geeft alleen een bedrag op, en volgens GGN was het "eigen risico". Na veel problemen ontdekte ik waarop de claim was gebaseerd: Ik had gevraagd aan een zorgverlener of ik in paste in hun hulpverleningstraject. Dat bleek uiteindelijk niet te lukken. Volgens GGN was er een bedrag van ruim 1640 euro geclaimd. Volgens de zorgverlener is dat een onzinverhaal, het past niet in hun bloktarieven. Na gesprekken met de financiële directie ontstond het vermoeden dat DSW/GGN (de bedrijven hebben een zakelijke binding, blijkt uit DSW post) het totaal aan vergaderkosten voor DSW patiënten in 2016 bij elkaar hebben geteld en 11 maal het volledige eigen risico of wat daar nog van over was, hebben geïnd. De zorgverlener heeft getracht in contact te komen met GGN en DSW. GGN neemt geen telefoon aan en reageert niet op email en digitale bijlagen. De financiële afdeling van DSW stelt, geen geld te hebben ontvangen van GGN. De zorgverlener en ik besloten de pijn te delen, zodat ik de helft van mijn ten onrechte betaalde geld terug kreeg. Dat was allemaal in 2018, hoewel het een factuur zou betreffen uit midden 2017. In die tijd was DSW gemachtigd geld af te schrijven van mijn rekening , dus nee. Uit de incasso's o.v.v. eigen risico blijkt dat ik meer dan het wettelijk eigen risico heb betaald over 2016 en 2017. Nu, 2-4-2019, kwam een GNN deurwaarder langs. Ik kwam net terug van een langdurig verblijf in het buitenland (wegens een tragisch sterfgeval). Ik kreeg een dagvaarding voor het kantongerecht op 24 april 2019. Er was verder geen post van GGN/DSW, (er is geen onafhankelijkheid) dus ik moest aannemen dat het nog om dezelfde zaak ging. Kenmerkend voor het opereren van GGN/DSW is dat er ook nu niet staat om welke rekening het gaat. Na enige moeite vond ik een dossiernummer. Na bekijken van mijn betaling aan GGN blijkt het inderdaad om hetzelfde al lang betaalde dossier te gaan. De stukken zijn of gaan naar de rechtbank. Door geen informatie te geven over de factuur, probeert GGN mijn rechtsbijstand onmogelijk te maken. GGN heeft verder gepoogd (en doet dat nu weer) om extra kosten te innen wegens te laat betalen, hoewel ik meteen heb betaald in 2018, toen ik van de vordering hoorde. Dat was binnen de wettelijke termijn, pech voor GGN.

De oplossing

Mijn geld terugbetalen dan wel DSW betalen. Dan kan ik het regelen buiten de financiële afdeling. Daar is veel mis en die afdeling is nauw verweven met GGN. Of de rechtszaak door laten gaan, ik krijg nog veel geld van DSW wegens het niet door hun betalen van mijn fysiotherapie (12 x, 4 x zelf betaald, verzekerd voor 20 behandelingen volgens DSW zelf, hoewel de klachten chronisch zijn en ik ook een verklaring van "onbeperkte therapie" had van DSW. De toelichting: Verdere betaling past niet in ons beleid. (Tja.). Bij vóórkomen krijgt GNN weer een tik op de vingers, de reputatie is al weg en het faillissement dichtbij ondanks alle ontslagen. Onderbezetting en achterstand zijn geen excuus. Ik kan bijlagen sturen, een paar komen nog binnen. De belangrijkste zijn er. Beterschap? Nee, dat denk ik niet. Ik vind het jammer van DSW, een redelijk integer beleid maar een zeer dubieuze financiële administratie. Ik heb met geen enkele verzekeringsmaatschappij ooit 1 probleem gehad.

3 reacties

 1. Auteur
  GGN Mastering Credit
  Datum
  Geachte heer, mevrouw,

  Wij hebben kennis genomen van uw klacht en wij berichten u op korte termijn nader.

  met vriendelijke groet,
  GGN Mastering Credit N.V.
 2. Auteur
  Jacobklacht#101
  Datum
  Inmiddels stuurt GGN een reactie diee in volstrekte tegenspraak is met de stukken bij de rechtbank. Overigens om de rechtzaak door te laten gaan. Daaemee maakt het de eigen zaak onmogelijk. Maar heel vervelend is het allemaal wel.
 3. Auteur
  GGN Mastering Credit
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Geachte heer Bruinsma,

  Uw klacht is afgehandeld door de verantwoordelijke afdeling. Vanwege de Algemene Verordening Persoonsgegevens kan ik op dit platform inhoudelijk niet op uw klacht ingaan. Mocht u nog verdere vragen hebben dan kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheden die in onze brief worden vermeld. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,
  GGN Mastering Credit N.V.

Ook een klacht indienen over GGN Mastering Credit?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen