Klacht Greenchoice: geschat maandbedrag, 1200 euro oververbruik

Klachtnummer
# 39506
Gebruiker
miepie
Datum
3 reacties

Details

De klacht

sinds augustus 2012 heb ik een woning betrokken met mijn dochter. We sloten gas en energie af bij greenchoice . Ik kreeg een maand bedrag te betalen van 75,00 euro per maand . ik ging ervan uit dat dit bepaald is door de leverancier op basis van een 2 persoons huishouden. Nu krijg ik een jaar afrekening van 1200 euro voorgeschoteld. en die kan ik niet betalen in principe want mijn maand lasten zijn dus gestegen van 75,00 naar 165,00 en vervolgens moet ik dus ook een bedrag van 125,00 per maand extra aflossen om te zorgen at de 1200 euro binnen tien maanden afgelost is. ik heb gewoon een ww uitkering en zit in de WSNP dus behalve dat ik dan geen geld meer heb om boodschappen te doen, loop ik ook het risico dat dit me mijn schone lei kost aan het einde van mijn wsnp .dit duurt overigens nog maar een jaar dus ik heb er al 2 schuldenvrije jaren opzitten. Je kan dan liever van de enrgie leverancier een iets hoger maand bedrag krijgen gebasseerd op de realiteit dan dat je nu met een schuld

De oplossing

Eerlijk gezegd zou ik dan het liefst van mijn contract afwillen en en een betalingsregeling die langer duurt dan 10 maanden. ik zou dan op zoek gaan naar een leverancier die oprecht kijkt naar wat een 2 persoons huishouden gebruikt dan een bedrag op te geven die eingelijk volgend stedin niet eens hoog genoeg is voor een 1 persoons huishouden . ik vindt niet dat het de taak is van ons om te weten of het verbruik gebasseerd is op normaal gebruik de leverancier heeft hier zicht op lijk mij een weet dat als er zo een laag maand bedrag wordt opgegeven dat je altijd moet terugbetalen en niet iedereen is in staat dat te doen. als ze hier eerlijk naar zouden kijken dan komen mensen tijdens deze moeilijke tijd niet vwerder in de problemen

3 reacties

 1. Auteur
  Greenchoice
  Datum
  Beste Mevrouw Macdonald,Greenchoice hoort uw ongenoegen graag aan,U geeft aan dat wij uw jaarverbruik en maandelijks voorschot bedrag te laag hebben ingeschat waardoor u ons nu een hoog bedrag verschuldigd bent. Greenchoice had rekening moeten houden met de aard van uw huishouden zodat u nu geen hoge bijbetaling zou kennen.
  Uiteraard baseert Greenchoice haar voorschotten het liefst op de thuissituatie van de klant. Helaas ontbreek het ons soms aan de juiste gegevens, in zulke gevallen gaan we af op de verbruiksgegevens van de aansluiting die de netbeheerder ons ter beschikking stelt. Uw jaarverbruik werd door de netbeheerder geraamd op 1778 kWh en 631 m3 gas per jaar. Uw voorschot van € 75 kwam hier uit voort. Helaas hebben wij niet van u mogen vernemen dat dit voorschotbedrag niet strookte met uw thuissituatie. Pas bij het doorgeven van uw meterstanden voor uw jaarnota gaf u aan dat uw daadwerkelijke verbruik veel hoger was dan uw maandbijdrage rechtvaardigde.
  Nu neemt u het Greenchoice kwalijk dat wij u niet eerder hebben geallarmeerd aangaande uw hoge energieverbruik. Wij vinden het jammer dat u ons niet de kans heeft geboden u van dienst te zijn. Klanten kunnen bij Greenchoice vrijwel zonder voorbehoud hun maandelijks voorschotbedrag bepalen. U heeft dit nagelaten waardoor u nu een betalingsregeling met Greenchoice bent overeengekomen.
  Naar het idee van Greenchoice hebben wij niet foutief gehandeld en u alle mogelijkheden geboden tot een oplossing te komen.Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.Met vriendelijke groet,Daryl Grootfaam
 2. Auteur
  miepie
  Datum
  ik kan niet weten aangeien dit mijn eerste jaar is in dit huis dat ik aan het eind een oververbruik heb. u heeft gezien de geschiedenis als bedrijf daar denk ik veel meer zicht op. ik heb met stedin gesproken en zij geven aan dat een 2 persoonhuishouden gemiddeld al rond de 125 euro per maand zit normaal gesproken . dus het lijkt me wel apart dat u als bedrijf dat niet weet. ik ben niet elke dag voor mijn werk bezig met cijfers en dan wordt ook verwacht dat je het binnen 10 maanden aflost.
 3. Auteur
  Greenchoice
  Datum
  Beste Mevrouw Macdonald,Het spijt Greenchoice dat u zich benadeeld voelt door Greenchoice. Wij hebben uw voorschotbedrag te goeder trouw vastgesteld. Wij hebben geen zicht op het individueel gebruikspatroon van onze klanten, wij moeten ons altijd beroepen op de verbruiksgeschiedenis van de aansluiting en de algemene tendens van het energieverbruik. Een geschat verbruik van 1778 kWh en 631 m3 gas per jaar was het verbruikspatroon dat bij uw aansluiting bekend was voordat u naar de woning verhuisde.
  U heeft daadwerkelijk 3934 kWh en 1829m3 verbruikt, dit verbruik is het gemiddelde gebruik van een gezin van vier personen. Zelfs al hadden wij rekening gehouden met het verbruik van een tweepersoonshuishouden dan nog was uw voorschotbedrag te laag geweest. U had dan maandelijks een bedrag van € 125,- betaald terwijl een bedrag van € 200,- reëler was geweest.
  Uw energieverbruik is naar ons idee buitensporig hoog voor uw huishouden. Mocht u twijfelen aan de juistheid van uw meetgegevens, dan kunt u zich altijd in verbinding stellen met de Stedin uw netbeheerder. Voor het overige kunt u altijd terecht op www.greenchoice.nl voor energiebesparende tips.We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.Met vriendelijke groet,Daryl
  Greenchoice Team Klachten

Ook een klacht indienen over Greenchoice?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen