Opgelost door Greenchoice: Greenchoice negeert betalingsregeling

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 30997
Gebruiker
Zorg en Hoop
Datum
7 reacties

Details

De klacht

Na de jaarafrekening ben ik met Greenchoice overeengekomen om die in termijnen te betalen. Hiervoor heb ik een bevestiging ontvangen en ik heb regelmatig contact met Greenchoice als de betaling wat later is en wanneer de volgende betaling zal plaatsvinden. Wat blijkt Greenchoice houdt geen history bij waardoor er om de ene dag door verschillende medewerkers een mail gestuurd wordt met de bedreiging dat de incasso mislukt is, betaling is niet binnen, of voorkom afsluiting

De oplossing

Stoppen met luk raak e-mailen van betalingsherinneringen

7 reacties

 1. Auteur
  Greenchoice
  Datum
  Geachte heer/mevrouw,Bedankt voor uw klacht.U geeft aan dat Greenchoice zich niet houdt aan de betalingsregeling en dat u herinneringen toegestuurd krijgt over de openstaande betaling.De afspraak bij het treffen van een betalingsregeling, is dat de betaling op elke 10e van de maand wordt geincasseerd. In uw geval zijn wij hier van afgeweken, omdat u er voor kiest om de betalingen zelf over te maken. Dit houdt echter wel in dat de betalingen voor de 20e van de maand binnen moet zijn, anders wordt er alsnog op omstreeks de 25e geincasseerd.In het geval dat u met een medewerker een andere afspraak maakt, zorgt deze medewerker ervoor dat u geen betalingsherinnering ontvangt totdat de afgesproken betaaldatum is verstreken.U heeft van mijn collega een e-mail ontvangen dat Greenchoice gerechtigd is om de betalingsregeling in te trekken, omdat u op dit moment achterloopt met betalen. Hierna heeft u telefonisch contact gehad met mijn collega en zij heeft aangegeven dat Greenchoice op dit moment de regeling niet zal intrekken en dat u kunt blijven betalen. Helaas heeft u wel op 01-08-2013 een betalingsherinnering ontvangen.Deze is automatisch verstuurd en ik wil ook graag mijn excuses hiervoor aanbieden. U ging er van uit dat u afspraken had gemaakt over de betaling en dat Greenchoice hiermee akkoord was. Greenchoice zal op dit moment dus ook geen verdere stappen ondernemen met betrekking tot het openstaande bedrag.Van elk gesprek behoort een notitie in uw klantdossier gemaakt te worden en uw afspraak met mijn collega is ook terug te vinden. Echter is geen rekening gehouden met de automatische betalingsherinnering,waardoor u deze heeft ontvangen.In het geval van een openstaand bedrag worden er automatisch betalingsherinneringen verstuurd en deze kunnen enkel handmatig worden tegengehouden. Als u een afspraak heeft gemaakt met een medewerker van Greenchoice en u ontvangt onverhoopt een betalingsherinnering, dan kunt u er ook vanuit gaan dat u deze als niet verzonden kunt beschouwen.Op dit moment moet u nog de vorige maand voldoen van zowel de betalingsregeling als uw maandelijks voorschotbedrag voldoen. U heeft aangegeven deze betaling op 20 augustus te kunnen voldoen en ik zal uw dossier ook tot dat moment bewaken en voorkomen dat u een herinnering krijgt. Echter wil ik u wel vragen om binnenkort een voorstel tot betaling toe te sturen, omdat u op deze betaalwijze altijd een maand achterloopt. Ik verneem graag van u wat de mogelijkheden hiertoe zijn.Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.Met vriendelijke groet,
  Esmée
  Greenchoice
 2. Auteur
  Zorg en Hoop
  Datum
  Reagerend op de reactie van Greenchoice, bevestig ik dat ik inderdaad de kwestie voor de zoveelste keer besproken heb. Ik ga er vanuit als ik duidelijk afspraken heb gemaakt en ook na komt dit bevestigd heb gekregen ik niet al dol betalingsherinneringen per e-mail en per post ontvang. Ik ervaar het als terreur
 3. Auteur
  Zorg en Hoop
  Datum
  Een medewerker van Greenchoice heeft haar excuses aangeboden en beloofd er op te letten dat er geen aanmaningen de deur uitgaat
 4. Auteur
  Greenchoice
  Datum
  Geachte heer/mevrouw,Bedankt voor uw reacties.Zoals afgesproken bewaak ik voorlopig uw dossier zodat u niet nogmaals een betalingsherinnering ontvang. Wel ik u vragen om een voorstel te doen om de betalingsachterstand in te lopen. U kunt dit voorstel toesturen via klachten@greenchoice.nl.Ik wil u vragen dit voorstel tot betalen oor 20-08-2013 toe te sturen. U heeft aangegeven op deze datum weer een volgende betaling te kunnen doen en ik bespreek graag met u de mogelijkheden om de achterstand in te lopen.Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.Met vriendelijke groet,
  Esmée
  Greenchoice
 5. Auteur
  Zorg en Hoop
  Datum
  Ik heb in maart een betalingsregeling getroffen waarvoor ik een bevestiging heb ontvangen nogmaals een regeling treffen is onzinnig. Ik heb aangegeven wanneer de volgende betaling is en daar hou ik mij aan. En net zolang als ik klant ben van Greenchoice heb ik mij aan betaal afspraken gehouden en hoefde zij nooit een incassobureau heven in te schakelen. En dat wil ik zo houden.
 6. Auteur
  Greenchoice
  Datum
  Geachte heer/mevrouw,U bent inderdaad een betalingsregeling aangegaan met Greenchoice. Echter loopt u op dit moment een maand achter met het voldoen van de afgesproken termijnen. In de bevestiging van uw betalingsregeling staat vermeld dat indien we de afgesproken bedragen niet kunnen incasseren, wij genoodzaakt zijn de betalingsregeling in te trekken.Dit houdt dus in dat Greenchoice op dit moment de betalingsregeling kan intrekken. Echter wil ik dit graag voorkomen en met u duidelijke afspraken maken omtrent de betaling. De enige afspraak die op dit moment met u zijn gemaakt, is dat u de eerstvolgende termijn voor 20-08-2013 voldoet. Echter zult u na deze betaling nog steeds 1 maand achterlopen met het betalen van uw betalingsregeling en zult u ook dan weer een herinnering ontvangen. Het versturen van deze betalingsherinneringen kan enkel worden voorkomen als er een afspraak wordt gemaakt omtrent de betaling en indien u geen afspraak maakt voor de verdere openstaande bedragen, zult u dus ook alsnog een herinnering ontvangen.Zoals gezegd kunt u een voorstel tot betaling indienen via klachten@greenchoice.nl.Met vriendelijke groet,
  Esmée
  Greenchoice
 7. Auteur
  Zorg en Hoop
  Datum
  Greenchoice heeft zich aan de afspraak gehouden

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Zorg en Hoop
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
opgelost
Beoordeling
happy

Ook een klacht indienen over Greenchoice?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen