Opgelost door Greenchoice: Greenchoice zet op de eindafrekeng niet de termijnbedragen die na de contractperiode zijn betaald

Status
content Opgelost
Klachtnummer
# 424150
Gebruiker
E.J. van Goor
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Na afloop van het contract incasseert Greenchoice een (afwijkend) maandbedrag. Het advies dit gewoon te laten gebeuren. Ook zo gedaan. Echter, op de eindafrekening is dit bedrag niet opgenomen als betaald. Dit op 21-1-2020 aangegeven, maar geen reactie gekregen. Nu, na het incasso van de foutieve eindafrekening, het afwijkende maandbedrag gestorneerd. Nu volgt natuurlijk een aanmaning.

De oplossing

Dat Greenchoice de eindafrekening opnieuw berekent en het afwijkende maandbedrag wegstreept tegen de door mij reeds uitgevoerde terugboeking.
(en in het vervolg eens wat sneller in actie komt)

0 reacties

Uiteindelijke oplossing

Auteur
E.J. van Goor
Datum
Uiteindelijke oplossing
Nou ja. Nu binnen een dag contact. De mails van mij aan Greenchoice op 5 december 2019 en 21 januari 2020, juist naar aanleiding van alle jaar- en eindafrekeningen van de afgelopen maanden (!), bleven onbeantwoord. En wat een administratief circus is de inbouw van de slimme meter. Er is administratief geen touw aan vast te knopen als dit gebeurd tussen de jaarlijkse afrekening en einde contract. Daar mag wel eens actief voor gewaarschuwd gaan worden. Ik begrijp nu pas waar dit incasso vandaan komt. Wellicht is het een idee om op alle eind- en jaarafrekening naast de termijnbedragen ook alle bedragen van parallellopende jaar- en eindafrekeningen te noemen. Daarmee is herleidbaar welke incasso's wanneer plaatsvinden en waarmee verband houden. Zeker met de hooglopende introductie van de slimme meters, zal 'mijn' probleem wel wat vaker gaan opspelen. Alle verwarring is eigenlijk totaal overbodig.
Status
opgelost
Beoordeling
content

Ook een klacht indienen over Greenchoice?