Opgelost door Greenchoice: Jaarrekening opgemaakt op basis van foutief contract; geen gehoor geven aan verzoek tot correctie

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 22289
Gebruiker
Anoniem
Datum
12 reacties

Details

De klacht

Onlangs heb ik de jaarnota gekregen van Greenchoice. Uit het overzicht blijkt dat in plaats van de 12 maanden, vanaf start levering in januari 2012, de nota is opgemaakt obv. 11 maanden tot en met eind november. In het contract stond namelijk een foutieve datum vermeld, die door Greenchoice wel is bevestigd maar op basis van de door mij verstrekte gegevens in aanloop naar het contract onjuist is. Greenchoice weigert, middels correspondentie met diverse personen, om überhaupt fatsoenlijk te reageren op mijn argumenten en refereert alleen aan de foutieve datum die dus in het contract staat. Daardoor valt de jaarnota nu aanmerkelijk hoger uit.

Hieronder in chronologische volgorde een beschrijving van de totstandkoming van het jaarcontract (en de dus de jaarnota) met de feiten op een rij:
- November 2011 georiënteerd op een andere energieleverancier, waarbij Greenchoice als meest gunstige naar voren kwam. De maand december heb ik daarbij gerespecteerd ivm. evt. opzegtermijn van 1 maand om niet weer (automatisch) gebonden te zijn aan een ander / nieuw contract bij de tot dan toe energie leverende partij.
- Per eind november heb ik het contract geformaliseerd en afgesloten bij Greenchoice voor start levering vanaf 1 januari 2012
- Afgesloten contract behelsde een jaarcontract
- Bij het centrale orgaan voor contractbeheer stond in eerste instantie, ten onrechte, vermeld dat het contract bij onze vorige energieleverancier tot 1 januari 2013 zou lopen. Hier heeft de vorige energieleverancier netjes op gereageerd dat dit idd ten onrechte was en dat het contract daar tot aan 1 januari 2012 liep. Het schrijven met de bevestiging van deze data heb ik rechtstreeks doorgezet naar Greenchoice.
- Greenchoice heeft vervolgens aangegeven het jaarcontract derhalve vanaf januari, levering vanaf 7 januari om exact te zijn, in te laten gaan
- Blijkt nu dus dat de jaarafrekening is gebaseerd op 11 maanden (t/m november 2012) volgens tariefvoorwaarden van het afgesloten contract en de maand december op basis van een variabel tarief.
- Er wordt gerefereerd door Greenchoice aan de destijds uitgebrachte offerte die dus naar nu blijkt was gebaseerd op ingangsdatum 1 december 2011 ipv 1 januari 2012 zoals ik duidelijk had aangegeven voordat ik het contract formaliseerde. Het is mij dus toen niet opgevallen dat de datum van de looptijd van het contract korter was dan het jaarcontract.
- Greenchoice wist dus dat wij op basis van ons lopende contract tot einde van het jaar niets hadden aan een offerte met startdatum 1 december en daarmee dus vanzelfsprekend ook niet kon voldoen aan het zogenoemde jaarcontract.

Er kan dus duidelijk geconcludeerd worden op basis van de feiten dat het een administratieve fout is van Greenchoice. Ik ga er dan ook in principe niet van uit dat Greenchoice met opzet/voorbedachte rade hier voordeel probeert te trekken van een datum die ten onrechte is vermeld. Bijkomende verhaal is dat het ook bijzonder is dat men wel pas in januari 2013 heeft verzocht om de meterstanden door te geven en niet eerder. Als ze consequent waren geweest, dan hadden ze ook tijdig met de melding moeten komen om de meterstanden direct aan het einde van de contractperiode door te geven. Dit had het verhaal van hun kant eerder versterkt, maar krijg dus nu de gedachte dat bij Greenchoice zelf verschillende expiratiedata (einde contract en verzoek tot indienen meterstanden) in de systemen staan.

Greenchoice reageert nu traag en in ieder geval pertinent niet op mijn aangevoerde argumenten. Ze volgens mij in principe bekend om een goede oplossingsgerichtheid, maar vind dat ze nu de plank volledig misslaan. Het niet reageren op argumenten en alleen maar verwijzen naar een (foutieve) contract(datum) kan ik niet rijmen. Heb nu ook het idee dat ik verzand in oeverloze mailcorrespondentie en niet serieus word genomen. Deze halsstarrige houding komt arrogant over en siert Greenchoice niet .
Uiteindelijk gaat het om een bedrag dat voor een grote organisatie als Greenchoice peanuts is, maar voor ons zeker meer dan interessant. Ik vind dus dat we absoluut in onze recht staan op basis van de hele procesgang en ga ervan uit dat Greenchoice hierin wil meebewegen om de correctie met terugwerkende kracht in gang te zetten (en nota aan te passen) en zo een, tot voor kort, tevreden klant te behouden.

De oplossing

Om te beginnen zou het prettig zijn dat er fatsoenlijk wordt gereageerd op argumenten en feiten die worden aangebracht. Je krijgt nu het gevoel dat je die kleine particulier bent die niets kan beginnen tegen een grote leverancier. Onbegrijpelijk.
Verder ga ik ervan uit dat Greenchoice ook inziet dat ze hier gewoon niet goed gehandeld hebben en dat ze de fout van de datum herstellen in het contract (looptijd t/m 31-12-2012 ipv. 30-11-2012) en daarmee vanzelfsprekend ook de jaarnota corrigeren op basis van de juiste tarieven.

12 reacties

 1. Auteur
  Greenchoice
  Datum
  Geachte heer,Bedankt voor uw bericht.Uw klacht heeft betrekking op de tarieven zoals deze berekend zijn op uw jaarnota. U geeft aan voor een jaarcontract te hebben gekozen en in de veronderstelling te zijn geweest dat uw tarieven tot 1 januari 2013 geldig waren.Op 26 november 2011 heeft Greenchoice van u een aanmelding ontvangen voor een eenjarig contract. Na deze aanmelding heeft Greenchoice een controle uitgevoerd zodat u boetevrij kon overstappen van uw huidige leverancier. Deze datum werd vastgesteld op 01-01-2013 en is via de bevestigingsbrief aan u bekend gemaakt. Uw uiteindelijke overstap heeft plaatsgevonden op 07-01-2012. Ook deze datum is vermeld in de contractbevestiging.Op het moment dat u het contract afsloot met Greenchoice, november 2011, werden enkel de tarieven aangeboden met ingang van december 2011. Deze tarieven kunnen een jaar lang vastgezet worden en het is dus ook niet mogelijk om deze tarieven tot na 1 december 2012 te gebruiken. Dit is vermeld in uw contractbevestiging, waarbij wordt aangegeven dat zowel de gas- als elektriciteitstarieven tot 1 december 2012 vast staan. In het geval van een overstap van leverancier, waarbij de overstapdatum later is dan de ingangsdatum van de tarieven, wordt de geldigheidsduur van de tarieven ook niet verschoven. Er is dus geen sprake van een administratieve fout geweest. In het jaarcontract worden de tarieven een jaar lang vastgezet binnen de gestelde periode. In uw geval kon U helaas maar 11 maanden gebruik maken van deze tarieven, omdat u niet per 1 december 2011 bent overgestapt.Hiernaast is het opvragen van de meterstanden voor de jaarnota niet gerelateerd aan de duur van uw tarieven. Greenchoice zal bij nieuwe klanten na een jaar de meterstanden opvragen om een jaarnota over 12 maanden op te maken. Om deze reden zijn uw meterstanden wel in januari opgevraagd. Deze handeling is dus niet altijd verbonden aan de afloop van de contracten.Ik vind het vervelend dat u de reactie van Greenchoice omtrent uw berichten onvoldoende vindt. De reden dat uw tarieven niet zijn aangepast, is omdat deze duidelijk zijn bevestigd in uw bevestigingsbrief. U heeft naar aanleiding van deze brief geen contact opgenomen met Greenchoice omtrent de geldigheid van de tarieven en deze contractgegevens zijn dus ook leidend. Hier is dus geen sprake van een halsstarrigheid van Greenchoice, maar een wettelijke bevestiging waar Greenchoice zich aan wenst te houden.Ik begrijp echter dat dit een vervelende situatie is en u niet op de hoogte was van deze data. Graag stel ik u de volgende oplossing voor U heeftop 29 november 2012 telefonisch contact gehad met Greenchoice. U heeft hierin een nieuwe offerte opgevraagd met tarieven geldig van 01-12-2012 tot 01-01-2014. Eind november/begin Januari bood Greenchoice tijdelijk een contract aan voor 13 maanden, omdat de tarieven ongewijzigd bleven. U heeft dit contract uiteindelijk op 04-12-2012 afgesloten via een e-mail en het contract is ingegaan op 01-01-2013.Omdat uw huidige tarieven geldig waren vanaf december 2012, kan ik voor u een wijziging aanbrengen in het huidig gehanteerde tarief van december 2012. U kunt voor deze maand gebruik maken van de tarieven van uw huidig contact. De variabele tarieven welke nu worden gebruikt komen dan te vervallen en worden vervangen door uw huidige tarieven.Graag verneem ik of u akkoord gaat met deze oplossing. Indien u het tarief wilt laten corrigeren zal ik uw laatste jaarnota laten corrigeren.Met vriendelijke groet,
  Esmée
  Greenchoice
 2. Auteur
  Anoniem
  Datum
  Beste,
  Bedankt voor de reactie. Ik ben blij dat we nu in ieder geval echt in gesprek zijn en concreet naar een oplossing kunnen werken.
  Ik neem aan dat bij het accepteren van uw voorstel dat de variabele tarieven (beduidend) hoger lagen dan de huidige tarieven waar het dan nu op gebaseerd zou worden. Wel ben ik benieuwd hoe u het verbruik over december in kaart kunt brengen. Graag zie ik dan ook van u eerst een voorstel hoe onze jaarnota eruit zou komen te zien, alvorens ik het accepteer.
 3. Auteur
  Greenchoice
  Datum
  Geachte heer/mevrouw,Bedankt voor de snelle reactie.De variabele tarieven zoals deze op uw huidige nota in rekening worden gebracht zijn € 0,3903 voor uw gastarief en € 0,0764 voor uw stroomtarief (beide excl. belasting en BTW).
  Deze tarieven zouden vervangen worden door €0,3100 voor gas en €0,0580 voor elektriciteit.Op uw nota, via uw online dossier, vindt u de verdeling van uw verbruik welke gebruikt wordt voor berekening van uw nota. Van uw gasverbruik wordt in december 392,9625 tegen het variabele tarief afgerekend en 445,9889 kWh.Nu betaalt u met de variabele tarieven €34,07 aan elektriciteit en €153,37 aan gas. Met de nieuwe tarieven wordt dit voor uw verbruik in december €25,87 voor elektriciteit en €121,82 voor gas.Uw uiteindelijk voordeel op uw verbruik op een gecorrigeerde nota is dus €39,75.Voor een verdere berekening van uw nota kunt u de specificatie van uw huidige nota bekijken via uw online dossier. Ik verneem graag of u akkoord gaat met de oplossing.Met vriendelijke groet,
  Esmée
  Greenchoice
 4. Auteur
  Anoniem
  Datum
  Beste,
  Ik heb op 'mijn dossier' getracht meer inzichtelijk proberen te krijgen over ons maandelijks verbruik. U moet mij helpen, want ik kan het nergens vinden. Zodoende kan ik uw voorstel niet staven.
  Graag verzoek ik u om mij rechtstreeks het verbruiksoverzicht over de betreffende periode per mail te sturen. U kunt dit dus wel inzichtelijk maken.
  Zie uw reactie graag tegemoet.Mvgr. Ruud
 5. Auteur
  Greenchoice
  Datum
  Geachte heer,Ik heb het verbruiksoverzicht per e-mail naar u toegestuurd. Ik verneem graag of u hier nog vragen over heeft en of u de berekening en oplossing passend vindt.Met vriendelijke groet,
  Esmée
  Greenchoice
 6. Auteur
  Anoniem
  Datum
  Beste Esmée,Beadnkt voor je bericht en toelichting. Echter klopt deze in mijn ogen niet. Ik krijg het verschil niet sluitend. De tarieven gehanteerd op de jaarnota wijken af van de tarieven die we in het contract hebben afgesproken. Dit is in mijn ogen niet terecht en vind ik erg vreemd. Ik zal mijn contract terug mailen tezamen met de jaarnota en daarin aangeven waar eea afwijkt.Mvgr.Ruud
 7. Auteur
  Anoniem
  Datum
  Zojuist een reactie teruggemaild met onderbouwende overzichten. Het contract heb ik niet eegestuurd aangezine jullie deze ook in archief hebben.Zie de reactie graag tegemoet.Mvgr. Ruud
 8. Auteur
  Greenchoice
  Datum
  Geachte heer,
  Hartelijk dank voor uw e-mail met de overzichten. Ik heb u zojuist per e-mail een reactie gegeven.
  Met vriendelijke groet,
  Mariska (in verband met afwezigheid Esmee)
  Greenchoice
 9. Auteur
  Anoniem
  Datum
  Zojuist akkoord verleent op de oplossing die Greenchoice heeft aangedragen. Er blijft een verschil op de factuur bestaan die in het nadeel van ons is door de verschillen in energiebelasting. Vreemd vind ik het dat deze belasting in het jaar van het contract wijzigt tov de gedane offerte. Moet vooraf toch duidelijk zijn.
  Tip voor Greenchoice: laat de medewerkers klachten direct serieus nemen en meedenken voor een oplossing. Moet niet via Klachtenkompas nodig zijn. Verder prima afgehandeld.
 10. Auteur
  Greenchoice
  Datum
  Geachte heer Schoolderman,
  Hartelijk dank voor uw akkoord.
  Ik ga voor u de nota opnieuw opmaken met de standen van 3 januari 2013. In de maand december is uw contract aangepast naar de tarieven van uw huidige contract.
  U kunt de nota over enkele weken van ons verwachten.
  Wat betreft de energiebelasting, dit is een door de overheid vastgelegde belasting waar wij als leverancier helaas geen invloed op kunnen uitoefenen. Op het moment dat u de offerte van ons ontving, waren wij nog niet op de hoogte van de verhoging van de energiebelasting per 1 januari 2012.
  Ik wil u graag nog laten weten dat ik het zeker met u eens ben dat een klacht direct door ons opgepakt moet worden, zonder dat Klachtkompas ervoor nodig is. Voor de toekomst hoop ik dat het niet meer zover zal komen.
  Met vriendelijke groet,
  Mariska
  Greenchoice
 11. Auteur
  Anoniem
  Datum
  Ik heb de gecorrigeerde jaaropgave ontvangen en het is conform hetgeen is afgesproken. Wat mij betreft is het zo afgehandeld. Mvgr.
  Ruud
 12. Auteur
  Anoniem
  Datum
  Klacht afgehandeld.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Anoniem
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
opgelost
Beoordeling
happy

Ook een klacht indienen over Greenchoice?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen