Klacht HD Parking: HDParking houd zich niet aan afspraken

Klachtnummer
# 298002
Gebruiker
Atip
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Ik had voor de periode van 20 februari tot 14 maart valet parking gereserveerd bij HD Parking. Bij vertrek op 20 februari kreeg ik per SMS het verzoek om 15 minuten eerder te zijn dan de afgesproken tijd. De functionaris van HD Parking kwam echter 45 minuten te laat en reageerde niet op telefoontjes van mijn kant, of zei dat hij er bijna was. Bij terugkomst was het nog veel erger. Bij het bellen van het contactnummer kwam er een bandje dat de voicemail box vol was. De functionaris van HD parking kwam niet opdagen en reageerde niet op mail of telefoontjes. Per taxi naar de garage waar HD Parking zegt de voertuigen te stallen gegaan, maar daar staan nauwelijks auto’s en zeker niet onze auto. Na 2 uur wachten uiteindelijk naar de marechaussee op Schiphol gegaan. Gelukkig had de persoon die ons hielp nog een ander contactnummer, waarop HD parking wel bereikbaar was. Het eerste wat de functionaris van HD Parking zei was dat we pas om half twaalf zouden komen terwijl in de door HD Parking toegestuurde bevestiging duidelijk zei dat we om half drie de auto weer in ontvangst konden nemen. Daarna kwam er een smoesje dat hij zijn telefoon in een auto van een klant had laten liggen, maar zegde wel toe dat hij binnen een kwartier de auto zou terug brengen. (Om 6 uur dus). Na ettelijke telefoontjes van de marechaussee en mijzelf werd de auto uiteindelijk om half acht s’avonds terug gebracht. Verder was de auto heel vies met zout enzovoort en had duidelijk niet overdekt binnen gestaan maar buiten dicht bij een druk bereden weg. Op mijn beklag over de gang van zaken zegde de functionaris van HD Parking mij toe de volgende dag de betaalde 100 € alsmede 45€ voor de door mij gemaakte taxi kosten over te maken, maar het zal niemand meer verbazen dat ook dat niet gebeurde. Nooit meer HD Parking voor mij dus!

Anne Tip
Hooibeek 15
7582BP Losser
0622924092, Anne.tip@timaranadvies.nl

De oplossing

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat HD Parking hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over HD Parking?