Klacht Hema Verzekeringen: Afwijzen claim doorlopende reisverzekering

Klachtnummer
# 45868
Gebruiker
J. Heuts
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Hebben in juni 2013 onze vakantie in Griekenland afgebroken door een paniekaanval van een van de verzekerden. Na tel. overleg met HEMA verzekeringen en de Alarmcentrale kwam vanuit beide partijen geen enkel voorstel wat te doen, hoe te handelen. Hebben toen zelf het initiatief genomen en zelf een reis teruggeboekt en dit ook HEMA verzekeringen medegedeeld. Ook toen kwam geen reactie, dat dit niet onder de verzekering valt, dat dit niet verzekerd is. Zelf heb je de polis niet bij je, dus mag je verwachten, dat zowel HEMA verz. alsook de Alarmcentrale je telefonisch begeleid hoe te handelen m.b.t. een achteraf in te dienen claim. Niets is door beide partijen gedaan. Nu bij het indienen van de claim, wordt deze afgewezen op zowel de voorwaarden alsook het missen van de noodzaak om de reis af te breken. Als verzekerden zijn we het oneens met dit standpunt, want zowel de huisarts als de psycholoog erkennen, dat er een paniekaanval heeft plaatsgevonden.

De oplossing

We verwachten een menselijke en begripvolle opstelling. Er is contact geweest met zowel de HEMA alsook de Alarmcentrale en beide partijen hebben nagelaten ons correct te begeleiden en te informeren m.b.t. een eventuele claim. Ons valt niets te verwijten.
Had iemand een been gebroken was het duidelijk geweest, een mentaal probleem is moeilijk te bewijzen. Echter zowel de huisarts alsook de psycholoog erkennen de klant.
We verwachten dan ook geheel of gedeeltelijk compensatie voor de gemaakte kosten en het afbreken van de reis.

0 reacties