Klacht HGB-Trading: Onbetrouwbare winkel

Klachtnummer
# 46660
Gebruiker
Bloemen
Datum
6 reacties

Details

De klacht

Een houtkachel gekocht inclusief afvoerpijpen bij HGB-Trading in Velserbroek. Eerst blijkt een van de poten technisch niet in orde te zijn. Dit is uiteindelijk door het bedrijf voldoende opgelost door de teruggestuurde poot in juiste conditie weer terug te sturen. Hierna blijkt dat de afvoerpijpen niet conform de opgegeven specificaties zijn waardoor de kachel niet geplaatst kan worden. Telefonisch en via de mail was HGB-Trading zeer lastig te bereiken. Vervolgens na contact en bezoek aan de winkel nemen ze de producten (afvoerpijpen) niet terug, in tegenstelling tot de retourvoorwaarden. We worden hardhandig de winkel uitgezet en niet meer te woord gestaan. Het zou geen moeite of probleem voor HGB-Trading moeten zijn om de goederen, welke nog in originele staat verkeren (in doos), terug te nemen in hun magazijn en weer te verkopen. Het personeel is naar mijn mening dus ondeskundig en klantonvriendelijk. Mijn advies is om niet met dit bedrijf in zee te gaan.

De oplossing

Afvoerpijpen twv 140 euro retour nemen en restitutie van het geld.

6 reacties

 1. Auteur
  HGB-Trading
  Datum
  Geachte Lezers,
  Hierbij onze reactie aangaande de negatieve reacties over HGB-trading, op internet, van de beide heren Bloemen aangaande hun aankoop in onze winkel.Even wat feiten op een rij:
  Op 23 december jl. wordt een rookkanaal en houtkachel door de heer Bloemen aangeschaft en direct meegenomen. Op basis van de door de Hr. Bloemen opgegeven maten wordt, naast de kachel, ook een aantal attributen aangeschaft. Deze zouden aangesloten worden op een bestaand rookkanaal. Deze transactie verloopt zonder problemen.Op 30 december wordt er, 7 dagen na aankoop, via mail contact opgenomen met HGB-trading aangaande het feit dat er iets niet in orde zou zijn aangaande een pootje van de kachel en of wij contact met de Hr. Bloemen konden opnemen. Dit wordt, ondanks het feit dat we gesloten zijn, direct door ons gedaan en na dit gesprek is er direct een nieuw pootje naar de Hr. Bloemen opgestuurd......
 2. Auteur
  HGB-Trading
  Datum
  .....Op 10 januari is er telefonisch contact met de Hr. Bloemen, deze meldt dat het aangeschafte rookkanaal niet voldeed aan geen enkele specificatie, niet op de kachel paste, van geen kant deugde en het complete rookkanaal wil retourneren.
  Hier schrikken wij als HGB-trading van en wilde daar het fijne van weten. Per slot van rekening heeft men toch de aankoop bij ons gedaan en voelen wij ons daar toch verantwoordelijk voor. Alle specificaties m.b.t. rookkanalen is terug te vinden op onze website. Na wat wazige beweringen aangaande het rookkanaal nodigde ik de Hr. Bloemen uit om langs te komen met de gekochte artikelen zodat we het hier in de winkel konden passen en precies konden zien wat er precies fout was aan de spullen en zo een eventuele fout konden herstellen. Dit was volgens de Hr. Bloemen geen optie. Het geheel terugnemen van het kanaal was de enige oplossing volgens hem. Ik heb hem verteld dat als er iets fout zou zijn gegaan, wij als HGB-trading, wel de gelegenheid moeten krijgen om deze te herstellen en hadden hier echt wel uitgekomen. Echter bleef de Hr. Bloemen aan zijn standpunt vasthouden, en omdat er een patstelling ontstond en we niet verder kwamen werd het telefoongesprek beëindigd.............
 3. Auteur
  HGB-Trading
  Datum
  ..........Binnen een kwartier werd er weer gebeld door een familielid van de Hr. Bloemen. Uiteraard met hetzelfde verhaal. Er werden wel 2 andere zaken toegevoegd. De aangeschafte artikelen bleken wel aan alle specificaties te voldoen en paste wel degelijk op de kachel maar het was iets te kort. Men kwam een lengtemaat tekort. Daarnaast kwam naar voren dat ze het rookkanaal wilde retourneren vanwege het feit dat ze deze nu bij een plaatselijke specialist hadden aangeschaft. De retourregeling is daar natuurlijk niet voor bedoelt. Wel heb ik nogmaals voorgesteld om het tekort aan lengte te leveren. Dat was niet nodig want de heren zouden de dag erop wel even langs komen in de winkel om nogmaals hierover te komen praten. Maar HGB-trading moest wel in de gaten houden dat als wij de spullen niet terug zouden nemen het internet vol met slechte recensies zou worden gezet. Uiteraard zijn wij niet gediend van deze uitlatingen en hebben hierop het gesprek beëindigd...............
 4. Auteur
  HGB-Trading
  Datum
  Zaterdagmiddag 11 januari kwamen de heren de winkel binnen, met een attitude van “wij komen even geld ophalen”. Zo werd het gesprek ook ingegaan. Na, wederom, het standpunt van HGB-trading uitgelegd te hebben en nogmaals aangeboden te hebben het tekort aan lengte aan te vullen, werd er luidkeels door elkaar gepraat door beide heren, waarbij de een zelfs tegen ander riep dat hij even zijn mond moest houden.
  Andere klanten in de winkel kregen hier alles van mee. Dat vonden wij erg vervelend. Het was geld terug of anders bleef er maar een ding over… Dit werd meerdere malen door de winkel “geslingerd”. Pas na een drietal keren vragen wat dat “ene” dan in zou houden werd er door de grootste van de 2 triomfantelijk gezegd dat er dan juridische stappen ondernomen zou worden. Wij, als HGB-trading, vinden dat wij er alles aan gedaan hebben om deze zaak te regelen en goed af te handelen en zouden een gang naar de rechter met alle vertrouwen tegemoet zien. Ook dat was een antwoord wat men niet accepteerde en werd de stemming wat grimmiger. Er werd geroepen dat we troep en ondeugdelijk materiaal verkochten. Hierop hebben wij de heren verzocht de winkel te verlaten en hun artikelen mee te nemen. Daar dit niet gebeurde hebben wij de artikelen buiten op straat gezet en hebben de heren zelf de winkel verlaten. Beide heren hebben ongeveer 45 minuten buiten rond de winkel gehangen en geprobeerd HGB-trading in een zwart daglicht te plaatsen. Na ongeveer 45 minuten kwam de politie. Deze hadden ze gebeld. Uiteraard heeft de politie ons ook gesproken en onze kant van het verhaal aangehoord. De politie kon hen ook niet helpen daar deze ook van mening waren dat HGB-trading juist handelde men het beter was dat ze zouden vertrekken. Daar ze hun gelijk niet hebben gekregen hebben de heren Bloemen op diverse sites op internet slechte recensies achtergelaten, welke niet gebaseerd zijn op de werkelijkheid.....
 5. Auteur
  HGB-Trading
  Datum
  Vandaar dat wij, als HGB-trading, een reactie op die recensies via dit schrijven geven. Verder nog even dit. Vanwege de feestdagen is inderdaad de HGB-trading winkel 3 dagen gesloten geweest. Dit waren 30, 31 en 2 januari. Vanwege het feit dat we ook via internet verkopen en dus pakketten moesten versturen, konden we de Hr. Bloemen op de 30e wel helpen, wat we ook gedaan hebben. Er is genoeg gelegenheid geweest om langs te komen binnen de gestelde termijn, welke ook op de factuur staat vermeld.Geachte heer Bloemen. U volgt mij op Social Media via de website Linkedin. Daarop is te lezen dat u werkzaam bent als Assistent accountant controler bij Grant Thornton Netherlands in Rotterdam. Een gerenommeerd bedrijf wat gespecialiseerd is in o.a. juridisch advies.
  U zou juist, als geen ander, moeten weten dat de ongenuanceerde en ongefundeerde uitlatingen, het plaatsen van advertenties op marktplaats onder de naam van HGB-trading en ons bedrijf betichten van oplichting onder de noemer “laster” kan worden gezet en ons bedrijf kan schaden. Het gebruik van de naam HGB-trading door u kan onder de noemer valsheid in geschrifte geplaatst worden. Daarnaast maakt u ook nog eens gebruik van een gedeponeerde handelsnaam. Wat ook nog eens strafbaar is............
 6. Auteur
  HGB-Trading
  Datum
  ........Voor de goede orde willen wij iedere consument erop wijzen dat een winkelier niet verplicht is zijn verkochte materialen terug te nemen. HGB-trading dus ook niet. Echter komen wij de klant hierin wel tegemoet omdat het voor de consument, en voor ons, moeilijk in te schatten is wat men exact nodig heeft. Wij hanteren een termijn van 14 dagen aan om aangekochte artikelen te retourneren omdat deze over zijn. Het retourneren van een compleet rookkanaal valt daar natuurlijk niet onder.
  Wij doen er alles aan om onze klanten van dienst te zijn en tevreden te houden. Met hun aankoop, maar ook daarna. Maar ook dat kent zijn grenzen. Deze waren bij deze 2 heren ver overschreden en vonden wij het nodig om te reageren op hetgeen nu op internet geplaatst is. Wel blijft ons aanbod, die wij gedaan hebben aan de Hr. Bloemen, staan zoals wij het voorgesteld hebben...........