Klacht Hollandsnieuwe: geen reaktie na een klacht te hebben ingediend

Klachtnummer
# 17111
Gebruiker
Anoniem
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Op 2 december heb in onderstaande mail naar Hollands Nieuwe gezonden. tot op heden geen bericht c.q. reaktie ontvangen.

Gert Bos <gertbos60@gmail.com>

2-dec. (8 dagen geleden)
aan Ozlem

Geachte heer,

Voor alle duidelijkheid, een wanprestatie betekent juridisch: "het niet behoorlijk nakomen van een verbintenis".Dat uit wanprestatie kosten c.q. onkosten uit kunnen voortkomen is secundair.
Van wanprestatie is duidelijk sprake door Hollandsnieuwe, want meerdere keren komt uw bedrijf beloofde zaken niet na, zoals:
1) op 16 november kon ik niet bellen of gebeld worden door een technisch probleem bij HN.
2) van maandag 26 nov. t/m woensdag 28 november kon ik wederom niet bellen. Oorzaak problemen bij HN
3) vanaf vrijdag 23 november tot op heden kan ik geen sms berichten ontvangen vanuit het buitenland. Bovendien kan ik geen sms berichten verzenden naar het buitenland.
4) HN geeft aan dat uiterlijk binnen 48 klachten te beantwoorden. Ook deze termijn wordt elke keer ruimschoots overschreden.
5) Ook door een storing ging het verkeerd met een automatische opwaardering, waardoor ik eveneens niet kon bellen.Op internet zag ik dat er wel heel veel storingen zijn bij HN. Van iets te laat afschrijven, zoals u stelt, mag ik niet de dupe zijn door zonder telefoon te komen te zitten.

U geeft aan dat de schuld van voormelde problemen ook bij mij kan liggen doordat ik mijn telefoon niet goed volgens het stappenplan heb ingesteld. Dit vind ik niet kunnen en is ook niet de oorzaak. Dit blijkt ook wel uit de vele klachten die over HN op internet staat.
Door voormelde ben ik wel degelijk met hoge kosten geconfronteerd. Doordat ik bijvoorbeeld nog steeds geen sms verkeer met het buitenland moet ik met het buitenland dagelijks nu veelvuldig bellen. De hiermee gepaard gaande kosten worden niet door HN betaald. Sterker nog ik constateer dat HN zelfs alle sms berichten van mijn beltegoed afhaalt, zonder dat deze aankomen.
Gezien bovenvermelde is hier overduidelijk sprake van een wanprestatie. U levert een dienst die niet naar behoren wordt uitgevoerd.Een consument mag normaliter verwachten dat hij/zij 24 uur zeven dagen per week kan bellen en gebeld kan worden hetzelfde geldt voor de sms diensten. Aan deze verwachting kunt u niet voldoen!
Voorts verzoek ik u de algemeen geldende fatsoensnormen in acht te nemen. Het is niet alleen de patat-jongere en het Veronica gepopel die een overeenkomst hebben met HN. Daarom verzoek ik u, mensen die u niet persoonlijk kent met U aan te spreken.

Ik verzoek u vriendelijk echter dringend tot het ontbinden van mijn overeenkomst met HN over te gaan aangezien u niet levert wat u doet voorkomnen.
Indien u in gebreke blijft zal ik het niet nalaten juridische stappen te ondernemen en e.e.a. onder de aandacht te brengen bij diverse consumenten programma's.

Hoogachtend,

G.Bos.


De oplossing

Dat het kontrakt ontbonden wordt.

1 reactie

 1. Auteur
  Hollandsnieuwe
  Datum
  Beste Gert,

  In een tijd dat hollandsnieuwe niet actief was op Klachtenkompas heeft u hier een klacht geplaatst. Wij gaan er van uit dat u inmiddels via een andere kanaal alsnog te woord bent gestaan.

  Mocht u nog steeds een vraag hebben (of een klacht kenbaar willen maken) dan kunt u alsnog op dit bericht reageren of via de reguliere klantenservice contact opnemen.

  Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Excuses voor het eerdere ongemak!

  Met vriendelijke groet,

  hollandsnieuwe

Ook een klacht indienen over Hollandsnieuwe?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen