Klacht Hornbach Bouwmarkt: Hornbach weigert koop te ontbinden en geld terug te betalen

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 446745
Gebruiker
W.A.M. Jacobs
Datum
3 reacties

Details

De klacht

Op 9-2-2020 kocht ik een nieuwe Kärcher FC5 vloerreiniger bij Hornbach in Geleen. Ondanks zorgvuldig gebruik conform gebruikersinstructie bleek het apparaat de vloer niet schoon te maken. Na analyse bleek dat er geen toevoer van vers water naar de borstels plaats vond. Doorblazen van het slangetje en een reeks van andere pogingen dit probleem op te lossen mochten helaas niet baten. Op 17-4-2020 heb ik het apparaat daarop teruggebracht naar Hornbach en duidelijk uitgelegd waarom het apparaat niet functioneerde. Hornbach zegde toe het apparaat te zullen repareren. Na ruim 3 weken kon ik het apparaat op 11-5-2020 weer ophalen. Een bijgevoegd document vermeldde: “Your Floor Cleaner FC5 is now functioning perfectly”. Helaas bleek dit niet het geval. De oorzaak bleek wederom identiek te zijn aan de vorige keer: geen vers water toevoer naar de borstels. In de bijlage is een kopie toegevoegd van de aanschafbon en de Kärcher reparatiedocumenten.

Hierop heb ik de vloerreiniger op 13-5-2020 wederom teruggebracht naar Hornbach en ditmaal mijn geld teruggevraagd. Dit werd echter geweigerd. Er volgde een oeverloze discussie van meer dan een half uur met de bedrijfsleider waarin deze halsstarrig en dogmatisch bleef voorstellen het apparaat opnieuw in te sturen naar Kärcher ter reparatie. Van mijn kant heb ik even zovele keren herhaald daar niet in mee te gaan en mijn geld terug te willen. De bedrijfsleider heb ik gevraagd zich te overtuigen dat het apparaat niet functioneert. Een van zijn medewerkers heeft dit daarop ter plekke getest en bevestigde dat er geen vers water toevoer is waardoor het apparaat ook niet kan functioneren. Daar de bedrijfsleider weigerde de Klantenservice medewerker toestemming te geven mij het geld terug te geven ben ik uiteindelijk naar huis gegaan. Op dezelfde dag (13-5-2020) heb ik ook via het klachtenformulier op de Hornbach website de gang van zaken uitgelegd en verzocht om mij het aanschafgeld binnen 1 week terug te storten. Helaas heeft Hornbach hier geen gevolg aan gegeven.

Mijn conclusie is dat Hornbach mij een ondeugdelijk product heeft verkocht dat zelfs na reparatie nog steeds ondeugdelijk is. Hornbach weigert echter de koop te ontbinden en mijn geld terug te storten.

De oplossing

Het aanschafgeld, ad €178.50, te storten op mijn bankrekening.
Daarnaast dient de bedrijfsleider van de vestiging in Geleen bijgeschoold te worden in het Consumentrecht.

3 reacties

 1. Auteur
  Hornbach Bouwmarkt
  Datum
  Beste meneer/mevrouw Jacobs,

  Voor verdere afhandeling willen we u vragen om dit via onze Vestiging Geleen te doen. Zij hebben alle informatie over de reparatie en uw aankoop.

  Met vriendelijke groet

  HORNBACH webcare
 2. Auteur
  W.A.M. Jacobs
  Datum
  Beste Hornbach webcare,

  Zoals ik in de beschrijving van de klacht hierboven al aangaf heb ik op het eerder ingediende klachtenformulier op de Hornbach website geen enkele reactie ontvangen. De situatie legde ik hier reeds uitvoerig uit, opdat snelle afhandeling mogelijk zou zijn.

  Vervolgens plaats ik mijn klacht hier op Klachtenkompas.nl en verwijst u mij door naar de vestiging Geleen. Waarvan zoals ik hierboven al aangaf, de bedrijfsleider niet akkoord wil gaan met de oplossing waar ik als consument wettelijk recht op heb. Is dit de manier waarop Hornbach met klachten omgaat?

  Zojuist (27 mei, ca. 17:00 uur) heb ik telefonisch contact opgenomen met dhr. Mark Hendriks, bedrijfsleider van de Hornbach vestiging in Geleen. Hij vertelde me dat hij na onze oeverloze discussie op 13 mei het apparaat voor de 2e keer heeft laten opsturen ter reparatie, wetende dat ik hier niet in meeging en mijn geld terug wilde. Ten overvloede heb ik hem (her)bevestigd dat de koop ontbonden is. Hij heeft vanuit de Hornbach organisatie verder niets meer gehoord over mijn klacht.

  Bij deze verzoek ik Hornbach nogmaals om de oplossing zoals hierboven aangegeven te accepteren en uit te voeren.
 3. Auteur
  Hornbach Bouwmarkt
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Beste meneer/mevrouw Jacobs,

  Fijn dat u contact met mijn collega's in de vestiging heeft gehad voor de afhandeling van de klacht. Zij zijn de juiste aanspraakpartner voor u en zijn reeds bezig met de afhandeling.

  Ik begrijp dat u aangeeft niet tevreden te zijn met de geboden oplossing echter dient u dit niet hier aan te geven, maar bij de afdeling waar de klacht in behandeling is.

  Gezien de klacht elders in behandeling is wil ik de klacht op deze pagina dan ook afsluiten.

  Met vriendelijke groet

  HORNBACH webcare

Uiteindelijke oplossing

Auteur
W.A.M. Jacobs
Datum
Uiteindelijke oplossing
Hornbach stuurt mij als klant van het kastje naar de muur zonder ook maar enige moeite te doen een oplossing aan te bieden. Ook op het eerder ingevulde klachtenformulier op de Hornbach website is in het geheel niet gereageerd. De on-line review over de Karcher FC5 vloerreiniger die ik geschreven had is door Hornbach gewijzigd voordat deze geplaatst werd. Al met al zeer kwalijke praktijken voor een bedrijf dat er zich expliciet op voor laat staan de klant serieus te nemen. Foei, foei!
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Hornbach Bouwmarkt?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen