Klacht HTM: Trilling (nieuwe Avenio) tram, lijn 11

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 251701
Gebruiker
boetzelaerlaan
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Zie ook klacht van 9 oktober door `huiseigenaar Obrechtstraat`

Aan de van Boetzelaerlaan ervaren wij dezelfde overlast door de nieuwe, (veel) zwaardere tram op lijn 11. De trilling is zeer goed voelbaar in huis, zelfs in de tuin aan de achtkant van het huis.

Diverse malen klacht ingediend, maar nooit inhoudelijk op ingegaan door HTM. Het is erg kortzichtig een tram van 38 ton te vervangen door een die 50 ton weegt, zonder enig vooronderzoek of aanpassing aan het spoor.

Daarnaast dient er in de toelichting van het (nieuwe) bestemmingsplan een paragraaf te zijn opgenomen over de wijze waarop in de juridische regeling is omgegaan met het aspect trilling. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 3.1.6 onder d van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro). In dit artikel staat een verwijzing naar artikel 3.2 Algemene wet bestuursrecht. Hierin is geregeld dat het gemeentebestuur bij haar besluitvorming de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. In de planvorming dient rekening worden gehouden met het aspect trilling in relatie tot toegelaten functies. In de toelichting van het bestemmingsplan zou terug te vinden moeten zijn wat de overwegingen zijn geweest met betrekking tot de functie die wordt toegestaan en trilling (in ons geval trillingen door de tram welke de woonfunctie aantast/hinder voor personen). Dit alles kan ik niet terugvinden in het nieuwe bestemmingsplan.

De oplossing

Meten is weten

Graag trilling meten. Daarnaast dient het aspect `trilling´ in de juiste documenten ingekaderd worden, waardoor eventuele klachten te peilen en objectief beoordeeld kunnen worden. Nu is het alleen nattevingerwerk.

Pas trillingsmaatregelen toe, bijvoorbeeld railklemmen

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat HTM hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Uiteindelijke oplossing

Auteur
boetzelaerlaan
Datum
Uiteindelijke oplossing Geen reactie mogen ontvangen.....
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry