Klacht Huawei: Huawei komt, terwijl voldaan is aan de voorwaarden, hun promotie-actie niet na.

Status
sad Niet opgelost
Klachtnummer
# 352208
Gebruiker
M.M.A.G. van den Eijnden
Datum
2 reacties

Details

De klacht

Na aankoop van een Huawei telefoon heb ik binnen de daarvoor gestelde termijn getracht deze telefoon bij Huawei te registeren. Als promotie zou ik van Huawei een Huawei Body Fit Scal weegschaal ontvangen. Daar ik geen bevestigingsbericht ontving, heb ik nogmaals getracht heb de telefoon te registeren.. Dit was echter niet meer mogelijk. Ik ging er derhalve vanuit dat de registratie wel bij Huawei was binnengekomen. Ik hield rekening met enige verwerkingstijd voordat de de Huawei Body Fit Scal aan mij zou worden opgestuurd. Toen ik op 21-01-2019 nog niets van Huawei had vernomen, heb ik via de website van Huawei een contactverzoek verstuurd. Ook op dit contactverzoek heb ik geen reactie ontvangen! Op 28-01-1019 nam ik daarom telefonisch contact op met de Huawei klantenservice. Een medewerker vertelde me dat ik me geen zorgen hoefde te maken. Ik moest bellen met de promotieafdeling van Huawei. Die gebeld en een medewerkster vertelde me dat actie was afgelopen en zij niets meer voor me kon doen. Ik gaf aan dit vreemd te vinden. Immers ik had aan de voorwaarden voldaan en netjes gewacht. Zij vertelde me dat op 30 oktober 2018 aan mij twee emails waren gezonden, waarin naar de imei-code was gevraagd. Ik heb deze emails echter nooit ontvangen. Wel vernam ik dat er kennelijk wel iets bij Huawei was ontvangen, immers zij vertelde dat er wel een registratienummer was toegekend.
In overleg met Huawei promotieafdeling, zond ik aan Huawei consumercare een foto met de imeicodes van de gekochte telefoon en verzocht nogmaals mij een Huawei Body Fit Scan toe te sturen.
Hierop ontving ik van Huawei consumercar nog diezelfde dag bericht , dat de actie inmiddels was gesloten en dat Huawei geen aanpassingen meer kon doen en echt niets meer mij kon betekenen. Ik heb hierop per email gemeld het niet eens te zijn met die beslissing. Op 21 februari 2019 ontving ik wederom bericht van Huawei dat de actie was gesloten en zij niets meer voor mij kon betekenen. Ik lees hierin niets meer voor mij wil betekenen. Ik heb uiteraard gecontroleerd of de betreffende emails waar Huawei aan refereert niet in mijn spambox terecht waren gekomen. Dit was niet het geval. Ik concludeer uit het feit dat ik geen bevestigingsbericht van Huawei had ontvangen op de registratie van de telefoon, de niet ontvangen emails van 28 en 30 oktober 2018 en ik ook geen reactie ontving op mijn contactverzoek, er kennelijk toch iets mis met de IT-communicatiestructuur bij Huawei.

De oplossing

Ik wil graag weten waarom ik geen bevestigingsbericht ontving na registratie van de gekocht telefoon, waarom ik de e-mails van en en/of 30 oktober 2018 niet heb ontvangen; ik geen reactie heb ontvangen n.a.v. mijn contactverzoek via de website van Huawei en hoe het kan dat een medewerker van de klantenservice zegt dat ik me geen zorgen hoef te maken terwijl de promotieafdeling / conumercar het afdoet met de mededeling dat actie is afgelopen. Voorts wens ik alsnog een Huawei Body Fit Scan te ontvangen.

2 reacties

 1. Auteur
  M.M.A.G. van den Eijnden
  Datum
  Helaas, nog steeds geen reactie van Huawei ontvingen op mijn klacht!
 2. Auteur
  M.M.A.G. van den Eijnden
  Datum
  Kennelijk is Huawei niet in staat een klacht naar behoren af te handelen, daar ik nog steeds niets gehoord heb.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
M.M.A.G. van den Eijnden
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
sad

Ook een klacht indienen over Huawei?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen