Klacht Ilse Relatiebemiddeling: Onprofessioneel en incomplete/afwijkende matches

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 160958
Gebruiker
Marit
Datum
6 reacties

Details

De klacht

Ilse relatiebemiddeling heeft - nadat ik me had ingeschreven - een aantal matches gepresenteerd, die naar mijn mening niet erg passend zijn (afwijkend qua overeenkomsten, wensen en voorkeuren). Volgens Ilse doen zij de matching op basis van emotionele behoefte en dat de praktijk hen heeft geleerd dat preferenties minder belangrijk en subjectief zijn. Erg onhandig (en pijnlijk) als de door Ilse voorgestelde match duidelijk aangeeft een gezin te willen starten, terwijl ik duidelijk aangeef in mijn presentatie dat ik geen kinderen kan krijgen.
Nadat ik hierover een opmerking maak en suggereer dat het bestand dan toch mogelijk erg beperkt is waardoor het maken van matches vrijwel onmogelijk is, ontvang ik een nogal aanvallende mail met een heel epistel, waarbij o.a. staat dat zij 'niet kan toveren'.
Ilse weigert om mijn geld terug te geven.

De oplossing

Aangezien het bestand van Ilse te beperkt is, waardoor matching op basis van de juiste gegevens (overeenkomsten, wensen en voorkeuren) onmogelijk is, wil ik mijn geld (€625,00) terug.

6 reacties

 1. Auteur
  Ilse Relatiebemiddeling
  Datum
  Mevrouw heeft van ons 6 contactmogelijkheden ontvangen, waarvan ze er een aantal positief heeft ontvangen. Het voorstel waaraan mevrouw verder refereert, betreft een man die inderdaad een gezin wil stichten, maar daarbij ook adoptie als optie ziet. Mevrouw heeft aangegeven hier ook voor open te staan.

  Wij zijn met cliënt nog in dialoog.
 2. Auteur
  Marit
  Datum
  Hetgeen Ilse relatiebemiddeling hierboven schrijft is absoluut niet waar en bevat persoonlijke informatie die verdraaid is.
  Ik ga hier verder niet op in aangezien het enkel een welles-nietes verhaal wordt. Er is geen dialoog van de kant van Ilse relatiebemiddeling. Dit betreft pure oplichting en ik eis mijn geld terug.
 3. Auteur
  Ilse Relatiebemiddeling
  Datum
  Wat ons betreft is het geen welles – nietes verhaal, maar gaat het om de feiten… Mevrouw heeft wel degelijk zes contactmogelijkheden gehad, waarvan ze op twee positief heeft gereageerd… De twee kandidaten in kwestie wilden haar echter beiden niet ontmoeten… Jammer voor mevrouw, misschien zelfs naar – waardoor we het gevoel van mevrouw best begrijpen - maar dat is nu eenmaal het recht van onze leden. (Zelf heeft zij daarvan omgekeerd bij de andere vier contactmogelijkheden ook gebruik gemaakt.) Aan het adoptieverhaal hebben wij verder niets toe te voegen, dat klopt.

  Inmiddels hebben we mevrouw een voorstel gedaan voor een mediation gesprek, waarop we nog geen reactie hebben mogen ontvangen. Wij hopen op een positieve respons daarop en besluiten hiermee (mede gezien het verloop van de discussie op deze plaats tot dusver), onze bijdrage op deze website.
 4. Auteur
  Marit
  Datum
  Wederom een verdraaiing van de feiten.
  Ilse RB doet het voortel om een mediation aan te gaan - waarbij zij zelf niet aanwezig zal zijn - met de persoon van wie zij het relatiebureau hebben overgenomen, zodat de mediator en ik ‘samen tot een andere evaluatie c.q. gevoel komen dan thans het geval is’.
  Uiteraard heb ik in een reactie voorgesteld dat ook zij deelneemt aan de mediation, en dat deze wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij.
 5. Auteur
  Marit
  Datum
  Ilse relatiebemiddeling heeft in reactie op mijn voorstel om een mediation aan te gaan met een onafhankelijke partij, een waarschuwing afgegeven om eventuele schade als gevolg van laster en smaad op mij te verhalen.
  Aangezien Ilse RB in mijn optiek contractbreuk pleegt, zal ik deze zaak aanhangig maken bij de geschillencommissie en zo nodig een procedure opstarten bij de rechter.
  Gezien het aantal vergelijkbare klachten, wordt het tijd dat dit soort malafide bureaus worden aangepakt.
 6. Auteur
  Marit
  Datum
  Zie reactie geplaatst d.d. 12 april 2016. De zaak wordt voorgelegd aan de geschillencommissie en desnoods een procedure opgestart bij de rechter.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Marit
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Ilse Relatiebemiddeling?