Klacht Infoscore Nederland B.V.: Infoscore onverbiddelijk naar ernstig ziek persoon

Klachtnummer
# 311216
Gebruiker
EMaassen
Datum
2 reacties

Details

De klacht


Ik behartig de belangen van een persoon welke door een forse hersenbloeding al geruime tijd in een revalidatiecentrum verblijft met een halfzijdige verlamming en ernstige problemen met communicatie en het geheugen. Infoscore Nederland BV heeft klaarblijkelijk een vordering op deze persoon afkomstig van PayPal. Wij hebben Infoscore netjes op de hoogte gesteld inzake de problematiek en de uitkering welke ver beneden de bijstandsnorm ligt en dus ook beneden de wettelijke beslagvrije voet ligt. Er zijn daarbij uitkeringsspecificatie en een inkomsten- en uitgavenoverzicht verzonden waaruit dit alles blijkt en waaruit eveneens blijkt dat er geen enkele financiële middelen zijn om een regeling met hen te treffen. Ik heb hen verzocht de vordering te bevriezen totdat op een later tijdstip meer duidelijkheid komt over de situatie echter wordt dit niet door hen gehonoreerd. Echter blijft Infoscore onverbiddelijk en 'eist' men min of meer een regeling die niet mogelijk is vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen. Daarnaast weet men dat er op een inkomen ver beneden de wettelijke beslagvrije voet geen invorderingsmaatregelen genomen mogen worden.

De betreffende persoon heeft afgelopen donderdag opnieuw een hersenbloeding opgelopen waardoor deze op het moment van schrijven op de Intensive Care Unit verblijft in het ziekenhuis en kunstmatig in slaap wordt gehouden om de hersenen rust te geven. En zelfs deze ontwikkeling is onvoldoende om een beroep te mogen doen op de coulance van Infoscore en/of hun opdrachtgever PayPal.

Er zijn tevens nimmer brieven/sommaties/aanmaningen van PayPal ontvangen door de betreffende persoon.

De oplossing

Dat men rekening houdt met de ernstige gezondheidsproblematiek en de meest recente ontwikkelingen. Tevens onderbouwing dat men van Paypal wel degelijk brieven/sommaties/aanmaningen heeft verstuurd voorafgaand aan de overdracht aan Infoscore Nederland BV.

2 reacties

 1. Auteur
  Infoscore Nederland B.V.
  Datum
  Geachte heer Maassen,


  Naar aanleiding van uw klacht d.d. 5 juli 2018 inzake PayPal met verschillende dossiernummer informeren wij u dat deze in goede orde is ontvangen.

  Wij kunnen en mogen op deze site niet verder inhoudelijk ingaan op de zaak vanwege de privacy.

  Voor verdere informatie dient u telefonisch of via de mail contact met ons op te nemen.

  Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.


  Hoogachtend,


  infoscore Nederland B.V.
  Collections 2. Auteur
  EMaassen
  Datum

  Beste heer/mevrouw,

  Er is vandaag reeds een klacht ingediend via klachten@infoscore.nl echter werd daar op gereageerd door dezelfde persoon als die eerdere verzoeken weigerde. Mijn inziens is deze klacht dus niet eens behandeld. Laats staan serieus genomen.

  Met vriendelijke groet,

  E. Maassen

Ook een klacht indienen over Infoscore Nederland B.V.?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen