Klacht ING Bank: Art 10 AV van ING: ING deelt persoongegevens klanten wereldwijd zonder bescherming

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 459306
Gebruiker
door de bank geroofd
Datum
1 reactie

Details

De klacht

ING schendt in het AV verschillende rechten van de klanten en burgers, deze klacht gaat over het feit dat ING in eigen AV ""doodleuk" scrijft de gegevens ook buiten NL te delen en niet verantwoordleijk te zijn voor mogelijk misbruik van de klantengegevens: geboortedatum, persoongegevens enz kunnen door ING met elke instelling/organisatie waarmee ING samenwrekt gedeeld worden en als die daardoor in verkeerde handen vallen is ING , aldus AV van INg niet verantwoordelijk (let voroal op begin art 10.1 en art 10.2)

Artikel 10 Persoonsgegevens
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?
1. Wij mogen persoonsgegevens van u en uw
vertegenwoordiger verwerken. Dit geldt ook voor gegevens
over producten en diensten die u van ons afneemt.
Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over
een bepaald iemand.

Denkt u bijvoorbeeld aan gegevens zoals uw geboortedatum,
adres of geslacht. Verwerken van persoonsgegevens betekent
onder meer verzamelen, bewaren en gebruiken hiervan.

Als wij met andere rechtspersonen een groep vormen, mogen
de gegevens worden uitgewisseld en verwerkt binnen deze
groep. Wij mogen persoonsgegevens ook uitwisselen met
anderen die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de
uitvoering van onze dienstverlening. Denkt u bijvoorbeeld aan
anderen die wij inschakelen om onze systemen te laten
functioneren of bij het uitvoeren van het betalingsverkeer.
Wij houden ons hierbij aan wet- en regelgeving en onze
gedragscodes.

2. Uitwisseling van gegevens kan meebrengen dat er
gegevens terechtkomen in landen waar persoonsgegevens
minder worden beschermd dan in Nederland.
Bevoegde autoriteiten van landen waar persoonsgegevens
zich tijdens of na verwerking bevinden, kunnen naar die
gegevens een onderzoek instellen.

De oplossing

dat ING door AFM en de wetgevers in Nederlan gecontroleerd en tot meer integer handelen gedwongen wordt.

1 reactie

 1. Auteur
  ING Bank
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Beste door de bank geroofd,

  We hebben elkaar inmiddels telefonisch gesproken. Helaas heeft dit geen oplossing geboden. Ik wil je vragen om je klacht in te dienen via onze eigen klachtenprocedure. In deze link kun je hierover alle benodigde informatie vinden:https://www.ing.nl/de-ing/klachten/index.html

  Via dit kanaal hebben we je alle mogelijke informatie gegeven over onze algemene voorwaarden.

  Vriendelijke groet,

  Yvonne
  ING Webcare

Uiteindelijke oplossing

Auteur
door de bank geroofd
Datum
Uiteindelijke oplossing
Wij hebben telefonisch NIET gesproken - ik heb aangegeven niet om een telefoongesprek gevraagd te hebben maar om CONCRETE SCHRIFTELIJKE ANTWOORDEN op de VRAGEN. Ik vind het kwalijk als ING beweerd "elkaar gesproken te hebben". Dat ING de gegevens van klanten zonder enkele vorm van controle en venatwoording deelt is een kwalijke zaak.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over ING Bank?