Klacht ING Bank: ING bank maakt misbruik van "zorgplicht", ontneemt klanten hun consumenten- en burgerrechten

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 459309
Gebruiker
door de bank geroofd
Datum
1 reactie

Details

De klacht

In AV heeft ING een reeks aan vorowaarden die opzettelijk niet helder en niet duidelijk zidjn zodat ING waar nodig (om bvb een duurdere of andere soort lening te proberen aan te smeren) daar misbruik kan maken. Op de prominente plaats staat Art2 "zorgplicht". De ING-interpretatie van de "zorgplicht", vrij vertaald:
*wij (lees ING) hoeven niet uit te leggen waarom wij iets van u vragen en of onze vraag op goede en redekijke gronden gebaseerd is, wij hoeven niet aan de Nederlandse wetgeving (en burger- en consumentenrechten) te voldoen, geen aanleiding voor onze verzoeken te hebben, want "magisce woord zorglplicht" opent voor ons deuren om willekeurig te vragen wat ons schikt (bvb als wij ene product willen aansmeren die voor de kant duurder is om klant zover te krijgen..." en als de klant in kwestie dat onredelijk vindt want (zoals in mijn geval) - geen achterstanden, geen daling van inkomsten, een stabiele situatie al 28 jaar) dan komen de dreigingen door ING (volgende klacht)

hieronder art. 2 AV over de "zorgplicht" (vaag taalgebruik ING mag alles, klant niets):

Artikel 2 Zorgplicht
Wij hebben een zorgplicht. U bent ook zorgvuldig
tegenover ons en u mag van onze dienstverlening geen
misbruik maken.
1. Wij zijn bij onze dienstverlening zorgvuldig en houden
hierbij zo goed mogelijk rekening met uw belangen. Dit doen
wij op een manier die aansluit bij de aard van de
dienstverlening. Deze belangrijke regel geldt altijd. Andere
regels in de ABV of in de voor producten of diensten geldende
overeenkomsten en de daarbij behorende bijzondere
voorwaarden kunnen dit niet veranderen.
Wij streven naar begrijpelijke producten en diensten. Ook
streven wij naar begrijpelijke informatie over die producten en
diensten en de risico’s ervan.

2. U bent zorgvuldig tegenover ons en houdt zo goed mogelijk
rekening met onze belangen. U werkt eraan mee dat wij onze
dienstverlening correct kunnen uitvoeren en aan onze
verplichtingen kunnen voldoen. Hiermee bedoelen wij niet
alleen onze verplichtingen tegenover u, maar bijvoorbeeld ook
verplichtingen die wij in verband met onze dienstverlening
aan u hebben tegenover toezichthouders of fiscale of andere
(nationale, internationale of supranationale) autoriteiten. U
geeft ons, als wij daarom vragen, de informatie en
documentatie die wij daarvoor nodig hebben. Als het u
duidelijk moet zijn dat wij die informatie of documentatie
nodig hebben, geeft u die uit uzelf.

De oplossing

ING gecontroleerd door AMF en de wetgevers, mogelijk ook onafhankelijke instanties

1 reactie

 1. Auteur
  ING Bank
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Beste door de bank geroofd,

  We hebben elkaar inmiddels telefonisch gesproken. Helaas heeft dit geen oplossing geboden. Ik wil je vragen om je klacht in te dienen via onze eigen klachtenprocedure. In deze link kun je hierover alle benodigde informatie vinden:https://www.ing.nl/de-ing/klachten/index.html

  Via dit kanaal hebben we je alle mogelijke informatie gegeven over onze algemene voorwaarden.

  Vriendelijke groet,

  Yvonne
  ING Webcare

Uiteindelijke oplossing

Auteur
door de bank geroofd
Datum
Uiteindelijke oplossing
Wij hebben telefonisch NIET gesproken - ik heb aangegeven niet om een telefoongesprek gevraagd te hebben maar om CONCRETE SCHRIFTELIJKE ANTWOORDEN op de VRAGEN. Ik vind het kwalijk als ING beweerd "elkaar gesproken te hebben". . De klachtenprocedure van ING is een "omleiding": geen ontvangsbevestiging van de klacht, geen mogelijkheid om klacht te volgen, geen mogelijkheid om klacht per mail in te dienen (alleen bellen en/of chatten, beide juridisch zonder status), en als eindsttaion: directie van ING welke na 6 weken zou reageren (wederom kan de klacht niet gevolgd worden). De "klachtenprocedure" van ING heb ik al uitgeprobeerd - omdat die niet opgericht is om tot oplossingen te komen (geen enkele antwoord gekregen) naar klachtenkompas uitgeweken. CONCLUDEREND: ING gedraagd zich als "boellie" en negeert de vragen en klachten.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over ING Bank?