Klacht ING Bank: ING bank maakt onmogelijk om schriftelijk met ontvangsbevestiging een klacht in te dienen

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 459312
Gebruiker
door de bank geroofd
Datum
1 reactie

Details

De klacht

ING bank heeft het indienen van een scriftelijke klacht waarvoor de klant een ontvangsbevestiging krijgt (en welk op deze wijze ene juridische status zou krijgen) onmogelijk gemaakt.

de klant kan alleen:
1 bellen
wat per definitie een vrijblijvende vorm van de communicatie en de teefonisch ecshibare medewerkers in regel "niet bevoegd" voor iets anders dan algemene info zijn waarbij ING de gesprekken opneemt en iet alle ING medewerkers even blij zijn als ook de klant dat doet
In regel wordt bij het bellen voor info opd e website van ING verwezen

2 chatten
waarbij een VOORNAAM in regel wederom "niet bevoegd" en/of niet de kennis heeft om concrete oplossing aan te bieden
de wijze van communiceren is van d ekant van ING "sympathiek" bijna "jollig"- smiley's, klant wordt met "jij" aangesproken enz....en als d evraag ect concreet is (en niet alleen "het stoom afblazen") naar de website verwezen.

3 schriftelijk met ING in contact komen kan uitsluitend door een broef aan de DIrectie (met een Antwoordnummer - dus wederom gee ontvangsbevestiging)

4 als bovengenoemde "klachtenprocedure" niets oplevert resteert de "gecshillencommissie"

BIJZNDERHEID: in d eAV schetst ING een ander beeld van eigen lachtenprocedure, namelijk:

Artikel 34 Klachten en geschillen
Hoe lossen wij geschillen met elkaar op?
1. Wij willen graag dat u tevreden bent over onze
dienstverlening. Als u niet tevreden bent, laat u ons dat
weten. Wij kijken dan of wij u een passende oplossing kunnen
bieden. Informatie over de klachtenprocedure staat op onze
website en is ook verkrijgbaar bij onze kantoren (ZIE TOELICHTING HIERBOVEN).

2. Geschillen tussen u en ons worden alleen voorgelegd aan
de Nederlandse rechter. Dit geldt als u de rechter inschakelt
maar ook als wij dit doen. Uitzonderingen hierop zijn:
a) Als dwingend recht een andere rechter aanwijst, zijn u en
wij daaraan gebonden;
b) Als er een voor u in aanmerking komende buitenlandse
rechter is, kunnen wij het geschil ook aan die rechter
voorleggen;
c) U kunt uw geschil met ons ook voorleggen aan de
bevoegde geschillen- en klachtencommissies.

De oplossing

dat ING een emailadres of een invulformulier (zoal dat telekomprovders den bvb) tbv de klachten becskbaar stelt, waarbij ook ene ontvangsbevestiging aan de klager gestuurd wordt, eveneens de mogelijkeid de klacht(klachtenprocedure...) te volgen.

1 reactie

 1. Auteur
  ING Bank
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Beste door de bank geroofd,

  We hebben elkaar inmiddels telefonisch gesproken. Helaas heeft dit geen oplossing geboden. Ik wil je vragen om je klacht in te dienen via onze eigen klachtenprocedure. In deze link kun je hierover alle benodigde informatie vinden:https://www.ing.nl/de-ing/klachten/index.html

  Via dit kanaal hebben we je alle mogelijke informatie gegeven over onze algemene voorwaarden.

  Vriendelijke groet,

  Yvonne
  ING Webcare

Uiteindelijke oplossing

Auteur
door de bank geroofd
Datum
Uiteindelijke oplossing
Wij hebben telefonisch NIET gesproken - ik heb aangegeven niet om een telefoongesprek gevraagd te hebben maar om CONCRETE SCHRIFTELIJKE ANTWOORDEN op de VRAGEN. Ik vind het kwalijk als ING beweerd "elkaar gesproken te hebben". Deze klacht gaat over de KLACHTENPROCEDURE waarop deze vrouwelijk voornama van webcare verwijst en NIET over informatie betreffende AV. De klachtenprocedure va ING is een soort "omleiding" van de klant: geen ontvangsbevestiging vand e klacht, geen mogelijkheid om klacht te volgen, geen mogelijkheid om klacht per mail in te dienen (alleen bellen en/of chatten, beide juridisch zonder status), en als eindsttaion: directie van ING welke na 6 weken zou reageren (wederom kan de klacht niet gevolgd worden). CONCLUDEREND: ING gedraagd zich als "boellie" en negeert/verdraait de vragen.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over ING Bank?