Klacht ING Bank: ING uitgebreide fin. gegevens klant, dreigt met blokkade lopende lening, weigert dit te onderbouwen

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 458631
Gebruiker
door de bank geroofd
Datum
8 reacties

Details

De klacht

ING bank eist uitgebreide financiele gegevens tbv "tussenttijdse kredietcheck" zondar dat daarvoor aanleiding of wettelijek grondslagen aanwezig zijn en dreigt met blokkade van de lening als de gegevens niet aangeleverd worden. De klant heeft een doorlopende lening, waarbij zowel aflossen als opnemen flexibel is en het limiet dezelfd eblijft. Er is geen sprake van achterstand, noch is in 28 jaar dat de klant een ING rekening en een ING doorlopend krediet hefet sprake van achterstand geweest. Ook de leeftijdscriterium is niet relevan- d eklant is 55. Na het bereikan vand e leeftijd van 67 jaar zou de lening jaarlijks met 20% verlaagd worden to 0 op hetmoment dat de klant 71 wordt. Prima zaak vind de klant, ook. Op meerdere verzoeken vand e klant om concrete wettelijek grondslag voor deze eis te geven (incl. wetsartikel enz) reageert d ebank eerst helemaal niet daarna met een brief waar geen enkele concrete zaak genoemd wordt maar vooral "waag taalgebruik"a nd e orde is, En met een herhaalde verzoek om gegevens en dreiging

De oplossing

dat ING ophoudt met dit soort ongeoorloofd "klantenterreur". D eklant vermoedt dat ING op deze wijze op het adwingen van een andere, voor ING nog profiatbelere soort lening uit is (namelijk van doorlopende lening, welke aan klant flexibiliteit biedt naar ene persoonlijke lening waravij de klant wel forse rente betaalt (thv 7,4%!) maar niet de mogelijkheid heeft om naast het aflossen ook weer op te nemen.

8 reacties

 1. Auteur
  ING Bank
  Datum
  Beste door de bank geroofd

  Vanaf november 2019 benaderen we onze klanten met een Doorlopend Krediet vanuit zorgplicht.

  Met een tussentijdse check toetsen we of de huidige lening nog bij je past. Er kan een wijziging in jouw financiële situatie hebben plaatsgevonden waardoor je nu of in de nabije toekomst de lening niet meer kan dragen. Om financiële problemen te voorkomen gaan we daarom controleren of deze lening nog geschikt is en je nog voldoende kredietwaardig bent voor de huidige lening. Als uit de tussentijdse check blijkt dat dit niet meer (volledig) het geval is, gaan we samen op zoek naar een oplossing.

  Ik hoop dat de reden van de tussentijdse check voor jou hiermee duidelijker is geworden.

  Vriendelijke groet,

  Yvonne
  ING Webcare
 2. Auteur
  door de bank geroofd
  Datum
  beste, de recatie van ING is exct het vooreeld van "vaag taalgebruik" waarbij ING zonder enige vorm van wettelijek onderbouwing eea bij een klant vraagt, Mijn vraag was HEEL CONCREET:
  1 op welke wettelijke artikkelen is de vraag gebaseerd (waarmee ik om CONCRETE NAAM van de wettelijek art. en desbetreffend ewet vraag(

  en

  2 wat is de exacte verbinding/koppeling tussen de wettelijke artikkelen en vorowaarden op welke ING zich beroept.

  SAMENVATTEND: het antwoord van ING laat geen enkel concreet wettelijk grondslag zien maar is zeer algemeen en niet concreet
 3. Auteur
  door de bank geroofd
  Datum
  wellicht overboedig, toch: ING biedt geen anwoord en ook geen oplossing voor de klacht.

  in plaats daarvan doet ING "alsof het neus bloedt" en begrukt algemene termen en begrippen.
 4. Auteur
  ING Bank
  Datum
  Beste door de bank geroofd,

  Ik sluit me aan bij het antwoord van mijn collega Yvonne.

  Dit doen we niet om vervelend te zijn maar om ervoor te zorgen dat je straks geen financiele problemen oploopt. Vandaar dat we tussentijds checken of de lening nog wel bij je past.

  Sorry, maar hieraan kunnen we helaas niks veranderen.

  Groet,
  Rialda
  ING Webcare
 5. Auteur
  door de bank geroofd
  Datum
  Geld van de klanten is een SERIEUZE zaak, en ING reageert hier alsof het om McDnalds hamburgertje gaat - er worden de namen van willekeurige medewersketsr genoemd: Yvonne, Rialda...ongeloofelijk.... wat kan uberhaubt relevantie van het noemen van een willekeurige naam van ene klactenbeandelaar zijn? En ook nog van de "webcare"(wta moet dat betekenen en warom zot dit relevant moeten zijn???

  Juistd e bovengenoemde racetis laten zien dat ING de wetgeving "aan de laars lapt" en ipv dienstverlening op de eersta plaats te zetten de klanten probeert te benadelen (gehele "tussencheck is bedoeld om mensen met doorlopende lening naar een persoonlijke lening te laten overgaan, welke voor de klant minder goed is maar aan ING meer winst oplevert)
 6. Auteur
  door de bank geroofd
  Datum
  Ik heb geen behoefte om telefoongesprekken met telefonisten van ING te voeren. Ik heb bij INg een aantal concrete vragen neergelegd en ING verzocht om daarop een schriftelijke antwoord te geven.

  Tot nu toe heb ik geen enkele vorm van antwoord van ING gekregen, maar uitsluitend een reactie "rijk" aan vaag taalgebruik en zonder concrete argumenten behalve "wij willen dit". 

  Het is zo-te-zien juist dat ING een "reactie"  gegeven heeft.

  Echter - ING heeft geen enkele vorm van een antwoord gegeven op mijn zeer concrete vragen, namelijk:


  wetgeving (dus niet "beleid")
  1 op welke concrete in Nederland op dit moment van kracht zijnde wet het verzoek van ING gebaseerd is?

  2 in geval ING in staat is op een concrete en van kracht zijnde wet te verwijzen, dan is mijn volgende vraag: het concreet wetsartikel te benoemen welke het voor ING mogelijk maakt om bestaande klanten met dit soort verzoeken lastig te vallen. 

  voorwaarden ING
  3 aan mij actuele voorwaarden voor mijn lopende lening te doen toekomen

  4 het direct verband tussen de  voor mijn lening geldende voorwaarden en onder 1&2 genoemde wettelijke grondslag aan te tonen en hard te maken dat ING daadwerkelijk conform de actuele in Nederland van kracht zijnde wetgeving het recht heeft om dit soort informatie tussentijds en zonder aanleiding te verzoeken en met "blokkade"te dreigen enz. 
 7. Auteur
  door de bank geroofd
  Datum
  - het vervolg van vorige post

  Ik heb bij INg een aantal concrete vragen neergelegd en ING verzocht om daarop een schriftelijke antwoord te geven. Tot nu toe heb ik geen enkele vorm van antwoord van ING gekregen, maar uitsluitend een reactie "rijk" aan vaag taalgebruik en zonder concrete argumenten .
  ....

  ING heeft geen enkele vorm van een antwoord gegeven op mijn zeer concrete vragen, namelijk (vervolg op punt 4 vorige post): 
  5 eveneens mij te verwijzen op de concrete relatie tussen de wetgeving (dus niet "beleid") die het voor ING mogelijk maakt om mij lastig te vallen en mijn recht als klant en consument op privacy 

  relatie ING - klant
  6 dat ING met harde (in wetgeving gewortelde) feiten aantoont dat er geen sprake is van "contractbreuk" en het "niet nakomen van de verplichtingen" door ING

  7 er staat zonder meer vast dat ik al 28 jaar mijn verplichtingen jegens ING nakom: geen achterstanden, geen betaalproblemen of anders. 
  I
  NG is tot nu toe niet bereid en/of niet in staat gebleken om antwoorden op de bovengenoemde vragen (gesteld per mail en mondeling) te geve maar blijft aankomen met dezelfde ongegronde en vage beweringen ("zorgplicht") .

  I feite pleegt ING  hier een "contractbreuk" waardoor ik schade op kan lopen.Bij dezen stel ik ING aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het contractbreuk + eis ik dat ING per omgaande alle brieven  met verzoek op ongeoorlofd tussencheck intrekt. 
 8. Auteur
  ING Bank
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Hallo door de bank beroofd.

  Bij het aanvragen van een product dien je akkoord te gaan met de voorwaarden en zijn ook de ‘Algemene Bankvoorwaarden’ van toepassing. .
  Één van deze voorwaarden is de volgende:

  Voor de uitvoering van onze dienstverlening hebben wij
  informatie van u nodig. Als wij daarom vragen, geeft u die
  aan ons.

  Als er gevraagd wordt om deze gegevens kan dat om verschillende redenen zijn.

  U moet aan uw verplichtingen voldoen. Als u dit niet doet,
  kunnen wij al onze vorderingen op u meteen opeisbaar
  maken.

  Ik zal de voorwaarden nogmaals meesturen zodat je het rustig na kunt lezen:

  https://www.ing.nl/media/ING_voorwaarden-en-overige-regelingen_tcm162-38817.pdf

  Vriendelijke groet,

  Margreet
  ING|Webcare

Uiteindelijke oplossing

Auteur
door de bank geroofd
Datum
Uiteindelijke oplossing
geen oplossing: ING blijft eromheen draaien, geeft geen concreet en eigenlijk ook helemaal geen antwoord op de vragen. continue: vaag taalgebruik....inmiddels ook contractberuk odner het mom van "voorwaarden"(die dan een gang naard e rechtbank niet zoduen halen, maar ING rekent dat de klanten die moeite niet willen doen alleen omdat zij denken dat ING "in troebelle water aan het vissen is"
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over ING Bank?