Klacht ING Bank: ING vraagt zonder aanleiding gegevens klant en dreigt met direct opeisen van de lening

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 459310
Gebruiker
door de bank geroofd
Datum
1 reactie

Details

De klacht

ING bank dreigt met "directe opeisbaareid" n geval van niet aanleveren van ZEER UITGEBREIDE fin-informatie door de klant terwijl de klant al 28 jaar ALLE financiele verplichtingen (lening, soms toegestaan rood staan enz) netjes nakomt.

ING beroept zic daarbij op eigen AV, maar weigert aan te tonen dat AV van ING aan de op dit moment van kracht zijnde Nederlandse wetgeving voldoet (incl. bescherming persoongegevens, burger- enconsuentenrechten)

Artikel 27 Onmiddellijke opeisbaarheid
U moet aan uw verplichtingen voldoen. Als u dit niet doet,
kunnen wij al onze vorderingen op u meteen opeisbaar
maken.
U komt uw verplichtingen aan ons tijdig, volledig en op de
juiste manier na. Met verplichtingen bedoelen wij niet alleen
geldschulden die u aan ons heeft, maar ook andere
verplichtingen. Denkt u bijvoorbeeld aan uw zorgplicht zoals
genoemd in artikel 2 lid 2 ABV. Het kan zijn dat u toch in
verzuim bent met de nakoming van een verplichting. Voor dat
geval geldt het volgende:
a) Wij mogen dan al onze vorderingen op u meteen
opeisbaar maken, dus ook de vorderingen uit een
overeenkomst die u wel correct nakomt. Wij maken van
dit recht geen gebruik als uw verzuim van weinig betekenis
is en houden ons aan onze zorgplicht zoals genoemd in
artikel 2 lid 1 ABV. Wij geven een voorbeeld:
Stel u heeft bij ons een betaalrekening waarop u volgens
de afspraken met ons maximaal Euro 500,-- rood mag
staan terwijl u een keer Euro 900-- rood staat. U heeft dan
een niet toegestaan tekort van Euro 400,-- op uw
betaalrekening. Als u daarnaast een woningfinanciering bij
ons heeft, is dit tekort geen voldoende reden om uw
woningfinanciering op te eisen. U moet dan natuurlijk wel
aan al uw verplichtingen uit de woningfinanciering
voldoen en het tekort snel aanzuiveren;
b) Als wij onze vorderingen opeisbaar maken, doen wij dat
door een verklaring. Wij vertellen u daarin waarom wij
dat doen.

De oplossing

da ING de onredelijke eis die geen enkele aanleiding heeft intrekt

1 reactie

 1. Auteur
  ING Bank
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Beste door de bank geroofd,

  We hebben elkaar inmiddels telefonisch gesproken. Helaas heeft dit geen oplossing geboden. Ik wil je vragen om je klacht in te dienen via onze eigen klachtenprocedure. In deze link kun je hierover alle benodigde informatie vinden:https://www.ing.nl/de-ing/klachten/index.html

  Via dit kanaal hebben we je alle mogelijke informatie gegeven over onze algemene voorwaarden.

  Vriendelijke groet,

  Yvonne
  ING Webcare

Uiteindelijke oplossing

Auteur
door de bank geroofd
Datum
Uiteindelijke oplossing
Wij hebben telefonisch NIET gesproken - ik heb aangegeven niet om een telefoongesprek gevraagd te hebben maar om CONCRETE SCHRIFTELIJKE ANTWOORDEN op de VRAGEN. Ik vind het kwalijk als ING beweerd "elkaar gesproken te hebben". De klachtenprocedure van ING is een soort "omleiding": geen ontvangsbevestiging van de klacht, geen mogelijkheid om klacht te volgen, geen mogelijkheid om klacht per mail in te dienen (alleen bellen en/of chatten, beide juridisch zonder status), en als eindsttaion: directie van ING welke na 6 weken zou reageren (wederom kan de klacht niet gevolgd worden). In alle gevallen krijgt de klant GEEN inhoudelijke reactie (de "klachtenprocedure" van ING heb ik al uitgeprobeerd - omdat die niet opgericht is om tot oplossingen te komen naar klachtenkompas uitgeweken) CONCLUDEREND: ING gedraagd zich als "boellie" en negeert de vragen en klachten.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over ING Bank?