Klacht ING Bank: ING weigert wettelijek grondslag van eigen vorowaarden toe te lichten en gebruikt dreigende taal

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 459303
Gebruiker
door de bank geroofd
Datum
1 reactie

Details

De klacht

ING reageert niet op een klacht maar draait eromheen: telkens andere "vrouwelijke voornaam" schrijft in deze forum teksten die op geen enkele wijze antwoord op d egestelde vraag geven,

namelijk: helemaal GEEN reactie op verzoek om concreet verband tussne het eis en de voorwaarden vad e bank en de in Nederland van kracht zijnd ewetgeving. In plaats daarvan - DWINGENDE en BEDREIGENDE taal van telkens een andere "vrouwelijek voornaam"

"Bij het aanvragen van een product DIEN (DWINGENDE TAAL) je akkoord te gaan met de voorwaarden en zijn ook de ‘Algemene Bankvoorwaarden’ van toepassing. Één van deze voorwaarden is de volgende: Voor de uitvoering van onze dienstverlening hebben wij
informatie van u nodig (NERGENS IN DENEDERLANDSE WET STAAT DAT ER EEN TUSSNTIJDSE CHECK TECHWAARDIGD IS AS ER GEEN PROBLEMEN ZIJN). Als wij daarom vragen, geeft u die
aan ons. (WEDEROM ZEER DWINGENDE TAAL van ING)

Als er gevraagd wordt om deze gegevens kan dat om verschillende redenen zijn (GEEN UITLEG WELKE REDENEN, eveneens aan mij persoonlijk GEEN REDEN EN GEEN ARGUMENT GEGEVEN). U MOET (zeer DWINGENDE TAAL, tegelijkertijd WEIGERT ING de WETTELIJKE GRONDSLAGEN voor deze TAALGEBRUIK EN WERKWIJZE TE GEVEN) aan uw verplichtingen voldoen. Als u dit niet doet, kunnen wij al onze vorderingen op u meteen opeisbaar maken. (WEDEROM DWINGENDETAAL en WEDEROM ZONDER TOELICHTINGW WETSARTIKEL van de IN NEDERLAND OP DIT MOMENT GELDENDE WETTEN DIT MOGELIJK MAAKT (vertaalt in de "voorwaarden")

Ik zal de voorwaarden nogmaals meesturen zodat je het rustig na kunt lezen:https://www.ing.nl/media/ING_voorwaarden-en-overige-regelingen_tcm162-38817.pdf Vriendelijke groet, Margreet, ING|Webcare

Deze VROUWELIJEK VOORNAAM weigert wederom de concrete vorowaarde te benoemen en verband tussen de voorwaarden van ING en Nederlandse wetgeving te leggen )
CONCLUDEREND: ING weigert ANTWOORD op zeer simpele en concrete vragen te geven

Als ING naar behoren andelt en werkt zou een antwoord geven niet moeilijk moeten zijn, toch draait ING eromheen en ontwijkt ING de antwoorden....

De oplossing

dat ING:
1 antwoorden op gestelde vragen geeft (ook antwoorden op de vragen in mijn eerdere klact)

2 da ING opgoudt met onwettelijke handelingen, dreigtaal en intimidatie vand e klanten

1 reactie

 1. Auteur
  ING Bank
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Beste door de bank geroofd,

  We hebben elkaar inmiddels telefonisch gesproken. Helaas heeft dit geen oplossing geboden. Ik wil je vragen om je klacht in te dienen via onze eigen klachtenprocedure. In deze link kun je hierover alle benodigde informatie vinden:https://www.ing.nl/de-ing/klachten/index.html

  Via dit kanaal hebben we je alle mogelijke informatie gegeven over onze algemene voorwaarden.

  Vriendelijke groet,

  Yvonne
  ING Webcare

Uiteindelijke oplossing

Auteur
door de bank geroofd
Datum
Uiteindelijke oplossing
Wij hebben telefonisch NIET gesproken - ik heb aangegeven niet om een telefoongesprek gevraagd te hebben maar om CONCRETE SCHRIFTELIJKEANTWOORDEN op de VRAGEN. Ik vind het kwalijk als ING beweerd "elkaar gesproken te hebben". en de KLACHTENPROCEDURE waarop deze vrouwelijkr voornama van webcare verwijst is een soort "omleiding": : geen ontvangsbevestiging van de klacht, geen mogelijkheid om klacht te volgen, geen mogelijkheid om klacht per mail in te dienen (alleen bellen en/of chatten, beide juridisch zonder status), en als eindsttaion: directie van ING welke na 6 weken zou reageren (wederom kan de klacht niet gevolgd worden). ING is een BANK en hoort in staat te zijn redelijk simpele vragen te beantwoorden en eigen AV met concrete argumenten te verdedigen. ING weigert echter elk concreet antwoord. GEEN oplossing, ING reageert in feite niet op de klachten en vragen.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over ING Bank?