Klacht Installatiebedrijf Peuten Venlo: Te hoge rekening

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 57732
Gebruiker
D
Datum
4 reacties

Details

Klacht

Jan. 2014 heeft monteur werkzaamheden verricht en na afloop bekeken of hoe n gevelkraan buiten aan te brengen. Daarop kreeg ik n offerte, waar materialen en arbeidsuren stonden vermeld. Ben akkoord gegaan met offerte. Echter, de klus was binnen 5 kwartier geklaard, er is 4uur in rekening gebracht,vgls offerte. Meteen telefonisch kenbaar gemaakt hier niet mee eens te zijn. Na dit telefoontje, een brief en nog een mail, bleef de firma bij het standpunt, dat de offerte bindend is en dat de rekening helaas in mijn nadeel uitvalt. Inmiddels heb ik de rekening overgemaakt, minus de 2u en 3 kwartier arbeidsloon. Ook volgens de Consumentenbond is volgens de wet een gespecificeerde offerte niet bindend en moest de rekening worden aangepast. Inmiddels heb ik 2 keer een aanmaning gekregen, met in de laatste brief het evt. in rekening brengen van incassokosten.

Gewenste oplossing

Creditering van het teveel in rekening gebrachte.
Geboden oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

4 reacties

 1. Auteur
  Installatiebedrijf Peuten Venlo
  Datum
  Hieronder treft u onze reactie aan welke wij destijds aan de klant hebben medegedeeld:Geachte mevrouw D.,In ons telefoongesprek van l.l. heb ik reeds aangehaald, dat de offerte destijds door u als zodanig is geaccepteerd.
  Dat het achteraf sneller realiseerbaar bleek is natuurlijk in het nadeel van u.
  Ik heb toen echter ook het andere scenario geschilderd: als wij er langer over hadden gedaan als in de offerte gesteld, dan was u niet accoord gegaan met een verhoging van de factuur.
  Dit is natuurlijk tegenstrijdig.Na intern overleg dien ik u helaas mede te delen, dat wij conform onze offerte factureren.Wij verzoeken u dan ook het nog openstaande bedrag aan ons te voldoen.Ter volledigheid, wij hebben reeds een mindering op de factuur gebracht i.v.m. een terechte opmerking van de klant betreffende en 2e reparatie aan het toiletreservoir.
 2. Auteur
  D
  Datum
  Deze reactie van het bedrijf Peuten accepteer ik niet. Ik wens alleen te betalen voor het geleverde en dus moet €145,00 in mindering worden gebracht!
 3. Auteur
  Installatiebedrijf Peuten Venlo
  Datum
  Aangezien klachtenkompas.nl geen communicatiemiddel is, wensen wij niet verder op deze reactie in te gaan.Wij betreuren het dan ook, dat getracht wordt deze site als breekijzer te gebruiken.
  Wij blijven derhalve bij onze eerdere standpunten.
 4. Auteur
  D
  Datum
  Door de onbuigzame houding van Peuten heb ik verder advies ingewonnen. De weg, die me restte was geschillencommissie of uitspraak via de rechtbank. Daarop mijn rechtsbijstandverz. ingeschakeld. Ook zij zijn van mening dat de fact. buiten proporties is. 5 Kwartier werken en 4 uur betalen! Spontaan werd aangeboden om mij het restende bedrag te betalen en zij zullen het geld gaan verhalen op Peuten. Het geld is overgemaakt en de zaak is nu voor mij gesloten. Slechte reclame voor Peuten.

Deze klacht is gesloten

Ook een klacht indienen over Installatiebedrijf Peuten Venlo?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen