Klacht Intrum Justitia: een email met vordering en heb geen idee waarover dit gaat!

Klachtnummer
# 113332
Gebruiker
Corrie
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Vandaag ontving ik via mijn mailadres een email met vordering en heb geen idee waarover dit gaat!
De bijlage met de openstaande factuur is niet te downloaden.
Het tel.nr. is niet bereikbaar!

--------------------------------------------------------------------------------
Date: Tue, 9 Jun 2015 07:41:46 +0200
To: corriegroeneveld@hotmail.com
Subject: Openstaande Factuur
From: incasso@intrum.com
Behandeld door : TransIP Domein Registratie
Direct tel. nr. : 088 - 452 71 31

Openstaande vordering,

Geachte mevrouw/heer.

In de bijgevoegde factuur verwijzen wij u naar de eerder ontvangen herinnering(en). Wij stellen u hierbij
de gelegenheid om het verschuldigde bedrag van €93,50 met rente binnen 14 dagen te voldoen op
ons IBAN-rekeningnummer NL50ABNA0471467210 t.n.v. St. Derdengeleden Intrum Justitia Nederland B.V.

De oplossing

Verduidelijking waarover dit gaat

1 reactie

  1. Auteur
    Intrum Justitia
    Datum
    Op 10 juni 2015 schriftelijk afgehandeld.

Ook een klacht indienen over Intrum Justitia?