Opgelost door Intrum Justitia: Ondanks mijn ongeneeslijke ziekte, probeer je best te doen dit te regelen maar krijg je geen steun.

Status
content Opgelost
Klachtnummer
# 353772
Gebruiker
Pandor&Donny
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Na ontvangen brief, meerdere keren geprobeerd contact te zoeken wat niet lukt. Ook met tegenzin betaling regeling voorgesteld. Dit om rust te krijgen in mijn ongeneeslijke ziekte en dit veel spanning en emoties kost. Ook hier is niet op gereageerd. Tot slot vandaag klacht ingediend op site Intrum Justitia, ook hier is totaal geen reactie opgekomen.

De oplossing

Allereerst als mens behandeld worden ! Hulp bij dat uitgezocht wordt of open staande nota wel klopt. Tot slot zo nodig betaling regeling om rust te krijgen, mijn ziekte is slopend maar deze spanningen ook.

1 reactie

  1. Auteur
    Pandor&Donny
    Datum
    Zoals Intrum Justitia meld is mijn klacht inderdaad in behandeling genomen. Dit is positief omdat er dan tenminste gezocht wordt naar een oplossing. Zodra er ook een tevreden oplossing gevonden is waar beide partijen mee verder kunnen zal ik dat hier ook zeker melding van maken.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Pandor&Donny
Datum
Uiteindelijke oplossing
Intrum Justitia heeft en toont begrip inhoud van mijn klacht. Hiervoor bieden ze zelfs hulp in richting opdrachtgever. En dus kan Intrum Justitia op dit moment niets anders doen, dan dat ik ook moet doen en dat is afwachten op reactie opdrachtgever. Mocht opdrachtgever toch menen door te zetten onterechte vordering, is verdere hulp / begrip Intrum Justitia zeer welkom ................. Gelet op mijn situatie en persoonlijke omstandigheden. Bied Intrum Justitia begrip en hulp, en dus sluit ik de klacht.
Status
opgelost
Beoordeling
content

Ook een klacht indienen over Intrum Justitia?