Klacht Intrum Justitia: Onterechte herinnering

Klachtnummer
# 457341
Gebruiker
Ajaa
Datum
2 reacties

Details

De klacht

Intrum Nederland B.V.
Postbus 3087
3301 db

Betreft: herinnering

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van bovengenoemde correspondentie van uw kant bericht ik u als volgt. Voor zover ik kan nagaan ben ik niets aan uw opdrachtgever verschuldigd, omdat ik geen overeenkomst met uw opdrachtgever ben aangegaan, dan wel een product of dienst heb afgenomen. De door u aangegeven specificatie is niet op mij van toepassing.
Ik heb nooit iets besteld bij KPN. Dus ook geen factuur en ook geen herinnering gekregen! Geen account BIJ KPN.Deze aanmaning is niet voor mij bestemd, dan wel misleiding! Ik verzoek u om mijn gegevens uit uw administratie te verwijderen. Ik ga deze aanmaning uiteraard niet betalen.
Tevens voldoet uw aanmaning ook niet aan de wettelijke eisen t.a.v. een betalingstermijn van veertien dagen, die ingaat bij ontvangst brief en moet duidelijk zijn wanneer de betalingstermijn van veertien dagen begint en de betalingstermijn in de aanmaning mag niet korter zijn dan veertien dagen.
Als u de vordering desalniettemin handhaaft, zie ik graag de onderliggende bewijsstukken zoals een contract, opdrachtbevestiging via email, verzendbevestiging via e-mail, betaalverzoek via e-mail, herinnering tot betalen via e-mail, mailaccounts van KPN van u tegemoet.

Blijft u mij aanmaningen sturen, dan meld ik dit tevens bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ga er vanuit dat deze kwestie hiermee is afgedaan, dan wel dat ik binnen een week na heden van u de bewijsstukken ontvang waaruit blijkt dat en waarom ik toch iets verschuldigd zou zijn.

Hoogachtend,
De oplossing
Verwijderen van aanmaning en persoonsgegevens uit bestand Intrum

De oplossing

Graag

2 reacties

 1. Auteur
  Intrum Justitia
  Datum
  Referentie Intrum : 300529849
  Cliënt : Intrum Nederland B.V. inzake KPN B.V.

  Geachte heer, mevrouw Dilberovic,

  Uw klacht via klachtenkompas.nl hebben wij in goede orde mogen ontvangen en uw bezwaar/klacht is in behandeling genomen.

  Wij sturen u zo spoedig mogelijk een reactie.

  Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende ingelicht te hebben.


  Met vriendelijke groet,

  Intrum
  Postbus 36161, 1020 MD Amsterdam
  Bezoekadres: Teleportboulevard 136-142, 1043 EJ Amsterdam
  www.intrum.nl
 2. Auteur
  Intrum Justitia
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Geachte heer, mevrouw Dilberovic,

  In aansluiting op ons eerdere e-mailbericht kunnen wij u als volgt informeren.

  In uw schrijven stelt u dat u niets verschuldigd bent aan onze opdrachtgever, KPN B.V., en dat wij incorrect hebben gereageerd.

  Bestudering van onze gegevens heeft uitgewezen dat wij inderdaad incorrect hebben gereageerd. Wij bieden onze welgemeende excuses aan.

  Wat betreft uw stellinginname via uw klacht op klachtenkompas.nl. Wij hebben alle relevante onderliggende stukken als bijlage toegevoegd. In deze bijlagen staan de facturen, de contractbevestiging alsmede de eindafrekening met het openstaande bedrag. Wij verzoeken u de bijlage door te nemen en mocht u het niet eens zijn met de stukken dan kunt u een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. In dit bezwaarschrift kunt u aangeven op welke punten de openstaande rekening niet klopt.

  Indien u na bestudering van de onderliggende stukken tot betaling wilt overgaan, dan kunt u het gehele bedrag binnen veertien dagen onder vermelding van dossiernummer 300529849 naar rekeningnummer NL80INGB0000007019 ten name van St. Intrum Justitia Nederland. Wilt u liever een betalingsregeling afspreken? Neem dan telefonisch contact op via 088-1189999.

  Tot slot willen wij op uw opmerking over de incassobrief ingaan. De wettelijke incassobrief met de aanzegging van de incassokosten dient inderdaad een veertiendagen termijn te bevatten. Dit noemen wij de WIK-brief. Dat betekent echter niet dat alle incassobrieven die termijn moeten bevatten, slechts wanneer er sprake is van een wettige verhoging van de kosten.

  Wij vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd en wachten uw reactie of betaling met belangstelling af.


  Met vriendelijke groet,

  Intrum
  Postbus 36161, 1020 MD Amsterdam
  Bezoekadres: Teleportboulevard 136-142, 1043 EJ Amsterdam
  www.intrum.nl

Ook een klacht indienen over Intrum Justitia?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen