Klacht Intrum Justitia: Onterechte incassobrieven van IJ en geen reactie op mijn acties

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 144464
Gebruiker
Hans H
Datum
7 reacties

Details

De klacht

In 2006 is een geschil ontstaan. Een onterechte vordering op mij. In der minne geschikt. Daarna de ellende. IJ wilde op mij incasseren. Mijn juridisch adviseur heeft IJ in 2006 aangeschreven: geen enkele reactie. Wel ontving ik betalingsaanmaningen, soms "aanbiedingen". Enkele malen telefonisch op gereageerd. Men zou het uitzoeken en reactie zenden. Niets dus. Dit jaar weer een aanmaning. Maar weer eens bellen. Met Mevrouw Sewnath van Intrum Justitia. Ze bood haar verontschuldigingen aan voor het achterwege blijven van reacties. Ze zou de zaak uitzoeken, binnen veertien dagen zou een schriftelijke reactie komen. Weer een inhoudloze belofte, zo bleek. Opnieuw taal noch teken. Op 30 april 2015 een brief geschreven aan IJ. Mijn eisen: tot een afronding komen. Weer geen enkele reactie ! Ik probeer nu nog eenmaal, nu via dit forum, IJ tot een passende reactie te bewegen. Bij ontbreken van een afdoende reactie: ik heb het dossier gereed liggen voor verdere afwikkeling door DAS.

De oplossing

In mijn brief van 30 april j.l. aan Intrum Justitia heb ik gevorderd:
- een schriftelijke verklaring waarin IJ erkent dat de veronderstelde vordering op een misverstand berust
- een schriftelijke verklaring waarin IJ excuses aanbiedt voor het ernstig tekort schieten van die organisatie in de afwikkeling van deze in 2006 ontstane "kwestie" en
- betaling van door mij vermelde 175,00 Euro's, zijnde vergoeding voor door mij gemaakte administratie-/invorderings-/incassokosten (waaronder onder meer telefoon- en portikosten)

7 reacties

 1. Auteur
  Intrum Justitia
  Datum
  De klacht is in behandeling genomen.
 2. Auteur
  Hans H
  Datum
  In de mail van Klachtenkompas van vanochtend staat "Intrum Justitia heeft opnieuw gereageerd". Ik zie uitsluitend een eerste reactie staan, inhoudende "klacht in behandeling genomen". Dus Intrum Justitia is nog steeds aan zet. Ik wacht op die inhoudelijke reactie. Dit bij deze opgemerkt: ter vermijding van mogelijke misverstanden. De beurt is nog steeds aan Intrum Justitia. Met vriendelijke groet, Hans H
 3. Auteur
  Intrum Justitia
  Datum
  De klacht is op 4 januari 2016 schriftelijk afgehandeld.
 4. Auteur
  Hans H
  Datum
  Het is nu donderdagochtend, 7 januari 2016. Nog niets ontvangen van Intrum Justititia.. Er is dus nog niets afgehandeld. Van wie die veronderstelling ("schriftelijk afgehandeld") komt is onduidelijk . Komt die stelling van IJ of de redactie van Klachtenkompas ? In ieder geval: ik heb niets ontvangen, laat staan dat dus de klacht is afgehandeld. IJ IS/BLIJFT AAN ZET. Vrouwe Justitia zou zich doodschamen dat een dergelijk bedrijf haar naam durft te dragen Ik wacht maar weer af ! De klok loopt ...
 5. Auteur
  Intrum Justitia
  Datum
  Indien u ons uw e-mailadres doorgeeft, kunnen wij u de reactie tevens per e-mail zenden.
 6. Auteur
  Hans H
  Datum
  IJ heeft uitsluitend gereageerd op mijn telefoontje van 26 februari 2015. Op 4 januari 2016! Op of over het gegeven dat ik al vanaf 2006 schriftelijk, telefonisch en via mijn rechtsbijstandsverzekering hen duidelijk heb gemaakt dat er geen sprake kon zijn van een vordering, geen woord ter verontschuldiging. Ook niet over de overige inhoud van mijn voormelde brief. Een arrogante en niet-passend gedrag. Over het door hen gestelde "ontbreken van onrechtmatig handelen" ga ik contact opnemen met DAS.
 7. Auteur
  Hans H
  Datum
  IJ heeft uitsluitend gereageerd op de ingediende klacht bij KK. de zaak liep al sinds 2006 ! Geen woord daarover, geen reacties ooit geweest van IJ. Slecht voorbeeld voor de sector incassobureaus. Ik overweeg nog mijn contravordering verder te laten afwikkelen door DAS. Slechte beurt en onrechtmatig handelen van IJ. Maar .. goed dat KK er is. Geeft ook inzicht voor anderen hoe organisatie handelen. Dank !

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Hans H
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Intrum Justitia?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen