Klacht Intrum Justitia: Onterechte incassovordering

Klachtnummer
# 358337
Gebruiker
ppowter
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Geachte heer, mevrouw,

Enige tijd geleden ontving ik van Intrum een incassovordering. Deze heb ik geheel ten onrechte ontvangen. Op 6 maart jl. heb ik dan ook een betaalbewijs aan Intrum toegezonden waaruit blijkt dat de openstaande vordering reeds voldaan is. Tevens heb ik een e-mail van Zalando bijgevoegd waarin bevestigd wordt dat ik het genoemde bedrag heb betaald. Echter wordt deze e-mail als onvoldoende bewijs beschouwd en om deze reden heeft Intrum mijn betaalbewijs op 6 maart voorgelegd aan Zalando. Op 13 maart jl. heb ik telefonisch contact opgenomen i.v.m. de openstaande vordering. Toen bleek dat Intrum vooralsnog geen bevestiging van Zalando heeft mogen ontvangen. Een medewerker van Intrum heeft kenbaar gemaakt dat dit normaliter één week duurt. Deze week was inmiddels verstreken. Tot op heden heb ik geen reactie noch een bevestiging mogen ontvangen op de door mij verzonden e-mail. Hierbij verzoek ik Intrum dringend mij een bevestiging te doen toekomen en het incassodossier te sluiten. Bovenal wil ik kenbaar maken dat ik de service van Intrum als uitermate slecht heb ervaren.

Ik verneem graag zo spoedig mogelijk.

De oplossing

Sluiten incassodossier en laten vervallen incassokosten

0 reacties

Ook een klacht indienen over Intrum Justitia?