Klacht Ista Nederland: Te hoge afrekeningskosten

Klachtnummer
# 194416
Gebruiker
Alice
Datum
1 reactie

Details

De klacht

In mijn woning heb ik blokverwarming. Ik stook altijd hetzelfde en het vorig jaar moest ik 48 euro bijbetalen. Nu heb ik weer een afrekening ontvangen en moest 474 euro bijbetalen. Ik heb dit uit laten zoeken en ik heb als antwoord gekregen dat mijn stookkosten ten opzichte van het vorige jaar was verdubbeld. Zou misschien best kunnen maar ik kom bij een verdubbeling dan op 96 euro en geen 474 euro. Dit is gewoon 10 X zoveel. Er is wel nagekeken of er storingen zijn geweest maar dat was niet het geval. Ik kon wel de meters laten controleren maar als er niks gevonden werd dan moest ik die kosten voor het onderzoek zelf betalen. Aangezien ik geen vertrouwen heb in ISTA heb ik dit niet laten doen. Ik ben op internet gaan zoeken of hier meer klachten over waren en dit was inderdaad het geval. Ik ben geschrokken van het aantal klachten over dit bedrijf.

De oplossing

Als mijn stookkosten verdubbeld zijn wil ik 96 euro betalen en geen 474. Ook wil ik inzage in het verbruik en kosteloos laten controleren of de meters die er zitten wel kloppen.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Ista Nederland hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

1 reactie

 1. Auteur
  Ista Nederland
  Datum
  Geachte mevrouw de Veld,

  Naar aanleiding van uw klacht kunnen wij u het onderstaande meedelen.
  ista Nederland B.V. is een onafhankelijk tussenpersoon, die zorgt voor registratie van meterstanden en de opstelling van de verdeling stookkosten aan de hand van deze meterstanden voor complexen waarvan de deelnemers zijn aangesloten op een gezamenlijke cv-installatie. Wij zijn geen energieleverancier, en er niet bij gebaat hogere verbruiken door te berekenen dan werkelijk geregistreerd.
  Allereerst worden de totale energiekosten gesplitst in variabele en vaste energiekosten. Vaste energiekosten hebben betrekking op de warmte die wel in het gebouw vrijkomt maar niet via de radiatoren, bijvoorbeeld via de cv. leidingen of het ketelhuis. Deze warmte wordt niet gemeten, maar moet wel betaald worden. De variabele energiekosten hangen direct samen met het gebruik dat u van uw radiatoren maakt. Deze kosten worden verdeeld over het totaal aan eenheden van alle meters in het complex. De prijs per warmte-eenheid wordt berekend door de totale variabele energiekosten van het complex te delen door het totaal aan opgenomen warmte-eenheden in alle woningen. Zo ontstaat een prijs per eenheid. Door uw verbruik te vermenigvuldigen met deze eenheidsprijs ontstaat uw aandeel in de variabele kosten.
  Op uw afrekening zijn ook kosten voor een reparatie doorbelast dit betreft een vervanging van een meter in de keuken.

  Helaas kunnen wij niets anders constateren dan dat uw afrekening juist is opgesteld.

  Met vriendelijke groet,
  ista Nederland b.v.Ook een klacht indienen over Ista Nederland?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen