Klacht Ista Nederland: Te hoge stookkosten (referentie 179918)

Klachtnummer
# 182536
Gebruiker
gayina
Datum
5 reacties

Details

De klacht

Zie referentie 179918. Hier kan niet meer op gereageerd worden, maar de klacht is nog niet afgehandeld.

Ik vraag me nog steeds af hoe de kosten zo hoog kunnen zijn. Ik heb nooit de verwarming aan, omdat het hier al warm genoeg is. Er lopen leidingen door het gebouw die al verwarmd zijn door de andere woningen en hier kan ik niks aan veranderen.
Er is ook geen sprake van meer verbruik de afgelopen jaren. Eerder minder verbruik door de milde winters die we gehad hebben, Ergens klopt er dus iets niet en ik zou hier graag een oplossing voor zien! Ik ga niet ieder jaar meer betalen voor kosten die ik niet zelf maak!!

De oplossing

zie referentie 179918

5 reacties

 1. Auteur
  Ista Nederland
  Datum
  Geachte mevrouw Engels,

  Naar aanleiding van uw klacht en de klachten die u eerder heeft ingediend waar u ook van ons antwoord op heeft gekregen doen wij u onderstaande informatie toekomen. Met uw beheerder Antares is afgesproken dat ista Nederland B.V. de stook en waterkosten voor het gehele complex aan het energiebedrijf betaalt. Wij incasseren uw voorschot. Na afloop van de afrekenperiode registreert ista Nederland de individuele meterstanden. Wij ontvangen de eindafrekening voor het gehele complex van het energiebedrijf. Het totaalverbruik van het complex verdelen wij op basis van de geregistreerde meterstanden over alle deelnemers. Vervolgens ontvangt u van ons de eindafrekening. Uw beheerder Antares bepaalt het Gigajoule (GJ)-tarief. Bij u in het complex hangen warmtekostenverdelers het totaal aan opgenomen eenheden van het complex delen wij door het totaal verbruikte gigajoules (GJ) van het complex. Zo ontstaat een Gigajoule factor. Door uw verbruik aan warmte-eenheden te vermenigvuldigen met deze GJ- factor, ontstaat uw verbruik in GJ. U kunt deze kosten beïnvloeden door meer of minder te stoken.
  In het complex zijn geen koud watermeters aanwezig het verbruik wordt naar rato van het warmwaterverbruik verdeeld over alle bewoners. Wij kunnen geen verklaring geven voor verbruik of verbruiksstijging. ista Nederland B.V. registreert slechts het verbruik per deelnemer en berekent aan de hand van dit verbruik het aandeel in de totale stookkosten. Wij hebben geen inzicht in de redenen voor veranderingen in het stookgedrag van bewoners en kunnen deze alleen maar constateren. Wij hebben nogmaals uw afrekening gecontroleerd en kunnen hier helaas geen fouten in ontdekken.
  Met vriendelijke groet,
  ista Nederland b.v.
 2. Auteur
  gayina
  Datum
  Dag,

  Schijnbaar klopt er dan iets niet met de warmtekostenverdelers. Is het mogelijk om hier een nieuwe voor te krijgen of dat deze worden nagekeken? De laatste jaren is er niemand meer hier geweest en heb ik ook geen meterstanden hoeven door te geven. Ik vraag me dan af hoe jullie aan de cijfers komen?
  Ook heb ik vernomen dat mensen die in een hoekwoning wonen, korting krijgen op de stookkosten. Klopt dit en wordt dit dan al verrekend?

  Mvg Dorothe
 3. Auteur
  Ista Nederland
  Datum
  Geachte mevrouw Engels,

  Naar aanleiding van uw reactie over het gemeten verbruik en de aanwezige warmtemeters in uw woning deel ik u het volgende mee.

  Zoals u eerder is meegedeeld, is uw verbruik van o.a. warmte in het seizoen 2015 hoger geweest dan in voorgaand seizoen. Het verwerkte verbruik op uw afrekening klopt met het uitgelezen verbruik.
  Hoewel uw meters in overleg met Antares kunnen worden vervangen, lijkt mij dit niet nodig en uit kostenoverweging ook niet raadzaam. De meters geven namelijk geen storingscodes door en blijven maandenlang op een gelijke stand staan. Het verbruik op uw meters werd dan ook voornamelijk in de maanden januari t/m maart en oktober t/m december 2015 gemeten.

  Om u inzicht in het gemeten verbruik te geven, zal ik een overzicht van deze meterstanden per post naar u toezenden. Ook zal ik daarbij een brochure over de werking van uw meters meesturen. De aanwezige meters zijn namelijk radiografisch waardoor wij de standen op afstand kunnen uitlezen en een bezoek van onze meteropnemer niet meer nodig is. Alleen wanneer er van een meter geen meterstanden worden ontvangen of dat er een storingscode wordt ontvangen zal onze monteur contact met u zoeken om de betreffende meter te controleren.

  Bij controle van uw afrekening blijkt inderdaad dat er reductie op uw verbruik wordt toegepast. Op uw verbruik wordt nl. een reductie van 31% toegepast zoals u in de kolom "Reductie" in het overzicht van meterstanden bij punt 3 op uw afrekening kunt zien.

  Indien u na deze informatie alsnog twijfelt aan de werking van uw meters, kunnen uw meters alsnog door onze technisch medewerker gecontroleerd worden. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Hierbij merk ik wel op dat er aan deze controle kosten zijn verbonden wanneer inderdaad blijkt dat uw meters juist functioneren.

  Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,
  ista Nederland B.V.
 4. Auteur
  gayina
  Datum
  Bedankt voor het versturen van de gegevens. Er zit echter geen brochure bij en ook geen uitleg wat de getallen betekenen. Ik blijf het toch vreemd vinden dat ondanks ik geen verwarming aan heb, toch flink blijf verbruiken. Het lijkt me niet dat het beetje warme water wat ik verbruik om te douchen en de afwas e.d. zoveel geld moet kosten.
  Fijn dat ik reductie krijg, maar krijg ik dit dan al vanaf 1997?
  Ik hoef geen controle, want ik wil niet onnodig nog meer betalen.

  gr. Dorothe
 5. Auteur
  Ista Nederland
  Datum
  Geachte mevrouw Engels,

  Naar aanleiding van uw reactie kunnen wij u het onderstaande meedelen.
  Zoals reeds eerder is medegedeeld zijn er in het complex geen koud watermeters aanwezig het verbruik wordt naar rato van het warmwaterverbruik verdeeld over alle bewoners. Uw warmwaterverbruik in tegenstelling tot de overige bewoners is erg hoog. Het gemiddelde in het complex ligt op ongeveer 15 kuub per jaar u daarentegen zit op 39 kuub warmwater. Doordat het verbruik van het koude water berekent wordt naar het verbruik van het warme water valt hierdoor uw afrekening een stuk hoger uit.

  Wij kunnen geen verklaring geven voor verbruik of verbruiksstijging. ista Nederland B.V. registreert slechts het verbruik per deelnemer en berekent aan de hand van dit verbruik het aandeel in de totale stookkosten. Wij hebben geen inzicht in de redenen voor veranderingen in het stookgedrag van bewoners en kunnen deze alleen maar constateren.

  De brochure zal ik u alsnog per post toesturen, de korting in uw woning passen wij al toe sinds dat dit complex bij ons in service is t.w. 1998.

  Met vriendelijke groet,
  ista Nederland b.v.