Klacht IZA Zorgverzekeraar: Misleidende reclame

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 89545
Gebruiker
L.A.C. Feij
Datum
3 reacties

Details

De klacht

Advertentie in de NRC d.d. 20-12-2014 vermeld de IZA GezondSamenPolis voor €95,76.
Als jarenlange IZA-klant lijkt mij dit wel wat. Nadere informatie leert dat deze polis alleen beschikbaar is voor mensen in dienst bij specifieke werkgevers, dus niet voor mij.
In de advertentie wordt over deze randvoorwaarde niet gerept. De IZA houdt er kennelijk 2 soorten klanten op na, zonder dit expliciet aan te geven. Ik vind dit misleidende reclame en heb daarom de IZA gevraagd mij ook die polis of mijn huidige polis voor dezelfde prijs aan te bieden. Daar wil de IZA niet op ingaan, ik behoor tot de foute groep en moet daarom meer betalen.

De oplossing

IZA GezondSamenPolis of Standaard Zorgverzekering voor € 95,76 conform de advertentie.

3 reacties

 1. Auteur
  IZA Zorgverzekeraar
  Datum
  Geachte heer Feij, Bedankt voor uw bericht waarin u aangeeft dat u het niet eens bent met mijn antwoord. In dit bericht leest u mijn reactie. Reclame uiting
  In uw bericht en in ons gesprek van 22 december 2014 gaf u aan dat u het niet eens bent met onze reclame uiting in het NRC. Hierin doen wij een aanbod voor een beperkte groep mensen. Namelijk voor personen die werken bij de gemeente, provincies en waterschappen. Dit staat niet vermeld in de advertentie. Daarom vindt u dit misleidend. Vervelend
  Ik begrijp dat u de reclame uiting als misleidend heeft ervaren. Dit is niet onze bedoeling. Ik heb uw signaal doorgezet naar de afdeling marketing en communicatie. Namens IZA bied ik u excuses aan dat u de advertentie als misleidend hebt ervaren. Wijzigen
  U wilt graag gebruik maken van het aanbod dat wordt gedaan in het NRC. Helaas is dit niet mogelijk omdat u niet werk voor de gemeente, de provincies of het waterschap. Het aanbod is namelijk een werkgeverscollectiviteit. Aanbieding
  Mijn collega van de retentiedesk heeft op 22 december 2014 met u gesproken over uw mogelijkheden. U geeft aan dat u namelijk een lagere premie wilt. U bent bij ons collectief verzekerd via Endinet B.V. U ontvangt hierdoor een maandelijkse korting van € 16,48. Helaas kunnen wij u geen alternatief aanbieden waarbij u een hogere korting ontvangt. Oneens?
  Als u het oneens blijft met ons standpunt, kunt u dit voorleggen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), Postbus 291, 3700 AG in Zeist. Meer informatie over deze stichting is te vinden op www.skgz.nl.Meneer Feij, wij zijn van mening dat alle relevante argumenten zijn uitgewisseld. Dit is ons definitieve standpunt. Daarom gaan wij alleen in op toekomstige bezwaren over hetzelfde onderwerp via de SKGZ.
 2. Auteur
  L.A.C. Feij
  Datum
  IZA heeft geantwoord dat de advertentie inderdaad niet volledig is geweest en dat ik er niet onder val. IZA stelt niets voor mij te kunnen doen en verwijst door naar SKGZ. Is het zinvol om hierop in te gaan of vecht ik tegen windmolens.
 3. Auteur
  L.A.C. Feij
  Datum
  Goedkope reactie van IZA. Ja we zitten fout, nee we doen niets, bekijk het maar. Inmiddels heeft de IZA de bekritiseerde advertentie exact gelijk weer in de NRC geplaatst. Dus nu bewust misleidend.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
L.A.C. Feij
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over IZA Zorgverzekeraar?