Opgelost door IZZ Zorgverzekeraar: IZZ maakt er een rommeltje van met de facturering / betalingsregeling.

Status
content Opgelost
Klachtnummer
# 397777
Gebruiker
Meilany
Datum
0 reacties

Details

De klacht

IZZ maakt er een rommeltje van met de facturering / betalingsregeling en ze communiceren niet goed en houden zich niet aan gemaakte afspraken.

Er was een betalingsachterstand onstaan voor 3 maanden zorgpremie omdat Amstelring de incasso's van IZZ weigerde/storneerde, dus buiten onze schuld om....het betrof de maanden maart/april/mei. Bedrag €784,50.

Hiervoor werd in juni een betalingsregeling afgesloten maar IZZ heeft een veel hoger bedrag in de betalingsregeling opgenomen en ook dubbel. Hierdoor betalen we onnodig een te hoog termijn bedrag. IZZ erkent de fout in hun correspondentie met kenmerk: DB068/MDB/8614846

Maar heeft dit niet/half hersteld want het termijn bedrag is niet aangepast en er staat nog steeds een maandpremie juni in die allang via de werkgever is betaald via looninhouding. IZZ wil dat we die maand ook aan hun rechtstreeks betalen en heeft gevraagd aan mij of de werkgever de reeds uitgedraaide salarisstroken opnieuw wilt maken wat niet eens mogelijk is maar ook indruist tegen de gemaakte afspraak van de collectieve verzekering via de werkgever met ingang van 1 juni. IZZ heeft dit zelfs bevestigd op hun Polis die ze afgegeven hebben met kenmerk: CH0003.
Heb dit meerdere malen via telefoon en email kenbaar gemaakt maar IZZ blijft nalatig in het oplossen ervan en blijft gewoon onterechte betaalverzoeken sturen ook als daar reeds uitstel voor is toegezegd door een medewerker met de naam Kuiper.


Kortom IZZ maakt er een rommeltje van en ik ben daar de dupe van.

De oplossing

Ik wil een nieuwe betalingsregeling, die ALLEEN betrekking heeft op de maanden maart/april/mei voor het correcte bedrag van €784,50 en die dus alleen betrekking heeft op de 3 maanden die werkgever Amstelring verzuimd heeft in te houden op het salaris.

Vervolgens daarop de reeds gemaakte betalingen in minder brengen. En een aangepast maandbedrag wat hoort bij deze correcte betalingsregeling.De hele huidige bet

0 reacties

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Meilany
Datum
Uiteindelijke oplossing
Het is in orde zo.
Status
opgelost
Beoordeling
content

Ook een klacht indienen over IZZ Zorgverzekeraar?