Klacht Joto: 24-5 televisie besteld en betaald, nooit geleverd

Klachtnummer
# 29559
Gebruiker
Karin Brans
Datum
2 reacties

Details

De klacht

wanneer horen we iets van het bedrijf hoe ver ze zijn met de afwikkelingen zoals ze beloofd hebben? Ik heb na 19 juni niets meer vernomen.
Is er inmiddels een faillissement aangevraagd en een curator ingesteld waar ik mijn rekening kan indienen?

De oplossing

Ik wil graag mijn geld terug.

2 reacties

 1. Auteur
  Joto
  Datum
  Enschede, 6-11-2013 Inzake : JoTo Webwinkels
  Ref. : 27758Geachte heer/mevrouw,Zoals u inmiddels bekend zijn de activiteiten binnen genoemde onderneming gestaakt. De onderneming beschikt thans niet over voldoende middelen om alle schuldeisers volledig te kunnen voldoen. JoTo Webwinkels heeft een derde bereid gevonden om een bedrag ter beschikking te stellen teneinde aan alle crediteuren in ieder geval een voorstel te kunnen doen om een deel van hun vordering te voldoen. Hierdoor kan het faillissement worden voorkomen. Deze derde heeft hier de voorwaarde aan verbonden dat alle crediteuren met dit voorstel tegen finale kwijting dienen in te stemmen. Gelet op het bovenstaande kan JoTo Webwinkels een aanbod doen inhoudende dat 9,8 % van uw vordering, derhalve een bedrag ad € 21.66 aan u kan worden voldaan. Indien u met het voorstel akkoord gaat zal er derhalve aan u een bedrag ad € 21.66 worden uitbetaald tegen finale kwijting over en weer. Zoals gezegd wordt dit voorstel gedaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle crediteuren met het voorstel dienen in te stemmen. Er kan dan ook eerst tot uitkering worden overgegaan nadat alle crediteuren hebben ingestemd en het akkoord is volbracht. Tot op heden hebben nog niet alle crediteuren met het voorstel ingestemd. Dat u wel met dit voorstel akkoord kunt gaan, kunt u laten blijken door deze email door u voor akkoord ondertekend aan ons te retourneren.Erop vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw spoedige berichten.Onder reserve van rechten.Hoogachtend,
  JoTo WebwinkelsJotooid Ltd.
  Joop Geesinkweg 901
  1096 AZ te AMSTERDAM (Noord-Holland)
 2. Auteur
  Karin Brans
  Datum
  Ik ga hier zeker niet mee akkoord. Om een faillissement te voorkomen? Ik mag toch aannemen dat Joto niet een doorstart gaat maken, jullie zijn niet echt betrouwbaar gebleken.
  Ik begrijp dat jullie "hoofdelijk aansprakelijk" zijn, dus die gok durf ik wel te wagen voor die € 21,66.
  Met vriendelijke groet.....
  Karin Brans

Ook een klacht indienen over Joto?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen