Klacht Joto: Nikon D600 niet ontvangen van Winkelenmetvoordeel.nl

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 29629
Gebruiker
naomi86
Datum
4 reacties

Details

De klacht

Op 28 mei heb ik een Nikon D600 camera gekocht via winkelenmetvoordeel.nl ter waarde van 1434,20 euro. Op 4 juni heb ik contact gehad met het bedrijf JoTo omdat de camera niet geleverd was. De bestelling zou worden doorgegeven, maar achteraf bleek JoTo op dat moment al niet meer in staat om te leveren. Na veel emails, pogingen tot bellen en een aangifte, heb ik mijn geld nog niet terug.

De oplossing

Ik heb contact opgenomen met de KvK en het bedrijf JoTo is overgegaan in Jotooid Ltd. Omdat het bedrijf niet failliet is, heb ik recht op mijn geld terug en dat ik dus ook mijn wens.

4 reacties

 1. Auteur
  Joto
  Datum
  Enschede, 6-11-2013 Inzake : JoTo Webwinkels
  Ref. : 25826Geachte heer/mevrouw,Zoals u inmiddels bekend zijn de activiteiten binnen genoemde onderneming gestaakt. De onderneming beschikt thans niet over voldoende middelen om alle schuldeisers volledig te kunnen voldoen. JoTo Webwinkels heeft een derde bereid gevonden om een bedrag ter beschikking te stellen teneinde aan alle crediteuren in ieder geval een voorstel te kunnen doen om een deel van hun vordering te voldoen. Hierdoor kan het faillissement worden voorkomen. Deze derde heeft hier de voorwaarde aan verbonden dat alle crediteuren met dit voorstel tegen finale kwijting dienen in te stemmen. Gelet op het bovenstaande kan JoTo Webwinkels een aanbod doen inhoudende dat 9,8 % van uw vordering, derhalve een bedrag ad € 140.36 aan u kan worden voldaan. Indien u met het voorstel akkoord gaat zal er derhalve aan u een bedrag ad € 140.36 worden uitbetaald tegen finale kwijting over en weer. Zoals gezegd wordt dit voorstel gedaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle crediteuren met het voorstel dienen in te stemmen. Er kan dan ook eerst tot uitkering worden overgegaan nadat alle crediteuren hebben ingestemd en het akkoord is volbracht. Tot op heden hebben nog niet alle crediteuren met het voorstel ingestemd. Dat u wel met dit voorstel akkoord kunt gaan, kunt u laten blijken door deze email door u voor akkoord ondertekend aan ons te retourneren.Erop vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw spoedige berichten.Onder reserve van rechten.Hoogachtend,
  JoTo WebwinkelsJotooid Ltd.
  Joop Geesinkweg 901
  1096 AZ te AMSTERDAM (Noord-Holland)
 2. Auteur
  naomi86
  Datum
  Geachte heren Raanhuis en Toledo,
  U heeft JoTo opgeheven en samen het nieuwe bedrijf Jotooid Ltd opgericht. Hiermee vervallen de plichten van JoTo niet, u moet nog steeds leveren of geld teruggeven. Momenteel kan ik niet opmaken of er een derde partij is, of dat u onder uw verplichtingen probeert uit te komen. Ik ga dan ook niet akkoord met dit voorstel. Als er daadwerkelijk een derde partij is, ontvang ik graag meer informatie in de vorm van contactgegevens en een telefoonnummer.
 3. Auteur
  Joto
  Datum
  Wij kunnen u geen informatie verschaffen over de derde partij daar dit onderdeel van de afspraak is. Helaas kunnen wij u geen ander voorstel toedoen. Wij wachten dan ook uw vervolgstappen af daar u niet akkoord wenst te gaan. Overigens is de LTD opgestart om ervoor te zorgen dat wij u uberhaubt nog een voorstel kunnen doen. Bij een faillissement weet u immers dat er niets tot weinig overblijft. Mocht u van gedachten veranderen dan horen wij dat graag.Met vriendelijke groet,
  JoTo Webwinkels
 4. Auteur
  naomi86
  Datum
  Het is mij onduidelijk of uw voorstel nog geldig is, aangezien veel crediteuren niet hebben ingestemd. Indien het voorstel nog geldig is, en het bedrag binnen een week op mijn rekening kan staan, ga ik akkoord met het voorstel.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
naomi86
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Joto?