Klacht Joto: TV besteld betaald maar nooit geleverd

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 29240
Gebruiker
Rob
Datum
5 reacties

Details

De klacht

Heb een bestelling geplaatst en afgerekend via Ideal, echter de bestelde TV is nooit geleverd en op mails etc word niet gereageerd.

De oplossing

Aangezien ik al elders een TV heb gekocht wens ik mijn geld terug

5 reacties

 1. Auteur
  Joto
  Datum
  Momenteel zijn wij, zoals ook in onze e-mail is aangegeven aan het zoeken naar oplossingen om klanten een zo goed mogelijk bedrag tegen finale kwijting voor te stellen en zo de schade tegemoet te komen. Hiervoor is heel veel planning en overleg nodig. Het werkt echter niet mee dat de term "oplichting" te pas en te onpas wordt gebruikt op verschillende fora. In gesprekken met derden over de toekomst en de mogelijkheden tot oplossingen werkt dit zeer vertragend momenteel. We zullen, indien wij meer weten, u en de overige klanten een voorstel tot finale kwijting toezenden. Onze welgemeende excuses voor het ongemak.
 2. Auteur
  Rob
  Datum
  Binnen welke termijn wordt dit opgelost?
 3. Auteur
  Joto
  Datum
  Enschede, 6-11-2013 Inzake : JoTo Webwinkels
  Ref. : 28002Geachte heer/mevrouw,Zoals u inmiddels bekend zijn de activiteiten binnen genoemde onderneming gestaakt. De onderneming beschikt thans niet over voldoende middelen om alle schuldeisers volledig te kunnen voldoen. JoTo Webwinkels heeft een derde bereid gevonden om een bedrag ter beschikking te stellen teneinde aan alle crediteuren in ieder geval een voorstel te kunnen doen om een deel van hun vordering te voldoen. Hierdoor kan het faillissement worden voorkomen. Deze derde heeft hier de voorwaarde aan verbonden dat alle crediteuren met dit voorstel tegen finale kwijting dienen in te stemmen. Gelet op het bovenstaande kan JoTo Webwinkels een aanbod doen inhoudende dat 9,8 % van uw vordering, derhalve een bedrag ad € 19.60 aan u kan worden voldaan. Indien u met het voorstel akkoord gaat zal er derhalve aan u een bedrag ad € 19.60 worden uitbetaald tegen finale kwijting over en weer. Zoals gezegd wordt dit voorstel gedaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle crediteuren met het voorstel dienen in te stemmen. Er kan dan ook eerst tot uitkering worden overgegaan nadat alle crediteuren hebben ingestemd en het akkoord is volbracht. Tot op heden hebben nog niet alle crediteuren met het voorstel ingestemd. Dat u wel met dit voorstel akkoord kunt gaan, kunt u laten blijken door deze email door u voor akkoord ondertekend aan ons te retourneren.Erop vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw spoedige berichten.Onder reserve van rechten.Hoogachtend,
  JoTo WebwinkelsJotooid Ltd.
  Joop Geesinkweg 901
  1096 AZ te AMSTERDAM (Noord-Holland)
 4. Auteur
  Rob
  Datum
  het voorstel is in geen enkele verhouding van de schade die ik hierdoor heb geleden, ik eis dan ook mijn gehele aankoopbedrag terug. elk ander voorstel zie ik als diefstal.
 5. Auteur
  Rob
  Datum
  Geen enkele reactie meer. Onbegrijpelijk dat dit allemaal (ongestraft) kan. Er moet toch een mogelijkheid zijn om verhaal te halen, deze lieden moeten hun schuld tot de laatste cent terug betalen.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Rob
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Joto?